Åländska champagnen lockade inte

De omtalade champagneauktionerna på Åland har inte varit så lukrativa som man hade trott.

Kostnaderna för champagnen uppgår hittills till över 400 000 euro. Förra årets auktion inbringade 80 000 euro och i dag fick landskapsregeringen in 109 000 euro, ungefär hälften av de 200 000 euro som man hade hoppats på.

Kommentarer

Inlagt av Hugo (ej verifierad)

Kanske dom borde få lite stöd från staten för att det skall gå ihop. Färjrederierna får ju både investerings- och driftsstöd för att sälja sina alkoholhaltiga drycker. Men nu då det är på landbacken,så borde det ju räcka med driftsstöd.

Inlagt av Alex (ej verifierad)

Man kan inte säga att Åland ligger på minus tack vare Champagnen iaf. Man bör ha i åtanke att det finns en hel del värde i den PR Åland har fått tackvare Champagnen! Det syns inte i balansräkningen, men det syns istället i samhället.