Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Tidigarelägg svenskundervisningen

Svenskundervisningen i skolorna borde inledas i ett tidigare skede, föreslår en arbetsgrupp vid Undervisnings- och kulturministeriet. Nu börjar skoleleverna studera svenska i årskurs sju, vilket enligt arbetsgruppen är en besvärlig tidpunkt.

Arbetsgruppen föreslår bland annat att grundskoleeleverna ska ha större möjligheter att studera svenska. Gruppen vill också föra in det svenska språket och den svenska kulturen i andra läroämnen redan i lågstadiet.

De svagare språkfärdigheterna i svenska beror bland annat på att undervisningen har blivit mindre och mera ensidig. Arbetsgruppen påpekar att beslutet 2004 att göra det andra inhemska språket till ett frivilligt ämne i studentskrivningarna har lett till att antalet studenter som valt att skriva svenska sjunkit. År 2009 skrev endast 68 procent det andra inhemska språket.

Enligt arbetsgruppen har läget på de lägre stadierna lett till att högskolorna är tvungna att åtgärda bristerna i svenska, vilket i sin tur leder till att högskolornas resurser för att utveckla de studerandes färdigheter bland annat för behoven i arbetslivet blir ännu mindre.

Arbetsgruppen skriver i sin rapport att de finskspråkiga talar så dålig svenska att rätten till tvåspråkiga tjänster, som grundlagen och språklagen garanterar, inte uppfylls. Också inom affärslivet är svenskan knagglig. Man kan givetvis tala engelska, men i de nordiska länderna görs affärerna på ett skandinaviskt språk, skriver gruppen.

Kursutbudet i hörskolorna borde blandas samman i synnerhet i tvåspråkiga kommuner, och man borde satsa på att invandrare lär sig bättre svenska, enligt rapporten.

Arbetsgruppen tillsattes för att bland annat utvärdera omfattningen av undervisningen i svenska samt undervisningsarrangemangen. Gruppen skulle också komma med förslag hur man kunde förbättra undervisningen och trygga den språkliga jämställdheten.

(Undervisnings- och kulturministeriet, Yle Nyheter)

Kommentarer

Inlagt av Lärarn (ej verifierad)

Det här är precis mitt i prick vad som borde göras. Språkundervisningen borde starta så tidigt som möjligt för att barnen skall få en positiv syn på språket och så att man kan "leka" in språket, som vi gör med finskan i de svenska skolorna idag. Kurser i Lekfull finska, startar t o m redan i förskolan sedan många år tillbaka! Hoppas att förslaget går igenom för nationens bästa.

Inlagt av Realist (ej verifierad)

Som svenskspråk tycker ja att det är bra att det andra inhemska språket kommer tidigt in i undervisningen, då det ännu är roligt med språk. Men hur finnarna ska det ska ite vi svenskspråkiga uttala oss om, annat än att vi stöder de finnar som vill samma sak!

Inlagt av Markus Söderman (ej verifierad)

Obligatoriskt med andra inhemska hela grundskoletiden, sedan kan det vara ett valbart ämne. Ska vara ett valbart ämne understrykes(kommunerna kan inte underlåta sig att inte erbjuda språket)

Inlagt av Jarmo Ryyti (ej verifierad)

Varför YLE hindrar kommentarer på denna samma nyhet på den finska sidan?

Inte jämlikt tycker jag. What is YLE afraid of?

Miksi YLE ei salli komenntointia kun tämä sama uutinen on suomeksi. Asian ensisijaisia asianosaisiahan ovat suomenkieliset!

Inlagt av huusianna (ej verifierad)

Ruotsin kieli on este saksan oppimiselle. Ruotsin opiskelu ennen saksan opiskelua pitää kieltää lailla.

Suomalaisen kannattaa opiskella ensin saksa joka paljon vaikeampana kielenä vaatii paljon enmmän työtä. Vasta sitten kannattaa opiskella ruotsia koska sen voi oppia lyhyemmässä ajassa. Jos tekee päinvastoin jää saksan osaaminen huonolle tasolle eikä saksaa ehdi omaksua kunnolla. Jos opiskelee ensin ruotsia, pitää saksan opiskelua jatkaa vielä yliopistossa ja työelämässä.
Vaikean kielen opiskelu pitää aloittaa nuorena koska nuorena kielen oppiminen on helpompaa. Saksan keli on vaikeimpia kieliä ja siksi se pitää aloittaa nuorena.
Muutenkin kannattaa opiskella saksa ensin koska se toimii hyvänä porttina ruotsin kielelle. Jos jää aikaa ja kokee tarpeelliseksi voi opiskella ruotsia sen päälle. Ruotsia voi sitten opiskella yliopistossa ja työelämässä jos kokee sen tarpeelliseksi.

Suomenkielisille pätemätön porttiteoria on heikko peruste pakkoruotsille. Porttiteoria koskee vain äidinkieletään ruotsinkielisiä. Heidän ei tarvitse ensin opiskella ruotsia oppiakseen helpommin saksaa.

Entinen pääministeri Kiviniemi meni vuodeksi vaihto-oppilaaksi Saksaan oppiakseen saksaa ja siksi joutui käymään lukiota vuoden kauemmin. Kaikki eivät voi pitää vaihto-oppilasvuotta. Entä jos Kiviniemi olisi ruotsin sijaan voinut opiskella saksaa? Vaihto-oppilasvuodet ovat kalliita ja ne paljastavat pakkoruotsin mielettömyyden. Vaihto-oppilasvuodet ovat turhia kun pakkoruotsi poistuu.

Inlagt av Jarmo Ryyti (ej verifierad)

Konstigt att YLE tillåter kommentarer bara till den svenskspråkig nyhet,fast saken berör på första hand finskspråkiga och inte svenskspråkiga alls.

Inlagt av Erkki Perttilä (ej verifierad)

tyska ~100 miljon talare
spanska ~300miljon talare
ryska ~200 miljon talare
kineska~ 1 miljard talare
italienska ~60 miljon talare
franska ~100 miljon talare
svenska ~9 miljon talare

Vilket språk är viktig för finland om vi vill ha maximum utlands handel o levnadsstandard?

förlåt mig, min svenska är inte så bra. när jag var en pojke tänkte jag at jag behover inte at lärä mig svenska.

Inlagt av finlandssvensk (ej verifierad)

Svenskan talas i hela Norden medan finskan endast i Finland, och mest företag och samarbete med Sverige trots allt..hej ni som kan endast finska tänk på ert eget bästa..glöm känslor.

Inlagt av riittää kiitos (ej verifierad)

Tosiaan, siis vain ruotsiksi saisi kommentoida tätä uutista?

Mitä on tapahtunut järjelle ja demokratialle? Niitäkö ei suomalaisten kieliopinnoissa tarvita?

Viisi vuotta sitten Ahvenanmaa poisti pakkosuomen rippeetkin. Nyt siellä englannin rinnalle voi valita suomen, saksan, ranska, espanjan tai venäjän. Eiköhän toivota samaa meillekin ja nopeasti.

Käsittämätöntä, että joku kustantaa meidän verovaroistamme tällaisia "lisää ja aikaisemmin pakolla ruotsia" -raportteja, vaikka enemmistö kansalaisista on aina kannattanut kielten vapaata valintaa emmemkä me ruotsimme hyvin arvosanoin lukeneet ole kieltä missään tarvinneet.

Herätys vapaa tiedonvälitys!

Inlagt av sigge (ej verifierad)

Verkligen deprimerande att läsa dessa kommentarer. Kommentarer på 3 olika språk, engelska, svenska och finska. Ingen av kommentarerna var skrivna med felfria språkkunskaper. Detta om något säger mer än ord om språkläget i Finland.... verkligen deprimerande!

Inlagt av Gäst (ej verifierad)

Svenska språket talas av ca 30 miljoner som förstår som förstår svenska Norge Sverige , Danmark . Men Finska talas av ca 4 miljoner och estländare som pratar lite ditåt .
Men en finne kan aldrig lära sig uttala engelska om han inte kan svenska först , annars talar han bara en engelska som en annan finne förstår men ingen annan människa på jordklotet .

Inlagt av Joker (ej verifierad)

Jag tycker att finnarna borde ha ryska som obligatoriskt ämne redan från ettan. Då lär de sig från grunden många olika ljud som behövs i många olika språk. Lär de sig ryska så nog lär de sig svenska, kanske t.o.m. med nöje, för att det är så mycket lättare.

Inlagt av Lars Lindholm (ej verifierad)

Att som finskspåkig inte lära sig svenska i skolan är det dummaste man kan göra. Man blir inte dummare av att kunna svenska, tvärtom blir man smartare och har mycket lättare att få jobb, kunna förstå ca 30 miljoner människor i Norden på svenska. Svenskundervisningen skall inledas redan i förskolan eller senast på klass 1 så behöver man inte känna sig dum när man ingenting förstår när det talas svenska. Svenska språket är nyckeln till många andra språk bl.a tyska, engelska

Inlagt av Toni Jonathan P... (ej verifierad)

Inställningen hos somliga finskspråkiga är högst förvånande: man ser just undervisningen i svenska som tvång och "onödigt" för framtiden, men varför klagar ingen på "tvångsmusiken"? Efter grundskolan har jag aldrig någonsin haft någon som helst användning för ämnet, borde inte den då avskaffas med samma logik? Sanningen är den att det är omöjligt att säga vad man kan komma att behöva i vuxenlivet, varför man som barn i skolan bör ges en så välfylld verktygslåda med kunskaper som möjligt, ty som 13-åringar är det få som vet vad de kommer bli när de växer upp och vilka kunskaper de behöver då. Finland är ett tvåspråkigt land, varför det är rimligt att alla invånare kan kommunicera på det andra inhemska språket också. Att klaga på att man får lära sig för många språk är i det närmaste ett löjeväckande s.k. i-landsproblem: i många skolor världen över vore man utom sig av glädje över att ens få lära sig ett till språk utöver det lokala.

Inlagt av Anna (ej verifierad)

Mycket trevligt att det på en svenskspråkig sida som denna finns så många finskspråkiga kommentarer! Det jag inte begriper är varför somliga tror att finskspråkiga kan lära sig bara ett främmande språk. Alla språk stöder varandra och ger inblick i nya kulturer och tankesätt. Inget språk är onödigt!

Inlagt av pois pakko ruotsi (ej verifierad)

pois pakko ruotsi. Suomilainen kieli 7 milj talare. Och flera grannspråk . Mina barn ska läsa engelska och Ryska iställer för J*vla svenskan.

Inlagt av Joker (ej verifierad)

Vissa verkar ha stannat i trotsåldern! Finska talas av 7 miljoner och många grannländer!! ! Då har nog finskspråkiga förökat sig snabbt! Eller räknas Esternas finska kunskaper in? Vilka är då grannländerna.
Lika trotsigt är det i det svenska lägret. Finnarna ska ha obligatorisk svenska, punkt och slut!
Oj oj så man trotsar... Väx upp och se sanningen i vitögat! Svenskspråkiga i Finland har mer nytta av finska än vad finnarna har av svensk, men om svenska som nationalspråk försvinner så försvinner även den nordiska gemenskape. Finland kommer att allt högre grad räknas till den ryska sfären. Men vad gör det om det är den gemenskapen som känns bättre?

Läs också

 • Skräp på A Coruñas strand i Galicien i Spanien.

  Plastskräp i havet hotar hälsan och ekonomin

  En sopbilslast med plast hamnar i havet varje minut.

  Plast som hamnar i haven har blivit ett av de största miljöproblemen på jorden. En privat företagare har samlat medel från hela världen och utvecklar nu en unik metod att samla in och återvinna plast som flyter omkring.

  4
 • Migrantarbetare i Thailand

  Tillgång till internet - en mänsklig rättighet?

  Största delen av världens befolkning har inte internet.

  Varje dag görs över 4 miljarder sökningar på Google, samtidigt som nästan 4 miljarder människor inte har tillgång till internet. Om inget görs blir de fattiga bara fattigare och en ny underklass skapas.

  5
 • Merjema Dizdarevic och Melisa Elkaz sitter i soffan

  "Mamma och pappa vill inte prata om kriget"

  De vill veta mera, men föräldrarna vill inte prata om det

  De har inga egna minnen av kriget. Och varken Merjema Dizdarevic eller Melisa Elkaz brukar prata om det med sina föräldrar heller. Merjemas pappa dog när Merjema var liten. - Jag har bara två minnen av honom, säger hon. Ena gången ser jag honom stå.

 • Redaktören Christian Vuojärvi.

  Christian Vuojärvi: Höga insatser i New Hampshire

  Bland republikanerna är Trump storfavorit i primärvalet.

  Trots att den amerikanska primärvalsturnén inte är äldre än en vecka kan primärvalet i New Hampshire vara ett vägskäl för en handfull av de republikanska kandidaterna, skriver svenska Yles USA-korrespondent Christian Vuojärvi.

Nyligen publicerat

 • Interiör från frontmuseet i Lappvik i Hangö.

  Nu ska frontmuseet i Lappvik renoveras

  Nyvalda ordförande glag över positivt möte.

  Frontmuseet i Lappvik ska genomgå en renovering så att det kan öppnas år 2017 då Finland firar 100 år av självständighet. Det säger Bengt Lundström som är nyvald ordförande för Krigshistoriska föreningen i Västnyland.

 • Visa-kreditkort.

  Konsument: Var försiktig när du ger dina kredituppgifter

  Bedrägerier blir allt vanligare.

  Konkurrens- och konsumentverket KKV slår larm om det ökande antalet bedrägerier. Verket vill öka konsumenternas kunskaper om hur bedrägerier fungerar så att de inte går i fällan.

  Har du erfarenheter av lurendrejare? Berätta gärna i kommentarfältet!

  4