Pansarfartyget Ilmarinen sprängdes av en mina 1941