Hoppa till huvudinnehåll

Höjd kyrkoskatt i Raseborg?

Församlingarna tampas med ekonomiska problem karis kyrka Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius heavy metal,karis,karis kyrka,metallmässa,västnyland

Kyrkoskatten i Raseborg kommer kanske att höjas från 1,45 procent till 1,60 procent från och med nästa år. Det här tar kyrkofullmäktige ställning till nästa vecka.

Kyrkoskatten har inte förändrats sedan Karis, Pojos och Ekenäs kyrkliga samfälligheter slogs ihop då staden Raseborg bildades, men nu börjar kyrkans pengar ta slut och kyrkorådet har svårt att finna andra lösningar.

Kyrkorådets ordförande Pentti Raunio tycker att det är dags att kyrkofullmäktige får ta ställning till kyrkoskatten.

– Jag har aldrig sagt att det är ett bra alternativ, vi måste bara kolla under alla stenar som finns att rulla i den här situationen vi har i samfälligheten, säger Raunio.

Kyrkan utreder också försäljning av fastigheter och sätt att spara inom olika områden.

Pentti Raunio är ordförande för gemensamma kyrkorådet Pentti Raunio Bild: YLE/Malin Lindholm karis,kyrkoherde,kyrkorådet,kyrkoskatt,ordförande,pentti,pentti raunio,präst,raunio,raunio pentti

De senaste fyra åren har inte gått som beräknat, bland annat på grund av allmänt dåliga tider och strömmen av utskrivningar ur kyrkan. För tillfället verkar det som om trenden att skriva ut sig har avtagit lite och församlingarna i Raseborg har inte drabbats värst av utskrivningarna, säger Raunio.

Många vet inte vad kyrkan använder kyrkoskatten till. Det här kan bero på att kyrkan sysslar mycket med verksamhet som kanske inte direkt syns och hörs mest, utan satsar på mera grundläggande verksamhet, säger Raunio.

I princip finansierar kyrkan hela sin verksamhet med kyrkoskatten. Det som kostar mest är personalens löner och underhåll av fastigheter. Personalkostnaderna ökar dessutom konstant eftersom de är lagstadgade.

Skattehöjning kan skrämma bort medlemmar

En höjning av kyrkoskatten beräknas ge 530 000 euro mera per år, men alla medlemmar i kyrkorådet är inte så säkra på det. Rösterna om kyrkoskatten föll jämnt och ordförandes röst avgjorde.

Ann-Christine Forsell var en av dem som inte ännu ville att fullmäktige skall få ta ställning till en eventuell höjning av kyrkoskatten eftersom hon tycker att man borde vänta på resultatet av en pågående sparutredning först. Forsell är rädd för att allt flera kommer att skriva ut sig ur kyrkan om en skattehöjning sker just nu, och då är höjningen inte till någon nytta.

Ann-Christine Forsell är tveksam till en skattehöjning Ann-Christine Forsell Bild: YLE/Malin Lindholm ann-christine,ann-christine forsell,forsell,forsell ann-christine,kyrkan,kyrkorådet,kyrkoskatt,raseborg

– Man borde först se vilka möjligheter det finns till inbesparingar innan vi går in för en så drastisk åtgärd som att höja skattöret, säger Forsell.

Den sparutredning Forsell hänvisar till handlar bland annat om att se på hur församlingarna sinsemellan kunde samarbeta mera och kanske dela på en del av personalen.

Just nu är de olika församlingarna inom Raseborgs kyrkliga samfällighet dessutom väldigt ojämlika om man ser på hur mycket en församlingsmedlem kostar. I Ekenäs kostar församlingsmedlemmarna i genomsnitt minst, medan mindre församlingar som den finska och svenska församlingen i Pojo, samt församlingen i Bromarv, är betydligt dyrare. Alla församlingar har ändå ett visst basbehov som gör det omöjligt för alla att kosta lika per medlem, men Forsell säger att skillnaderna i Raseborg ändå är för stora.


Överskottet börjar vara slut

Den kyrkliga samfälligheten i Raseborg kom till då staden Raseborg bildades, och sedan dess har kyrkan levt på ett ackumulerat överskott som nu håller på att ta slut, berättar Ann-Christine Forsell. Det här har man gjort så att sammanslagningen av samfälligheterna skulle löpa så smidig som möjligt och att de anställdas arbetssituationer inte skulle förändras märkbart. Sedan var planen att efterhand effektivera församlingarnas verksamhet genom ett öka på samarbetet mellan församlingarna och börja dela på en del av personalen.

Det här blev aldrig riktigt av så därför är nu två utomstående sparutredningar på gång. I den ena utreds hur en eventuell sammanslagning av den finska församlingen i Pojo och Karis kunde se ut, och i den andra, som redan nämndes tidigare, utreds effektivering och samarbete hos de övriga församlingarna i Raseborg.

Kommentarer

Inlagt av

Genom att höja kyrkoskatten är risken uppenbar att det slutliga kyrkan får med en sådan förhöjning är mindre skatt genom att ännu flera än tidigare skriver ut sig ur kyrkan. I synnerhet de med små marginaler kommer att göra det. Själv hör jag till en av dem som med säkerhet skriver ut mig ur kyrkan den dag kyrkoskatten stiger.

Inlagt av

Kunde herr Rainio berätta för läsarna VARFÖR företag i Finland skall betala kyrkoskatt?
I väntan på svar, tack.

Inlagt av

Lätt att säga såhär Ännu kyrkskatt. En liten del av slanten är det kyrkoskatten kostar. Har själv tänkt ofta på, hur det finns att sätta penningar till mycket annat onödigt.statskatten höjer flerfalt mera, därifrån svårt att skriva bort sig. Tänk nu litet efter förrän.....

Inlagt av

Rent formellt betalar inga företag nån fast kyrkoskatt mera. Detta ändrades 1993. Företagen betalar samfundsskatt till staten, som för sin del delar potten mellan stat, kommun och kyrka. Kyrkans andel av denna skatt är en ersättning för kyrkans allmännyttiga, samhälleliga tjänster i stil med folkbokföring, bevarande av gamla kommunionböcker, historiska byggnader, gravgårdar, samhällsnyttig barn- och ungdomsarbete. Dessa "kyrkliga" verksamhetsformer kommer alla till nytta, oberoende av församlingstillhörighet. Att kyrkan får en del av samfundsskatten är en lösning i samspelet mellan olika aktörer i samhället. Man kan givetvis ha olika åsikter om hur allting skall ordnas. Samfudsskatten är den nuvarande lösningen och överenskommelsen.
m.v.h. P.Raunio

Inlagt av

Har man faktist gjort allt vad man har kunnat för att effektivisera sina funktioner, sälja olönsamma fastigheter och koncentrera sig bara i den väsentliga? Tyvärr tror även jag att man kommer att få ännu mindre till kassan efter skattehöjningen - mera människor kommer bara att skriva ut sig under dessa ekonomiskt svåra tider.

Inlagt av

Varför kan man inte se om sin ekonomi, permittera, behövs informatörstjänsten? Kan någon gå i förtida pension. Så gör företagen.Hur kan personalenkostnaderna öka då församlingsmedlemmarna minskar??
Kykan äger miljardbelopp i fastigheter etc. Sälj!
Om skatten höjs försvinner församlingsmedlemmarna

Inlagt av

Tyvärr är det så att i dagens egocentriska värld leder dessa saker till att man börjar skriva ut sig bara för att spara någon hundring i året. Man står i princip för de kristna värden, går kanske i kyrkan till jul eller så men att betala något för det gemensamma goda är för mycket begärt. Kyrkorna vill man nog hålla kvar som monument, men underhållas behöver de ju inte, väl, tänker man. Så länge grannen betalar, men jag slipper undan är allt finfint. Lite samma tänkande som med tv-avgiften... När tillräckligt många skrivit ut sig blir det antagligen något liknande system där alla igen betalar någon form av skatt till landets kyrkor/ateismföreningar genom indirekt beskattning. Dagens "vissa betalar, andra åker snålskjuts"-mantra leder alltid till svårigheter till slut...

Inlagt av

Om förhöjningen av kyrkoskatten är det som får en församlingsmedlem att lämna kyrkan så är nog inte tron särskilt stark. Min uppfattning är att om man inte tror så skall man inte heller vara medlem i en kyrka. Ok, alla som inte tror behöver också i något skede en begravningsplats och den måste finansieras på något sätt. Jesus sade: ge till kejsaren vad som tillhör honom och till Gud vad som tillhör Honom. D.v.s. den som tror skall ge både till staten och till kyrkan/församlingen. Bibeln undervisar att en troende skall ge tionde, dvs 10%, så jag förstår inte vad någon futtig tiondedelsprocent är att jamsa om.

Jag är inte medlem i en luthersk kyrka, men jag inser att lutherska kyrkan förvaltar ett värdefullt kulturarv bl.a. kyrkobyggnader. Dessa anser jag att skall bevaras med skattemedel på samma sätt som man bevarar andra kulturhistoriska byggnader med skattemedel.

Inlagt av

Nog är det att ta i,när man från kyrkans sida säger att pengarna är slut.
Jag lärde mej redan som liten att hålla mej till sanningen.Det lärde mej min
saliga mor.

Inlagt av

Det bästa är , att man kan tro utan att höra till kyrkan!
Kyrkan kan skylla sig själv , med sin snäva syn på kvinnopräster och homosexuella. Man måste börja
inifrån med att skära i kostnaderna. Nu går en stor del av kyrkans pengar till att upprätthålla en jättetung och överdimensionerad organisation.

Inlagt av

Om man på riktigt tror på en allsmäktig, allvetande gud, som antingen svänger ryggen till, eller glatt ser på när en psykopat skjuter 77 ungdomar till döds, när en pappa upprepade gånger våldtar sin dotter eller när två folkslag slaktar varandra i guds namn, ja då betalar man väl 1,60% med glädje.

Inlagt av

Det finns alltför många församlingar inom Raseborgs kyrkliga samfällighet. Alla kan inte fortsätta med det medlemsunderlag som nu finns. En höjning av kyrkoskatten är otänkbar. Den kommer att leda till avgång från medlemskap och därmed minskade inkomster.

Inlagt av

Fanns i tiden en person i bygden, känd för många finurligheter. Familjen var fruktsam och det blev många barn och så var det igen dop i kyrkan. Då förrättningen var över tågade föräldrarna ut, prästen blev nervös och ropade efter dem att skall ni inte ha barnet med er, varvid familjefadern sa att hör inte det tionde åt prästen.

Inlagt av

Jag hör till dem som gärna betalar den lilla kyrkoskatten, för jag får så mycket för den! Ju mindre inkomst du har, desto mindre betalar du ju. Vad får jag? Jag får gå i gudstjänst varje söndag, ibland mitt i veckan i en vacker hundratals år gammal kyrka. Den vill jag att hålls i skick! Jag får uppleva gemenskap, diskutera min tro med andra, jag får stilla mig, uppleva Guds närhet. Om jag gifter mig får jag göra det i kyrkan, högtidligt, om jag hade småbarn kunde de gå i dagklubb eller läger, om jag hade en tonåring kunde han gå i skriftskola, få tala om de stora frågorna i livet tillsammans med andra unga. Och när jag dör får jag en kristen begravning och en gravplats. Ta reda på vad kyrkan kan ge, innan du skriver ut dig! Och om du inte vill eller kan tro, sluta gnäll och skriv ut dig! Varför skall du vara medlem i en gemenskap du inte vill tillhöra. Men ärligt talat så tror jag inte att det är pengarna det handlar om. Men det är så lätt att skylla på skatterna. Vad innebär egentligen 0,20% av dina inkomster. Det är det höjningen handlar om. Vi har tuffa år framför oss i Raseborg, med omstruktureringar av församlingarna, nedskärningar av personalen. Vem tycker du att skall avskedas? Kantorn? Ungdomsledaren? Barnledaren? Vad skall vi skära ner på i verksamheten? Diakonin? Nej, se till att du får något för pengarna! Gå i kyrkan, gå med i den verksamhet som finns! Kyrkan - det är du och jag och vi alla som hör till den!

Inlagt av

Håller med Linneá, ingenting att bråka om, är man medlem i kyrkan så bör man ta sitt ansvar under kärva tider, det här är sist och slutligen en obetydlig förhöjning, de flesta av oss har nog råd med det. Om man har det mycket dåligt ekonomiskt tror jag att man kan anhålla om befrielse från skatten. Jag tycker att dom som bestämmer inte ska lyssna på hotelser om utskrivning, jag tror att kyrkan vinner på att dom som inte vill höra till kyrkan skriver ut sej!

Inlagt av

Signatur Kristen skriver:

Om förhöjningen av kyrkoskatten är det som får en församlingsmedlem att lämna kyrkan så är nog inte tron särskilt stark. Min uppfattning är att om man inte tror så skall man inte heller vara medlem i en kyrka. Ok, alla som inte tror behöver också i något skede en begravningsplats och den måste finansieras på något sätt

Där tog du upp en viktig sak vilken idag staten helt glömt el åker snålskjuts på kyrkans bekostnad.
Många vilka ej hör till kyrkan önskar en egen minnesplats ,lund vad som helst att bli satt i om sen urna el kista. Behöver icke allas var inom, på kyrkans domäner. Kyrkan behövs inte till det för alla.

Inlagt av

Har alla tider hört till kyrkan och kommer också i fortsättningen att göra det, betalar en höjd skatt om det blir så, men jag frågar mig nog också att går man nu fram där ribban är lägst, istället för att se på all den enorma egendom Raseborgs kyrkliga samfällighet har, typ fastigheter, lokaler, markområden osv.

Inlagt av

Man måst nog börja fundera på allvar om man måst skriva ut sig ur kyrkan.
Hoppas kyrkan har pengar till att skaffa mat åt folk snar,när allt bara stiger i detta land.
Kyrkan kunde även börja stå för begravingen åt en församlingsmedlem,då kanske man sku kunna tänka sig att betala denna skatt.

Inlagt av

Jag har bra kontakt med min Gud utan kyrka. Behöver inte ha dåligt samvete för något. Hjälper mina närmaste så mycket jag hinner, sätter slantar i olika insamlingar och i arbetet hjälper jag andra varje dag. Så onödigtf örsöker nån få mitt samvete att rubba oberoende jag skriver ut mig från kyrkan eller inte. Min kristna tro försvinner ingenstans!

Inlagt av

vad prästen hittar under stenarna... Kanske någon högavlönad som inte är fullt sysselsatt - lär finnas inom kyrkan... Som någon skrev tidigare, se över tjänsterna, kanske permittera? Förstår i alla fall att man inte ville höja skatten, det väcker ont blod fast summan inte är stor för en vanlig löntagare.

 • Karleby går över 500 miljoner i skulder

  Staden nära bli klassad som kriskommun.

  Karleby måste spara och av flera skäl, skriver stadens ekonomidirektör Jari Saarinen. Orsak nummer ett. Stadskoncernens sammanlagda skulder går över en halv miljard i år.

 • Extra möten för daghemmet i Kristinestad

  Stadsstyrelsen vill få igång bygget till hösten.

  Stadsstyrelsen i Kristinestad överklagar inte marknadsdomstolens beslut om daghemmet i Kristinestad. Nu planerar man extra möten under sommaren för att bygget ska komma igång så snabbt som möjligt.

 • Välilä har inte fått nog – flyttar västerut

  Riikka Välilä fortsätter karriären som nästan 43-åring.

  HV 71:s ishockeylag i Riksserien har värvat 42-åriga Riikka Välilä. Finländskan har skrivit på för två år med Jönköpingslaget.

 • Styrelsen i Vörå godkände inbesparingar

  231 000 euro ska sparas inom vården.

  Kommunstyrelsen i Vörå godkände sparförslagen inom vården. Totalt ska man spara 231 000 euro på årsnivå från och med år 2017.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland