Hoppa till huvudinnehåll

Risikko vill ha personliga rådgivare i bidragsdjungeln

Bild: Yle . arbetslös,arbete,social,socialhjälp

Social- och hälsovårdsminister Paula Risikko (Saml) vill att personer som är kund hos många socialtjänster ska få handledning av en personlig rådgivare med inblick i det snåriga förmånssystemet.

- Är du ensamförsörjare med ett sjukt barn och arbetslös är det en djungel med alla bidrag. Det finns bidrag att få men man måste själv ha koll på vad man har rätt till. Kritiken mot det här är helt befogad, säger Risikko.

Förra veckan överlämnade en arbetsgrupp ett förslag till en förnyad socialvårdslagstiftning. Idén om en personlig kontaktperson finns med i förslaget.

En som skulle gynnas av en kontaktperson är Taina Gestrin:

- Jag har varit hos otaliga läkare, socialrådgivare, på TE-centralen och hos FPA. Ingen har en helhetsbild av situationen - förutom jag själv. Jag har upplevt det så många gånger då jag fört samma papper, blanketter och tilläggsuppgifter till om igen nya instanser. Om man inte själv har ork och ihärdighet är det minsann absolut ingen annan som har helhetsbilden, beskriver Gestrin.

Gestrin lider bland annat av sällsynta diabeteskomplikationer som förhindrar henne att jobba, men hon har trots sina kroniska sjukdomar inte beviljats sjukpension. Hon har rekommenderats att ansöka om arbetslöshetsunderstöd, men nekats det på grund av en studierätt - fastän hon inte avlagt ett enda studiepoäng på flera år. I väntan på att försäkringsdomstolen ska behandla hennes besvär lever hon på FPA.s handikappbidrag på 89€ i månaden.

- Min man har tagit över hela vår ekonomi, och det är en tung last. Jag har inga egna pengar som skulle stöda självkänslan, och inga pengar att köpa medicin jag skulle behöva.

I sin färska doktorsavhandling beskriver forskaren Anne Määttä vilka problem i socialskyddssystemet som bäddar för mänskor att falla mellan många stolar.

- Det finns ingen som har som uppgift att ha en helhetsbild, påpekar Määttä. Hon kallar det för byråkrati på gatunivå.

- Förmånshandläggaren bakom glasluckan har bara att göra med den enskilda ansökningen. Socialarbetare, som är utbildade i systemet, är det svårt att komma i kontakt med i ett tidigt skede. Det behövs mer resurser för socialt arbete.

Leena Eräsaari är professor i socialt arbete vid Jyväskylä universitet. Hon efterlyser mer möjligheter för socialarbetare att göra sitt jobb.

- Högt utbildade och professionella socialarbetare har fråntagits möjligheter att ge hjälp. Beslut om hur de ska göra fattas ovanför deras huvuden, säger hon.

Att inte kunna leva upp till sin arbetsmoral är en kris för en socialarbetare, säger Eräsaari.

- Forskare ser att de socialarbetare byter jobb då dom märker att de inte kan hjälpa sina klienter. De som blir kvar riskerar att drabbas av moralisk utmattning.

Reformen en ekonomisk utmaning - "politisk vilja finns"

Förnyelsen av socialvårdslagstiftningen skulle bli en ekonomisk utmaning, men social- och hälsovårdsminister Risikko tror att det finns politisk vilja att genomföra reformen.

- Inom ramarna för de ekonomiska realiteterna finns det vilja att föra frågan vidare, och likaså behövs mera resurser för socialt arbete, säger Risikko.

Reformen skulle enligt arbetsgruppen betyda 3 400 nya arbetstagare, vilket skulle resultera i tilläggskostnader på 140-150 miljoner euro per år. Statens andel skulle vara upp till 75 miljoner euro. I statens budgetram för år 2015 finns bara drygt hälften av summan (38,5 miljoner euro). Det här skriver Helsingin Sanomat (4.9.2012).

Den nya lagstiftningen skulle träda i kraft stegvis från och med år 2015.

Programmet Radar synar socialskyddets struktur och visar att helhetsbilden saknas och att den ena funktionen inte har en aning om vad den andra gör.

Läs också: Därför producerar samhället mellanfallare och Taina föll mellan stolarna

Kommentarer

Inlagt av

Om man inte har mentala problem, så får man dem genom att gång på gång
vara tvungen att skilt ansöka till en mängd olika rehabiiterigs-, sjukpnsions- och andra social bidragsformer. Att fylla blanketterrna är redan mycket svårt och tunga för mången sjuk och mången ger upp (kanske helt medveten strategi från KELA och försäkringsbolagens sida)och från de sociala myndigheterna) Blankett fås sällan på andra språkän finska. Svaren som försäkringsbolagen och KELA sedan ger kan vara så diffusa och svårbegripliga, om de ens ha överhuvudtaget förstått vad patienten egentligen vill ha sagt (i synnerhet vad gäller svenskspråkiga svar). Svarar på helt felaktiga och irrelvanta frågor. Detta är helt enkelt ett sätt att kränka folkets demokratiska grundlagsberättigade rättigheter och människovärde med en fruktansvärt invecklad byråkrati. Är detta ett sätt att minska kostnaderna ? Regeringen är medskyldig och Minister Risikko är ute i rätt sak men tar inte itu med själva grundorsakerna som ligger hos de politiker och tjänstemän som ansvarar för KELA och pensionsförsäkringsbolagen. Felet är total där !!!

Inlagt av

Kan någon berätta hur en ung mänska ska gå till väga....
Ålder 23. Utbildning 2 examen inom köksbranschen. Sjukskrivning i väntan på ev ryggoperation, pga 3!! svåra diskbråck plus nervbaneskador, 6 mån (hittills). Möjlighet att i framtiden arbeta inom köksbranshen 0. Har på eget initiativ börjat studera nytt yrke på distans studier. RESULTAT: FPA drar in den minimala sjukdagpenningen. FPA anser att rehabiliteringsbidrag eventuellt inte kan ges för att studierna påbörjats före ansökan. Studiepenning kan ev inte komma i fråga pga fortsatt sjukskrivning.... Inget slut på eländet för en ung mänska som verkligen gjort allt för att inte bli sk utslagen.

Vart ska man i dagsläget vända sej för att få svar om ekonomiska bidrag i en dylik situation????

Inlagt av

Om man konstaterar att det finns en bidragsdjungel så borde man väl göra någonting åt den saken. Helt rätt tippat av Värre byråkrati, allting är en utröttningskamp från myndigheternas sida.

Inlagt av

Det verkar som de som jobbar på myndigheter skulle anse att kunder , klienter är till för dom. Det är ju helt tvärtom. Det första är charmkurs i att vara påläst och expert på det de gör.Mitt problem är magistrater och intressebevakare läs förmyndare. Dessa instanser så slutna och gömmer sej bakom sekretessparagrafer att man borde göra skilt program om dessa. se VN torsdag 13.9 reportage.Att ha intressebevakare är som att ha ett gäng skogsbässar på sej. dom gör en apatisk deprimerad och till slut muskelsvag. Har två äldre släktingar som råkat ut för jobbiga intressebevakare och magistrater håller dem om ryggen både i Ekenäs och Mariehamns magistrater. Säkert många andra är lika jobbiga. Kurre Holmberg Tenala

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes