Från svanar till stolpar och tärningar: symbolerna för Yle och FST