Änglar och meloner i Karis

Click to start Arena Clip

Click to start Arena Clip

-
Spela upp klipp på Arenan

Frank Björklöf, Gustaf Hafström och Jonas Österlund har hyrt Tryckeriteatern i morgon lördag.

På förställningen Änglar och meloner uppträder Frank med klassisk magi och Gustaf med diabolo.

Jonas Österlund står för humorinslagen. Han uppträder också med bland annat eldjonglering och beatbox.

Publicerad