Hoppa till huvudinnehåll

Låga vitsord i år igen vid Lovisanejdens högstadium

Studiemotivationen är inte vad den borde vara vid Lovisanejdens högstadium Högstadiet i Lovisa Bild: Yle/Linda Söderlund elev,högstadium,lovisa,lovisanejdens högstadium,skola,östnyland

Avgångsbetygen oroar vid Lovisanejdens högstadium. Under flera år har bara hälften av eleverna har ett medeltal på minst 7,0 då de går ut grundskolan. Det här är betydligt sämre än på många andra håll i Svenskfinland.

I vår blir medeltalet på niornas avgångsbetyg sämre än i fjol vid Lovisanejdens högstadium. Elevernas inställning till skolan oroar både rektor Joan Hafrén och studiehandledare Ann-Lis Udd. Direktionsordförande Kjell Widlund skriver under att någonting måste göras.

Många elever vid högstadiet anser att vitsorden saknar betydelse och förstår inte att det är för deras egen skull det är viktigt att lära sig. Orsaken till inställningen är svår att peka ut på rak arm, men klar är att stressen och brådskan har ökat i samhället. Det här avspeglar sig i skolarbetet.

Bland föräldrar har det spridit sig en inställning att barnen är stora nog att klara skolan själva, men så är inte fallet. De flesta behöver hjälp med läxor och läsning till prov. Direktionsordförande Kjell Widlund säger att många föräldrar drar sig för att kontakta skolan och lärarna vid problem eller oklarheter. Det här är en inställning som förvånar rektor Joan Hafrén.

Studiehandledare Ann-Lis Udd säger att det nu är dags för alla parter att se sig i spegeln. Lärare borde bli bättre på att inte rucka på deadlines och föräldrar borde engagera sig mer i barnens skolgång.

Gymnasierektorn borde enligt Udd informera eleverna om att gränsen till gymnasiet hädanefter faktiskt är 7,0. Det ger enligt studiehandledare Ann-Lis Udd fel signal att elever med lägre vitsord har antagits till gymnasiet.

.

Kommentarer

Inlagt av

Borde jag le överseende eller känna mig upprörd inför Jasses besynnerliga utspel och medias obegåvade vinklingar. När vi en gång uppfattar kunskap som en normalfördelad storhet och har en betygskala 4-10 är det NORMALT att medianen(väntevärdet,estimatet) för en normalpresterande enhet skall ligga mitt i skalan,dvs vid 7,0 !!! Ligger era grundstudier i statistik för långt borta?
Det är ju kännetecknande att gymnasiet i Lovisa har ständigt goda resultat som
man kanske ensidigt tolkar som gymnasieårens insats. Tänk om situationen är alldeles NORMAL och "råvaran" högstadiegångna ungdomar är hellödig. Vitsordet
sju skall m.a.o enligt alla måtteorier anses som ett stabilt och bra vitsord.
Märkligt att inte högstadiets rektor påpekar detta faktum, när skolan ansättes
av beskäftiga redaktörer. Jag har varit yrkesverksam gymnasielektor i 35 år och
kunnat följa med hur högstadierna då och då dumpat skalorna och gett kosmetiskt
vackra betyg. Då är alla nöjda! Jag tror att det är helt korrekt att följa en
mera realistiskt statistisk linje. Medianen 7,0 är säkert alldeles riktig och
avspeglar med säkerhet en bättre prestationsnivå än i uppluckrade högstadier med
mycket högre värde på centraltendensen. Konstigt att den annars så fiffiga och
positiva Jasse börjar skuldbelägga högstadiet i Lovisa av denna orsak. Finns det
måhända något annat underliggande skäl? Is i hatten! Christer Sandvik

 • Bergqvist om konkurrentens dopning: Är en bomb

  Kajsa Bergqvist säger att hon är besviken på Tjitjerova.

  Anna Tjitjerova uppges ha varit dopad under OS 2008 i Peking. Den före detta höjdhoppsstjärnan Kajsa Bergqvist säger att hon är besviken på sin tidigare konkurrent.

 • Vasa universitet forskar i vindkraftsbuller

  Bullerrapporten blir klar nästa år.

  Vindkraften byggs ut i rask takt i landet och det innebär att det också blir mera klagomål på buller. Forskardoktor Petri Välisuo vid Vasa universitet säger i en artikel i studenttidningen Vox cordis att det behövs mera forskning och mindre rykten kring vindkraftsbullret.

 • Ta plats: västnyländsk lokalhistoria på 65 sidor

  Tidningen Ta plats berättar om samhället vi lever i.

  Funkisarkitektur i Karis, gamla hantverk, finska kyrkor i svenska församlingar och berättelser om karelare i Västnyland samsas om utrymme i tidskriften Ta plats. Nu under våren har 15:e numret av tidskriften kommit ut.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland