Nätproblem gav uppskov med skattedeklarationen

Skatteverkets webbsida.
Skatteverkets webbsida. Bild: Yle

Skatteförvaltningens service på nätet har varit överbelastad och de skattskyldiga har fått två dagar extra på sig att lämna in deklarationen.

Det var i dag sista dagen för en del av de skattskyldiga att returnera den förhandsinfyllda skattedeklarationen. Skatteförvaltningen meddelade dock på kvällen att deras webbtjänst tidvis varit överbelastad och att tidsfristen förlängts till torsdagen den 10 maj.

Den extra tidsfristen gäller enbart de deklarationer som ska lämnas in senast i dag. De som har tidsfrist till den 15 maj berörs inte.

Kommentarer

Inlagt av Affe (ej verifierad)

Är det lika för alla andra med fastigheter som för mig, att varje år måste jag "anhålla" om rättelse, så nog har tjänstemännen arbete och nog är nätet överbelastat. Jag har inga förändringar på fastigheterna, och varje år ges ett löfte om att i nästa år är beskattningen rätt.