Hoppa till huvudinnehåll

Många är för skolnätsreformen

Ett stort gymnasium grundas vid Tölö torg Bild: YLE/Fred Wilén kultur,mell,sandels,skola,tölö,tölö torg

På 10 dagar har närmare 650 sagt sin åsikt i Yle Huvudstadsregionens webbenkät om skolnätsreformen.
Av de här anser majoriteten att rätt beslut har fattats.

Svenska normallyceum och Tölö Gymnasium slås ihop till ett stort gymasium som ska ligga vid Tölö torg.
Ett stort högstadium för klasserna 7-9 bildas och kommer att finnas i Norsens nuvarande utrymmen.
Sjätteklassisterna flyttas inte från lågstadiet till högstadiet.
Så här beslöt utbildningsnämdens svenska sektion på sitt möte den 10.5

Under tio dagar har 634 personer svarat på Radio Vega Huvudstadsregionens webbenkät om skolnätsreformen.
Av de här nästan sexhundrafemtio personerna tycker de flesta,
62% att beslutet var bra
29% anser att beslutet borde rivas upp
9% tycker att det är bra att sexorna inte flyttar.

Man kan bara rösta en gång per IP adress.

Då södra distriktet och Tölö skoldistrikt slås ihop bildar man ett stort högstadium vid Unionsgatan. Gymnasiet Svenska normallyceum flyttar i sin tur ihop med Tölö gymnasium och bildar en enhet med 400 elever vid Tölö torg. Helsingfors två andra gymnasier Lärkan och Brändö ska växa så att också de har kring 400 elever var. Till skillnad från tidigare planer ska sjätteklassisterna i det södra distriktet inte flytta från lågstadiet till högstadiet.

Musikspecialiseringsklasserna ska i framtiden ligga vid Åshöjdens grundskola och Munksnäs högstadium fär flera elever då Zachris Topeliusskolans elever fortsätter där.

Utbildningsnämndens svenska sektion debatterade skolnätsförslaget i mera än två timmar innan beslutet fattades. VF:s Martina Reuter, SFP:s Benjamin Ellenberg och De Grönas Frida Westerback ville återremittera ärendet för att få en ny beredning, men de var i minoritet.

- Det är ett bra beslut därför att högstadierna förstärks och gymnasierna förstärks, säger sektionens ordförande Bernt Nordman (Gröna) efter mötet.

På föräldrahåll har skolnätsplanerna väckt stor förargelse och speciellt planerna på att inkludera sjätteklassisterna i högstadiet fick många att se rött.

- Sektionen beslöt att inte i det här skedet flytta om sjätteklassisterna, men det är ändå en fråga som man kommer att återkomma till senare när dammet har lagt sig, säger Nordman.

Kommentarer

Inlagt av

I en facebookgrupp påstås det att det här röstningsresultatet - dvs att så många tycker att beslutet var bra - beror på att man kan rösta många gånger (och att man på UBV sitter och röstar för fullt). Kan man rösta många gånger?

Inlagt av

Klart att UBV röstar många gånger, men de på FB gruppen gör det inte fast de kom på det?

Inlagt av

Håller med om att svarsalternativen är rätt konstiga. Man frågar klart och tydligt om läsarna de anser att det är bra att sexorna fortsätter i lågstadiet eller inte (jfr. rubriken).

Om någon klagade på att namninsamlingen var lummig och gick oss misstolka, så ger nog den här enkäten nog inte heller värst mycket kött på benen för dem som eventuellt inbillar sig att den "tysta majoriteten" skulle vara för det usla jobb UBV och sektinonen gjort.

Klart att sexorna inte hör hemma i högstadiet (åtminstone inte pga. av den dåliga ledningen självförvållande utrymmesproblemen), men det justifierar inte ett undermåligt och pretentiöst förberedande av en eventuell ödesfråga vad gäller den svenska grundutbildningen i H:fors.

Inlagt av

Att skolkartan då och då måste revideras hänger ihop med att omvärlden, eleverna, lärarna förändras. Inget lågstadium stängs, samtidigt är det viktigt att skolorna attraherar lärare och att man har tillräckligt med undervisning att erbjuda eleverna. Det gagnar eleverna att de får en god tillgång till kurser i konstämnen, naturvetenskap och realämnen i det nya gymnasiet i Tölö. Det gagnar också eleverna att det kommer att finnas fler tjänster (inte undervisningstimmar) i det nya högstadiet.

 • Våren kom till norr – sommar i söder

  Blåbärsriset blommar i skogarna.

  Naturförbundet Luonto-Liittos våruppföljning vet att berätta att våren håller på att övergå i sommar i södra Finland och också i norr är man på god väg mot sommar.

 • Förbundspennan: Jobba med motoriken i naturen

  Finlands Svensk Idrott flaggar för Naturparcour.

  Inom Finlands Svensk Idrott har man denna vår arbetat med ett lite annorlunda och nytt projekt i form av naturparcour. Vad det riktigt handlar om skriver Eva-Lotta Backman-Winquist om i veckans Förbundspennan

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen

 • Älg hoppade genom bankfönster i Helsingfors centrum

  Djuret skadades allvarligt och avlivades vid Tempelplatsen.

  I morse sköt Helsingforspolisen en älg som irrade omkring i stadens centrum. Djuret skadades allvarligt efter att den hoppat genom ett bankfönster på Museigatan.

 • 1976 med Beatles och Rock 'n' Roll

  Beatle-mania tio år för sent.

  1976 var ett bra musikår. Men att det också var ett viktigt brytningsår då punken började göra sig gällande, det kunde inte Ralf Sandell ana då.

 • Nedskärningar påverkar Prakticum-elever redan på hösten

  Farligt att skära i utbildningen, säger Prakticums rektor.

  - Det är utbildningen som är det här landets styrka. Jag tror att det är farligt att med så här hård hand gå åt den. Vi vet inte vad det leder till i slutändan, säger Yrkesinstitutet Prakticums rektor Harriet Ahlnäs.