FSS välkomnar tidigarelagd svenskundervisning

6-10 procent av finländarna har dyslexi.
6-10 procent av finländarna har dyslexi. Bild: Yle/Mika Kanerva

Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS välkomnar förslaget att tidigarelägga undervisningen i svenska i finskspråkiga skolor.

Enligt ett utlåtande som en arbetsgrupp tillsatt av Undervisnings- och kulturministeriet kom med i dag borde kunskaperna i det andra inhemska språket bli bättre. En förutsättning för det här är enligt arbetsgruppen att undervisningen startar i tidigare.

FSS anser likaså att undervisning i det andra inhemska språket skall vara obligatorisk redan från ett tidigt skede i grundskolan. I dag blir den obligatorisk först i högstadiet vilket enligt förbundet är alldeles för sent.

Enligt FSS måste grundskolan bli bättre på att ge färdigheter i såväl det andra inhemska språket som i andra språk. Att se över undervisningsmetoderna är enligt förbundet ett första steg. Förbundet anser att grundskolans lägre klasser är den bästa tiden att inleda inlärningen av nya språk då eleverna är mera fördomsfria beträffande av språk.

Kommentarer

Inlagt av Bra förslag FSS (ej verifierad)

Håller med FSS och anser likaså att undervisning i det andra inhemska språket skall vara obligatorisk redan från ett tidigt skede i grundskolan. I dag blir den obligatorisk först i högstadiet vilket är alldeles för sent.Redan från daghemsålders så borde det andra inhemska språket förekomma i sång och ramsor, enligt mig.
Grundskolans lägre klasser är också en bättre tid än högstadiet. Finskundervisningen är redan tidigarelagd än högstadiet.

Inlagt av Pedagogen (ej verifierad)

Från förskolan finns gällande läroplan i hela Finland. Bara att skriva in där att det skall hållas t ex 2 timmar finska resp svenska så blir det så. Vore oerhört värdefullt. Många ggr har barn nämligen fördomar mot det andra inhemska redan i åk 3!