Klimatförändring kan gynna blågröna alger

Följderna av en klimatförändring undersöks i sommar i Tvärminne utanför Hangö.

En tysk forskningsgrupp har installerat nio försöksanläggningar i havet för att samla information om hur en förhöjd koldioxidhalt kan påverka livet under ytan i Östersjön.

- Världshaven binder en tredje del av all koldioxid människan producerar, och kan på det sättet bromsa en klimatförändring, säger professor Ulf Riebesell från Kiels universitet.

Processen har ändå nackdelar i och med att havet försuras av koldioxiden. Tidigare experiment som forskningsgruppen har gjort visar att försurningen leder till att många arter inte klarar sig och dör ut.

Cyanobakterier eller så kallade blågröna alger gynnas däremot av den högre koldioxidhalten.
- De blågröna algerna växer både bättre och snabbare och kan till och med bli giftigare än nu, säger Riebesell.

Experimentet pågår i omkring åtta veckor och resultaten presenteras om ett år.

Kommentarer

Inlagt av Fysiker (ej verifierad)

Den som begripit innebörden av de oomtvistade lagarna benämnda Kirchhoffs strålningslag och Lambert-Beers ekvationer har insett att den obetydliga koldioxidhalt som nu finnes (under 0,04 % av atmosfären) inte nu eller i framtiden kan förorsaka annat än marginell klimatpåverkan. (Sambandet mellan koldioxidhalt och växthuseffekt är logaritmiskt och allt brännbart material som finns på jorden är alltför litet för att ge någon drastisk effekt). Sedan början av detta århundrade pågår en global avkylning. Även havsvattentemperaturen på norra halvklotet sjunker. Läs: http://iceagenow.info/2012/06/flat-declining-temperature-trend-1998/ samt:http://iceagenow.info/2012/06/clear-tendency-colder-averages/

Inlagt av Kemist (ej verifierad)

Havsvattnens pH-värde är över 7, dvs basiskt eller alkaliskt. Om detta värde sjunker något och närmar sig det neutrala gränsvärdet 7 är det INTE fråga om en försurning utan om en minskning av pH-värdet inom det basiska området. Havsvattnet kan sägas bli mindre alkaliskt. En försurning kan man däremot tala om ifall man underskridit gränsen för det neutrala och pH-värdet ytterligare sjunker. Men detta har inte skett i haven (möjligtvis i någon mindre insjö kan detta inträffa.)