Godstrafik via hamnen i Koverhar

Koverhar sett från stranden på Sjömansro.
Koverhar sett från stranden på Sjömansro. Bild: YLE/Malin Valtonen

Hangö hamn vill köpa hamnområdet i Koverhar. Det skulle ge en snabb möjlighet att utveckla Hangö hamns verksamhet.

Nu är det för trångt i Västra hamnen så vissa dagar finns det inte kajplats för alla fartyg. Det finns en utvecklingsplan för Västra hamnen som går ut på att utvidga hamnområdet utåt mot havet. Det är en dyr och långsam lösning så om Hangö hamn skulle ha möjlighet att köpa hamnen i Koverhar så skulle man snabbt kunna lösa problemen med ett ökande antal väntande fartyg. Det säger Hangö hamndirektions ordförande Stig Sundberg från SFP.

På sikt räknar Hangö hamn med att antalet anlöpande fartyg kommer att öka ytterligare. EU:s svaveldirektiv som träder i kraft 2015 kräver att fartygen använder miljövänligare men samtidigt dyrare bränsle. Det förväntas leda till att fartygen inte vill köra längre än nödvändigt, vilket gör att Hangö ligger mycket lämpligt till. Dessutom är Hangö hamn isfri året om.

Kommentarer

Inlagt av bubu (ej verifierad)

Nej ,HO HO alla stora företag i Finland minskar personal och säger upp 400-600 personer inom pappersindustrin ,och Sundberg vill "investera" , återstår att se när "gerknäs" i lojo meddelar om detta ,troligtvis rätt snart ,och då finns de nog "kajplatser" ,och för det andra så tar nog största delen av exporten slut ,med blivande valutabyte!!

Inlagt av hangö arbetare (ej verifierad)

Det var en bra ide. Så har alla hamnar i Finland flyttat småningom bort från städernas centrum. I Koverhar område finns den mycket outnyttjad mark. Snart far armen från syndalen då finns det ännu mera mark och vattenområden.