Trädgårdsredskapsskjul - dörr och fasad

Skjulet så gott som färdigt

Trädgårdsredskapsskjul:

» Ritning på trädgårdsskjulet och mall för ornamentet

Susanna och Jim monterar dörrarna
Dörrarna
Dörrarna är två stycken till antalet och vardera har måtten: 500x1600mm.
Dörrens konstruktion: en ram av 45x45mm plankor (ram + en planka som går diagonalt från hörn till hörn).
Hyvlade breder som spikas fast liggande kant i kant och sedan målade vi dörren grå.
» Se här för basanvisningar för hur man tillverkar en dörr

Material till tak och fasad:

Jim återanvänder gamla taktegel
Taket

  Läktmaterial; 3st 15x45x86 och 5st 22x90x158
  Taktegel + skruvar (syrafasta)
  Takpapp (jag använde ett som har pappersyta och en plastfilm i mitten, det dinns lite olika modeller)
  Galvaniserad plåt som bockas i ca 110 graders vinkel (spikas mot husväggen där taket på trädgårdsskjulet och väggen möts för att inte regn skall rinna in)

De färdigmålade panelbräderna
Väggarna

  Ohyvlade ca 12cm breda bräder
  2”x4” plankor
  2”x2” plankor

Övrigt

  Gångjärn
  Spikar

Takpappet och plåten på plats
Arbetsmoment:
1) Spika fast takpapp på takstolarna.
2) Spika fast plåt mot stora husets vägg och på takstolarna (redan rödmålad på bilden till höger).
3) Spika fast en läkt längs takstolarna (läkten som är 45mm bred).

Jim skruvar fast teglen
4) Spika fast läkter tvärs över takstolarna (läkten som är 90mm bred). OBS! Den nedersta läkten skall helst vara tjockare än de övriga. Detta eftersom det inte kommer något tegel under den främsta raden, men man vill att alla rader av taktegel skall ligga i samma vinkel.
5) Sätt taktegel på plats. Jag valde att skruva fast dem.

Den nedersta läkten tjockare
Tips!
Den nedersta läkten skall helst vara tjockare än de övriga. Detta eftersom det inte kommer något tegel under den främsta raden, men man vill att alla rader av taktegel skall ligga i samma vinkel.

Fasadplankorna spikas fast
6) Spika fasaden med stående ohyvlade plankor. Mellan stengrunden och fasadbräderna sätter jag en remsa med filt för att inte fukt skall sugas upp i virket, jag sätter också en planka (fotlist, 45x45mm) mellan filten och den stående panelen, denna planka är lite snedsågad.

Montera handtaget med aluminiumrör emellan
7) Sätter dörrarna på plats.
8) Monterar handtagsornamentet. Eftersom jag ville ha en distans mellan ornament och dörr så satte jag 2cm långa aluminiumrör mellan på de tre ställen där jag skruvade fast handtagshalvorna i dörren.

(Expert: Jim Björni)