50 år av tv-gudstjänster på svenska

Då kvinnorna välkomnades som präster

Frågan om kvinnliga präster var mycket eldfängd. Biskop Erik Vikström välkomnade de kvinnliga prästerna, men kyrkoherde Henrik Perret och teol.stud. Johan Eklöf tycker att Bibeln inte godkänner kvinnliga präster. Kvinnorna kan jobba på annat sätt i församlinge. Se hela gudstjänsten från Borgå domkyrka.

Listade: