Hoppa till huvudinnehåll

Gravida missbrukare ska tvångsvårdas

Öl eller mineralvatten? Det så kallade måttliga drickandet är de facto det som ställer till mest problem i Finland. Bild: YLE
Öl eller mineralvatten? Det så kallade måttliga drickandet är de facto det som ställer till mest problem i Finland. Bild: YLE Bild: Yle

För närvarande är vård emot någons vilja enbart möjlig om personens alkohol- eller drogmissbruk anses vara en fara för andra eller för den egna hälsan. Fostrets hälsa räknas inte för närvarande som en grund för att en gravid kvinna kan bli tillförordnad vård oberoende av hennes vilja.

En av femtio gravida är stordrickare

 1. Kvinnor dricker sex gånger mer i dag än för 40 år sedan
 2. Varje år föds 600 babyn med alkoholrelaterade skador
 3. Årligen exponeras 3 000 foster för större mängder alkohol
 4. Sex procent av de gravida är storkonsumenter av alkohol

Källa: THL

Alkohol farligast för fostret

 • Alkohol påverkar fostrets hjärna mer än andra droger
 • Trettio procent av de barn som utsätts för alkohol under graviditeten får en fetal alkoholspektrumstörning
 • Det kan handla om allt från inlärningsproblem till allvarliga förståndshandikapp

Källa: Kvinnokliniken, Terve Suomi


Om en gravid kvinna med alkohol- eller missbruksproblem inte vill ha vård ska det bli möjligt för läkare att förordna henne vård mot hennes vilja om hennes drog- eller alkoholmissbruk utgör en fara för fostret, säger Kari Paaso som är ordförande för den arbetsgrupp som arbetar fram lagförslaget.

Förslaget väcker kritik på många håll. Bland annat anses det strida mot grundlagen.

- Ett foster har inga rättigheter enligt vår grundlag. Tillskriver vi fostret rättigheter öppnar vi lätt Pandoras ask och kan bli tvungna att ompröva rätten till abort, säger Tuomas Ojanen som är professor i statförfattningsrätt vid Helsingfors Universitet.

Norge är det enda landet i världen som har en lag om tvångsvård av gravida kvinnor med alkohol- eller drogberoende. Genom det finska lagförslaget vill man speciellt komma åt de mammor som missbrukar alkohol.

- Fostrets rätt till hälsa är större än mammans rätt att dricka alkohol, säger Paaso på Social- och hälsovårdsministeriet.

För tillfället finns enbart ett utkast till lagförslag. Saken ska ännu utredas närmare och vårdformerna specificeras. Tidigast i början av nästa år finns en regeringsproposition färdig för att skickas till riksdagen för godkännande.


Det granskande programmet Radar handlar om det kontroversiella lagförslaget i dag.

Läs också:
"Graviditeten räddade mig från missbruket"

Kommentarer

Inlagt av Gäst (ej verifierad)

Ett syniskt förslag kunde vara att den blivande mamman måste underkasta sig rusvård eller fortsätta och tvingas till abort. Barnet kommer ändå att vara skadat i så fall och blir, när det växer upp, en stor kostnad för samhället. Men så här kanske vi inte ska tänka, lite 1700-tals eller?

Inlagt av Jules (ej verifierad)

Förslaget är bra, och går nog att lösa så pragmatiskt som så: Enär ett foster i dagens läge inga rättigheter har, och abort är tillåtet likaså, så kan man då utan lagändringar införa, icke tvångsvård-, utan erbjudande av frivillig vård och om detta inte mottages så återstår då abort för de mödrar som trots bättre vetande utsätter sitt blivande barn för enorma risker genom sitt alkoholmissbruk. Det är osmakligt att säga det såhär krasst, men det är betydligt värre att förstöra ett oskyldigt barn till ett i värsta fall livslångt handikapp!

Inlagt av Bjarne Björklund (ej verifierad)

Ganska märkligt att det finns människor som motsätter sig tvångsvård för gravida med betydande alkohol- eller missbrukarproblem. Att fostret enligt nuvarande lag inte har några mänskliga rättigheter borde inte få vara ett hinder för tvångsvård.
En gravid kvinna som missbrukar alkohol och droger utsätter sig för en mycket större hälsorisk än en icke gravid i motsvarande situation. Därför borde tvångsvård gå att tillgripa med hänvisning till att missbruket utgör en betydande risk för den egna hälsan... eftersom fostrets hälsa enligt nuvarande lag inte kan tas i beaktande.

Inlagt av Gäst (ej verifierad)

Ja, nå jämför man med vilka prövningar och lämplighetstester som par som vill adoptera ett barn utsetts för så är det ju helt otroligt. Man utreder även familjens ekonomiska förutsättningar. Mycket diskriminerande.

Läs också

 • Mikael Fogelholm i universitetets utrymmen i Vik.

  Färre kolhydrater i pågående dietforskning

  Ny diet testas för personer med risk för diabetes.

  Fler eller färre kolhydrater? Det är den stora frågan för personer med risk för diabetes typ två. Helsingfors universitet leder pågående dietundersökning.

  11
 • Matilda Gyllenberg

  Kärlek kostar, vänskap är gratis

  Alla vänners dag är här igen.

  Nu är det igen den tiden på året, då språkpoliserna får gotta sig i den fruktansvärt felaktiga fennicismen vändagen.

  1
 • Snöhjärta

  Berätta om din vän!

  Hur och när träffades ni och varför är din vän bäst?

  Strunta i rosor och hjärtformad choklad, fira vändagen genom att upplysa en vän om att hen är toppen!

Samhälle

 • Sarah Söderholm i Raseborg är utan jobb.

  Utan jobb: Tack för alla berättelser!

  Spotlight bygger på berättelserna vi fick in.

  Många arbetslösa upplever att de lämnas ensamma med att söka jobb. Det är svårt att nå arbets- och näringsbyrån och det kan gå två år utan att den arbetslösa träffar en tjänsteman.

  1
 • Statistik över arbetslösheten i Raseborg

  337 700 nu arbetslösa - kolla läget i din kommun

  Antalet arbetslösa 17 800 högre än för ett år sedan.

  337 700 personer var arbetslösa i slutet av oktober, enligt Arbets- och näringsministeriet. Det var 17 800 fler än året innan. Över lag är arbetslösheten lägst på Åland och i Österbotten.

  2

Nyligen publicerat