Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Tidigarelägg svenskundervisningen

Svenskundervisningen i skolorna borde inledas i ett tidigare skede, föreslår en arbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet. Nu börjar skoleleverna studera svenska i årskurs sju, vilket enligt arbetsgruppen är en besvärlig tidpunkt.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att grundskoleeleverna ska ha större möjligheter att studera svenska. Gruppen vill också föra in det svenska språket och den svenska kulturen i andra läroämnen redan i lågstadiet.

De svagare språkfärdigheterna i svenska beror bland annat på att undervisningen har blivit mindre och mera ensidig. Arbetsgruppen påpekar att beslutet 2004 att göra det andra inhemska språket till ett frivilligt ämne i studentskrivningarna har lett till att antalet studenter som valt att skriva svenska sjunkit. År 2009 skrev endast 68 procent det andra inhemska språket.

Enligt arbetsgruppen har läget på de lägre stadierna lett till att högskolorna är tvungna att åtgärda bristerna i svenska, vilket i sin tur leder till att högskolornas resurser för att utveckla de studerandes färdigheter bland annat för behoven i arbetslivet blir ännu mindre.

Arbetsgruppen skriver i sin rapport att de finskspråkiga talar så dålig svenska att rätten till tvåspråkiga tjänster, som grundlagen och språklagen garanterar, inte uppfylls. Också inom affärslivet är svenskan knagglig. Man kan givetvis tala engelska, men i de nordiska länderna görs affärerna på ett skandinaviskt språk, skriver gruppen.

Kursutbudet i hörskolorna borde blandas samman i synnerhet i tvåspråkiga kommuner, och man borde satsa på att invandrare lär sig bättre svenska, enligt rapporten.

Arbetsgruppen tillsattes för att bland annat utvärdera omfattningen av undervisningen i svenska samt undervisningsarrangemangen. Gruppen skulle också komma med förslag hur man kunde förbättra undervisningen och trygga den språkliga jämställdheten.

(Undervisnings- och kulturministeriet, Yle Nyheter)

Kommentarer

Inlagt av Lärarn (ej verifierad)

Det här är precis mitt i prick vad som borde göras. Språkundervisningen borde starta så tidigt som möjligt för att barnen skall få en positiv syn på språket och så att man kan "leka" in språket, som vi gör med finskan i de svenska skolorna idag. Kurser i Lekfull finska, startar t o m redan i förskolan sedan många år tillbaka! Hoppas att förslaget går igenom för nationens bästa.

Inlagt av Realist (ej verifierad)

Som svenskspråk tycker ja att det är bra att det andra inhemska språket kommer tidigt in i undervisningen, då det ännu är roligt med språk. Men hur finnarna ska det ska ite vi svenskspråkiga uttala oss om, annat än att vi stöder de finnar som vill samma sak!

Inlagt av Markus Söderman (ej verifierad)

Obligatoriskt med andra inhemska hela grundskoletiden, sedan kan det vara ett valbart ämne. Ska vara ett valbart ämne understrykes(kommunerna kan inte underlåta sig att inte erbjuda språket)

Inlagt av Jarmo Ryyti (ej verifierad)

Varför YLE hindrar kommentarer på denna samma nyhet på den finska sidan?

Inte jämlikt tycker jag. What is YLE afraid of?

Miksi YLE ei salli komenntointia kun tämä sama uutinen on suomeksi. Asian ensisijaisia asianosaisiahan ovat suomenkieliset!

Inlagt av huusianna (ej verifierad)

Ruotsin kieli on este saksan oppimiselle. Ruotsin opiskelu ennen saksan opiskelua pitää kieltää lailla.

Suomalaisen kannattaa opiskella ensin saksa joka paljon vaikeampana kielenä vaatii paljon enmmän työtä. Vasta sitten kannattaa opiskella ruotsia koska sen voi oppia lyhyemmässä ajassa. Jos tekee päinvastoin jää saksan osaaminen huonolle tasolle eikä saksaa ehdi omaksua kunnolla. Jos opiskelee ensin ruotsia, pitää saksan opiskelua jatkaa vielä yliopistossa ja työelämässä.
Vaikean kielen opiskelu pitää aloittaa nuorena koska nuorena kielen oppiminen on helpompaa. Saksan keli on vaikeimpia kieliä ja siksi se pitää aloittaa nuorena.
Muutenkin kannattaa opiskella saksa ensin koska se toimii hyvänä porttina ruotsin kielelle. Jos jää aikaa ja kokee tarpeelliseksi voi opiskella ruotsia sen päälle. Ruotsia voi sitten opiskella yliopistossa ja työelämässä jos kokee sen tarpeelliseksi.

Suomenkielisille pätemätön porttiteoria on heikko peruste pakkoruotsille. Porttiteoria koskee vain äidinkieletään ruotsinkielisiä. Heidän ei tarvitse ensin opiskella ruotsia oppiakseen helpommin saksaa.

Entinen pääministeri Kiviniemi meni vuodeksi vaihto-oppilaaksi Saksaan oppiakseen saksaa ja siksi joutui käymään lukiota vuoden kauemmin. Kaikki eivät voi pitää vaihto-oppilasvuotta. Entä jos Kiviniemi olisi ruotsin sijaan voinut opiskella saksaa? Vaihto-oppilasvuodet ovat kalliita ja ne paljastavat pakkoruotsin mielettömyyden. Vaihto-oppilasvuodet ovat turhia kun pakkoruotsi poistuu.

Inlagt av Jarmo Ryyti (ej verifierad)

Konstigt att YLE tillåter kommentarer bara till den svenskspråkig nyhet,fast saken berör på första hand finskspråkiga och inte svenskspråkiga alls.

Inlagt av Erkki Perttilä (ej verifierad)

tyska ~100 miljon talare
spanska ~300miljon talare
ryska ~200 miljon talare
kineska~ 1 miljard talare
italienska ~60 miljon talare
franska ~100 miljon talare
svenska ~9 miljon talare

Vilket språk är viktig för finland om vi vill ha maximum utlands handel o levnadsstandard?

förlåt mig, min svenska är inte så bra. när jag var en pojke tänkte jag at jag behover inte at lärä mig svenska.

Inlagt av finlandssvensk (ej verifierad)

Svenskan talas i hela Norden medan finskan endast i Finland, och mest företag och samarbete med Sverige trots allt..hej ni som kan endast finska tänk på ert eget bästa..glöm känslor.

Inlagt av riittää kiitos (ej verifierad)

Tosiaan, siis vain ruotsiksi saisi kommentoida tätä uutista?

Mitä on tapahtunut järjelle ja demokratialle? Niitäkö ei suomalaisten kieliopinnoissa tarvita?

Viisi vuotta sitten Ahvenanmaa poisti pakkosuomen rippeetkin. Nyt siellä englannin rinnalle voi valita suomen, saksan, ranska, espanjan tai venäjän. Eiköhän toivota samaa meillekin ja nopeasti.

Käsittämätöntä, että joku kustantaa meidän verovaroistamme tällaisia "lisää ja aikaisemmin pakolla ruotsia" -raportteja, vaikka enemmistö kansalaisista on aina kannattanut kielten vapaata valintaa emmemkä me ruotsimme hyvin arvosanoin lukeneet ole kieltä missään tarvinneet.

Herätys vapaa tiedonvälitys!

Inlagt av sigge (ej verifierad)

Verkligen deprimerande att läsa dessa kommentarer. Kommentarer på 3 olika språk, engelska, svenska och finska. Ingen av kommentarerna var skrivna med felfria språkkunskaper. Detta om något säger mer än ord om språkläget i Finland.... verkligen deprimerande!

Inlagt av Gäst (ej verifierad)

Svenska språket talas av ca 30 miljoner som förstår som förstår svenska Norge Sverige , Danmark . Men Finska talas av ca 4 miljoner och estländare som pratar lite ditåt .
Men en finne kan aldrig lära sig uttala engelska om han inte kan svenska först , annars talar han bara en engelska som en annan finne förstår men ingen annan människa på jordklotet .

Inlagt av Joker (ej verifierad)

Jag tycker att finnarna borde ha ryska som obligatoriskt ämne redan från ettan. Då lär de sig från grunden många olika ljud som behövs i många olika språk. Lär de sig ryska så nog lär de sig svenska, kanske t.o.m. med nöje, för att det är så mycket lättare.

Inlagt av Lars Lindholm (ej verifierad)

Att som finskspåkig inte lära sig svenska i skolan är det dummaste man kan göra. Man blir inte dummare av att kunna svenska, tvärtom blir man smartare och har mycket lättare att få jobb, kunna förstå ca 30 miljoner människor i Norden på svenska. Svenskundervisningen skall inledas redan i förskolan eller senast på klass 1 så behöver man inte känna sig dum när man ingenting förstår när det talas svenska. Svenska språket är nyckeln till många andra språk bl.a tyska, engelska

Inlagt av Toni Jonathan P... (ej verifierad)

Inställningen hos somliga finskspråkiga är högst förvånande: man ser just undervisningen i svenska som tvång och "onödigt" för framtiden, men varför klagar ingen på "tvångsmusiken"? Efter grundskolan har jag aldrig någonsin haft någon som helst användning för ämnet, borde inte den då avskaffas med samma logik? Sanningen är den att det är omöjligt att säga vad man kan komma att behöva i vuxenlivet, varför man som barn i skolan bör ges en så välfylld verktygslåda med kunskaper som möjligt, ty som 13-åringar är det få som vet vad de kommer bli när de växer upp och vilka kunskaper de behöver då. Finland är ett tvåspråkigt land, varför det är rimligt att alla invånare kan kommunicera på det andra inhemska språket också. Att klaga på att man får lära sig för många språk är i det närmaste ett löjeväckande s.k. i-landsproblem: i många skolor världen över vore man utom sig av glädje över att ens få lära sig ett till språk utöver det lokala.

Inlagt av Anna (ej verifierad)

Mycket trevligt att det på en svenskspråkig sida som denna finns så många finskspråkiga kommentarer! Det jag inte begriper är varför somliga tror att finskspråkiga kan lära sig bara ett främmande språk. Alla språk stöder varandra och ger inblick i nya kulturer och tankesätt. Inget språk är onödigt!

Inlagt av pois pakko ruotsi (ej verifierad)

pois pakko ruotsi. Suomilainen kieli 7 milj talare. Och flera grannspråk . Mina barn ska läsa engelska och Ryska iställer för J*vla svenskan.

Inlagt av Joker (ej verifierad)

Vissa verkar ha stannat i trotsåldern! Finska talas av 7 miljoner och många grannländer!! ! Då har nog finskspråkiga förökat sig snabbt! Eller räknas Esternas finska kunskaper in? Vilka är då grannländerna.
Lika trotsigt är det i det svenska lägret. Finnarna ska ha obligatorisk svenska, punkt och slut!
Oj oj så man trotsar... Väx upp och se sanningen i vitögat! Svenskspråkiga i Finland har mer nytta av finska än vad finnarna har av svensk, men om svenska som nationalspråk försvinner så försvinner även den nordiska gemenskape. Finland kommer att allt högre grad räknas till den ryska sfären. Men vad gör det om det är den gemenskapen som känns bättre?

 • Ingåbon Bengt Jansén vill gärna låna ut sig åt asylsökande.

  "Sipilä gjorde fel från början med sina ukaser"

  Läs en fd arbetsmarknadsreporters syn på dagsläget.

  Bengt Jansén, pensionerad arbetsmarknadsreporter från Yle, säger att vi just nu beskådar en exceptionellt svår situation i finländsk arbetsmarknadspolitik.

 • Jakobstads hamn.

  Fortsatt hopp om samhällsfördrag - men tiden är knapp

  FFC ska ha stöd av alla sina medelmsförbund, kräver EK.

  Det finns hopp om ett samhällsfördrag trots veckans dramatiska utspel. Det tror man på Finlands näringsliv EK och fackcentralen FFC. Förhandlingarna väntas fortsätta på måndag.

 • Julbelysningen i Helsingfors centrum.

  Stockmann säljer sin verksamhet i Ryssland

  Fokuserar i stället på Finland och Baltikum.

  Stockmann säljer sin varuhusverksamhet i Ryssland och fokuserar i stället på Finland och Baltikum. Verksamheten har varit olönsam i flera år, säger vd Per Thelin.

  1
 • Carita Malin är närståendevårdare för sin man Erik.

  Närståendevårdare: Behöver ersättningen då pensionen är liten

  Var femte närvårdare som vill registrera sig får avslag.

  Hon ansökte om att få bli närståendevårdare flera gånger - och fick avslag. I år nappade det äntligen och ersättningen på flera hundra euro är välkommen då pensionen är liten. Carita Malin vårdar sin nästan blinda, 87-åriga man Erik som har både diabetes och Alzheimers.

Läs också

 • Julbelysningen i Helsingfors centrum.

  Stockmann säljer sin verksamhet i Ryssland

  Fokuserar i stället på Finland och Baltikum.

  Stockmann säljer sin varuhusverksamhet i Ryssland och fokuserar i stället på Finland och Baltikum. Verksamheten har varit olönsam i flera år, säger vd Per Thelin.

  1
 • Kvinna på gata.

  Arbetslös lärare: Jag är ett offer för politiken

  Arbets- och näringsbyrån är inte till någon hjälp.

  Maria har varit arbetslös i över två år, men har inte fått någon hjälp på arbets- och näringsbyrån. Hon fick inte utbilda sig, och måste slåss för att få beslutet ändrat. Hon fick inget lönestöd och gick miste om jobbet som väntade på henne.

  6
 • Kampanjerna blir fler i kampen om kunderna

  Konkurrensen om kunderna har ökat, uppger Handelns förbund.

  Realisationer, erbjudanden och stamkundsdagar avlöser varann och konsumenterna har lärt sig att det kan löna sig att vänta på följande kampanj om det är något man vill köpa. Företagen får kämpa allt hårdare för att locka kunder, säger Tuula Loikkanen vid Handelns förbund.

 • gummianka

  Hesaknarret har irriterat i hundra år

  Helsingforsarna stör språkvårdarens öra.

  Svenskspråkiga i huvudstadsregionen har ett udda sätt att ställa frågor. Där som andra stiger i ton börjar helsingforsarna knarra.

Inrikes

 • Jakobstads hamn.

  Fortsatt hopp om samhällsfördrag - men tiden är knapp

  FFC ska ha stöd av alla sina medelmsförbund, kräver EK.

  Det finns hopp om ett samhällsfördrag trots veckans dramatiska utspel. Det tror man på Finlands näringsliv EK och fackcentralen FFC. Förhandlingarna väntas fortsätta på måndag.

 • Ingåbon Bengt Jansén vill gärna låna ut sig åt asylsökande.

  "Sipilä gjorde fel från början med sina ukaser"

  Läs en fd arbetsmarknadsreporters syn på dagsläget.

  Bengt Jansén, pensionerad arbetsmarknadsreporter från Yle, säger att vi just nu beskådar en exceptionellt svår situation i finländsk arbetsmarknadspolitik.

 • Julbelysningen i Helsingfors centrum.

  Stockmann säljer sin verksamhet i Ryssland

  Fokuserar i stället på Finland och Baltikum.

  Stockmann säljer sin varuhusverksamhet i Ryssland och fokuserar i stället på Finland och Baltikum. Verksamheten har varit olönsam i flera år, säger vd Per Thelin.

  1
 • Carita Malin är närståendevårdare för sin man Erik.

  Närståendevårdare: Behöver ersättningen då pensionen är liten

  Var femte närvårdare som vill registrera sig får avslag.

  Hon ansökte om att få bli närståendevårdare flera gånger - och fick avslag. I år nappade det äntligen och ersättningen på flera hundra euro är välkommen då pensionen är liten. Carita Malin vårdar sin nästan blinda, 87-åriga man Erik som har både diabetes och Alzheimers.

 • Kampanjerna blir fler i kampen om kunderna

  Konkurrensen om kunderna har ökat, uppger Handelns förbund.

  Realisationer, erbjudanden och stamkundsdagar avlöser varann och konsumenterna har lärt sig att det kan löna sig att vänta på följande kampanj om det är något man vill köpa. Företagen får kämpa allt hårdare för att locka kunder, säger Tuula Loikkanen vid Handelns förbund.

 • Jari Aarnio i rätten den 19 maj 2015.

  Professor: Häktningen av Aarnio jämförbar med tortyr

  Aarnio satt häktad i över två år.

  Den rekordlånga häktningen av Jari Aarnio får hård kritik av den juridiska expertisen. Att sitta isolerad i över två års tid är jämförbart med tortyr, säger professor Dan Frände.

  1
 • Fredrik Guseff

  Guseff: Partisekreterarposten mitt drömjobb

  Guseff har en lång karriär på partikansliet bakom sig,

  SFP:s partistyrelse har valt Fredrik Guseff till ny partisekreterare. Guseff kommer närmast från Svenska bildningsförbundet där han har varit direktör sedan 2012. Han har en lång karriär på partikansliet bakom sig.

  3
 • Elisabeth möter: Martti Ahtisaari

  Ahtisaari får Nordens språkpris

  Belönas för arbetet med att bevara ett tvåspråkigt Finland.

  Martti Ahtisaari tilldelas Nordens språkpris 2015 för sitt arbete med att bevara och stärka ett tvåspråkigt Finland.

  4
 • fortkörning

  Smartare körning ger mer pengar i plånboken

  Ecodriving minskar bränsleförbrukningen och olycksrisken.

  Genom att köra smartare minskar bensinförbrukningen upp till 20 procent och risken för olycksfall minskar med upp till 30 procent. Även erfarna bilkörare med hundratusentals kilometer bakom sig hittar alltid något att bli bättre på.

  1
 • Trafikmärke i Kempele.

  Kempele: Misstänkt våldtäktsman häktad

  Uleåborgs tingsrätt fattade beslutet i dag.

  Den 17-åriga yngling som misstänks för måndagens våldtäkt har häktats misstänkt för grov våldtäkt och grovt sexuellt utnyttjande av barn.

 • Mercedes Benz GLC

  Nystads bilfabrik börjar tillverka Mercedes stadsjeepar

  Fabriken omorganiserar verksamheten och permitterar.

  Valmet Automotives bilfabrik i Nystad börjar tillverka Mercedes Benz GLC-modeller från och med 2017. Det är en mycket viktig sak för finländsk bilindustri, säger vår statsledning.

  3

Nyligen publicerat

 • Ungdomslokalen "Sockenstugan" i Malax

  Falska rykten om flyktingar och ungdomar i Malax

  Flyktingar i 30-årsåldern påstås umgås med byns tonåringar.

  Mats Nylén, ungdomsledare i Malax, ryter till mot elaka rykten och lögner. Det påstås att flyktingar i 30-årsåldern umgås med byns tonåringar.

 • Ingåbon Bengt Jansén vill gärna låna ut sig åt asylsökande.

  "Sipilä gjorde fel från början med sina ukaser"

  Läs en fd arbetsmarknadsreporters syn på dagsläget.

  Bengt Jansén, pensionerad arbetsmarknadsreporter från Yle, säger att vi just nu beskådar en exceptionellt svår situation i finländsk arbetsmarknadspolitik.

 • Lojo stadsfullmäktige

  Lojo säljer Karislojo kommunhus

  Stadsfullmäktiges röster föll 26-25 för att sälja huset.

  Lojo stadsfullmäktige har beslutat att sälja det tidigare kommunhuset i Karislojo. Beslutet fattades efter en mycket jämn omröstning.

 • Jakobstads hamn.

  Fortsatt hopp om samhällsfördrag - men tiden är knapp

  FFC ska ha stöd av alla sina medelmsförbund, kräver EK.

  Det finns hopp om ett samhällsfördrag trots veckans dramatiska utspel. Det tror man på Finlands näringsliv EK och fackcentralen FFC. Förhandlingarna väntas fortsätta på måndag.