Hoppa till huvudinnehåll

Tidning: Provsvar lätta att få på nätet

Bild: Yle

Det är förvånansvärt lätt att beställa instruktionsböcker för lärare som innehåller färdiga provsvar, skriver tidningen Satakunnan Kansa.

Tidningen har lyckats beställa provböcker i historia och matematik på nätet för privat bruk fast de enkom är ämnade för lärare. I de här böckerna finns det färdiga prov- och läxsvar, vilket gör det möjligt för vem som helst att lunta.

På Lärarnas fackorganisation OAJ är man förvånad över att lärarnas instruktionsböcker är så lätta att få tag på.

Man befarar att den fria försäljningen av de här böckerna kan leda till missbruk, eftersom det inte finns någon lag som förbjuder försäljningen av dem.

Vid OAJ efterlyser man ansvar hos föräldrar och förläggare för att förhindra det.

Kommentarer

Inlagt av

Vad är problemet? Om lärarna är så lata att de inte själv orkar fundera ut provfrågor, så varför skulle då eleverna vara ett dugg bättre? Klart att man då också försöker komma så lätt undan som möjligt.

Sen kan jag inte tro att man får någon egentlig fördel med att läsa färdiga frågor och svar. Antagligen finns det flera alternativa frågor så eleven hamnar lära sig kanske 10 olika frågor för varje enskild sak - och så finns risken att läraren inte alls använder de färdiga frågorna och då misslyckades förberedelsen för eleven.

  • Osunda kvinnor och medborgerliga män

    Ibland är verkligheten socialt konstruerad.

    Sättet vi uppfattar vår omgivning på är bundet till den sociala verklighet vi lever i. Det här kallas socialkonstruktivism och den finns med i vetenskapen sedan slutet av 1900-talet och så också vid Åbo Akademi. Det här lyfter historikern Hanna Lindberg fram i den artikel hon bidrar med till Åbo Akademis 100-års historik.

  • Svagt intresse för bäverjakt

    Bävern ett problem bland annat i Lappfjärd.

    I april har man för första gången med jaktlicens fått jaga europeisk bäver i Kristinestad. Sex licenser har delats ut Ömossa, Sideby och Skaftung, men bara två blev använda.

Läs också

Nyligen publicerat