Finländarna delade om invandrare

folksamling
folksamling Bild: YLE

Attityderna mot invandrare har lindrats, visar en enkät som har gjorts av Näringslivets delegation EVA. Attityderna är ändå fortfarande mer tillbakavisande än mottagande.

Bara var tredje finländare anser att invandringen borde göras lättare eftersom landets egna befolkning blir äldre. Över 40 procent anser inte att invandringen borde bli lättare.

Nästan hälften av de tillfrågade anser ändå att invandringen är ett fenomen som berikar kulturen.

EVA frågade om attityderna mot invandrare i samband med årets undersökning om värden och attityder. Förfrågan gjordes i januari i år och besvarades av 1 271 personer.

Kommentarer

Inlagt av Bernt (ej verifierad)

Var det bara så att EVA ville undersöka attityden till "Invandring generellt"? Då var det väl säkrast att svara positivt för att inte bli rasist. Annars har vi ju arbetskraftsinvandring, flykting- anhörig- och från olika länder och kulturer, men det var inte på fråga kanske? Det hade varit intressantare.