Hoppa till huvudinnehåll

Många präster stöder könsneutral äktenskapslag

Bild: YLE/Linus Hoffman

En ny undersökning visar att en majoritet av prästerna vill välsigna registrerade parförhållanden, men inte tillåta kyrkliga vigslar för samkönade par.

Bland den evangelisk-lutherska kyrkans präster stöder 44 procent en könsneutral äktenskapslag.

Motståndarna utgör en mindre andel, 41 procent, medan 15 procent förhåller sig neutralt till den föreslagna lagändringen.

Samtidigt anser en betydande del av prästerskapet (28 procent) att kyrkan bör avstå från vigselrätt ifall en könsneutral äktenskapslag införs.

Häften av prästerna motsätter sig kyrkliga vigslar för samkönade par, medan en dryg tredjedel vill tillåta det.

En klar majoritet (60 procent) anser dock att kyrkan borde börja välsigna registrerade parförhållanden.

- Prästernas åsikter har ändrats myckets snabbt, i synnerhet i Helsingfors och huvudstadsregionen. De regionala skillnaderna är stora. Uleåborgs stift är det enda stiftet där motståndarna till kyrklig välsignelse för samkönade par är fler än anhängarna, säger forskare Kati Niemelä.

Också kantorernas åsikter mättes och de är överlag mera konservativa än prästerna i frågor om samkönade parförhållanden.

Siffrorna härstammar från Kyrkans akademiker AKI rf:s medlemsundersökning som görs vart fjärde år.

Kommentarer

Inlagt av Tony (ej verifierad)

Hur kan en präst skilja på vigsel och välsignelse?

Om man som präst välsignar något som ses som en synd i kristendomens heliga dokument så är det något som gått snett. Då kan dessa präster lika gärna säga att de kan viga med. Det är exakt samma sak. Mycket märkligt resonemang.

Det som är extra intressant är att prästernas inställning har ändrats snabbt, men att likväl är bibelns åsikt den samma - homosexualitet är en synd som inte kan välsignas.

Inlagt av Kryptonit (ej verifierad)

Stålmannen, då tror jag nog det är bäst att du börjar packa. Det positiva för dig är att du sparar in på flygbiljetten och det är ju inte långt österut du behöver flyga. Trevlig resa.

Inlagt av Gäst (ej verifierad)

Den juridiska biten gällande äktenskapet bör snarast överföras helt från de olika samfunden med juridisk vigselrätt till statens domän och förslagsvis till 100% utföras vid magistraterna. Sedan är det upp till kyrkan och vart och ett annat samfund att besluta om i vilken form och med vilken liturgi man önskar erbjuda någon typ av prästledd/diakonledd/eller annan samfundspersons välsignelse eller liturgi med välgångsönskan för de par som önskar detta som komplement i valbar sakral miljö/kyrka eller annan fastighet lämplig för den liturgin.

Inlagt av x (ej verifierad)

Svartepetter: Giftemål är långt ifrån bara ett papper. Som det ser ut idag så diskminieras homo- och bisexuella, och de relationer de ingår tas inte riktigt på allvar. Registrerat partnerskapet ses som en billig kopia, en kompromiss, av det "riktiga" äktenskapet, vilket innebär att den samkönade relationen också ses som en dålig kopia av den olikkönade. Att införa en könsneutral äktenskapslag handlar långt ifrån bara om äktenskap och de rättigheter som ingår där. Det handlar om att visa att den samkönade relationen är lika mycket värd som den olikkönade, och är därmed ett steg på vägen till att ingen ska diskrimineras p.g.a. sexuell läggning.
Att prata om könsstympning är också viktigt (varför startar du inte bara en blogg och börjar prata om det?), men reducera inte heller den diskriminering homo- och bisexuella utsätts för till en oviktig fråga.

Inlagt av jagen (ej verifierad)

Kyrkan vet nog att den största förloraren är kyrkan själv. Allt drivs i dag av ekonomi. Om kyrkan inte godkänner HBT och respekterar allas människovärde, så blir det fler som lämnar kyrkan. Tvivlar på att det finns tillräckligt av fundamentalisterna för att hålla liv i kyrkan då mer.

Inlagt av Knugen (ej verifierad)

Varför bör den juridiska biten snarast överföras från samfunden? Jag menar, det är ju samma sak juridiskt ett om du går till magistraten eller till kyrkan och blir ett gift par, eller? Varför då rasera något som funnits och fungerat länge och är viktig för många människor, både symboliskt, ideologiskt och spirituellt?
Det är viktigt för människor att det finns saker som består och är heliga. Sådant man inte leker med, sådant man kan lita på. Börjar man ordna rockkonserter, rave och såpbubbeldiscon i kyrkor tappar de snabbt statusen som helig plats. För många är tanken att samkönade par vigs i samma kyrka motbjudande, åtminstone ännu en tid framöver, eftersom det är något som varit så inrotat i vår moral att är fel, eftersom det är så man är lärd. Sådana saker går heller inte att ändra på så där bara, oavsett om man vill eller ej. Det bara är så. Speciellt gällande äldre människor.

Nu tror jag att man har blivit lite fartblind i den här frenesin att uppnå fullständig jämlikhet osv att man inte riktigt ser sig omkring och tänker efter vad man egentligen håller på med. Låt saker ta sin tid, låt folk bli vana och framför allt: Alla förändringar skall inte behöva ske över en natt. I det moderna samhället känns det som att ett steg i rätt riktning inte räcker, utan man skall genast efter det rätta steget forcera sig vidare oavsett vad den allmänna opinionen är.

F.ö. tycker jag att det är något osmakligt av YLE att klockan 18, då små barn ser på TV, visa reklam för en film om homosexuella där två män passionerat kysser varandra. Visar på något vis att det finns en klar agenda inom bolaget...

Inlagt av Y (ej verifierad)

Signaturen x:s kommentar styrker min uppfattning om vad det hela egentligen handlar om; genom att kräva att få vigas på samma sätt som heterosexuella kräver man samtidigt samhällets bekräftelse eller att bli tagna på allvar som "x" själv skriver. Genom äktenskapets institution söker man således acceptans för sin läggning.

X skriver också att en lag skulle vara ett steg på vägen till att INGEN ska diskrimeras p.g.a. sexuell läggning. Vart leder den vägen i förlängningen? Vi vet ju att det finns en uppsjö olika sexuella läggningar.

Inlagt av Kulla (ej verifierad)

Ni kan inte tänka er då att Gud faktiskt har talar till dessa präster, och sagt att tiderna ändras och att Herren älskar ALLA människor lika mycket!!

Inlagt av svartepetter (ej verifierad)

Det är ett papper en giftermåls rit. Det anda att leva ihop är tillåtet. Men det övriga att tvinga folk att tycka som man vill( gilla mot sin vilja) går ju inte.
Saken är förresten uppmärksammad alldeles i överkant, det handlar mitt tidigare inlägg om att det
finns värre problem i denna världen att lösa.

Inlagt av Jonas (ej verifierad)

frånta kyrkan dess makt och egendom. den fyller ingen funktion i ett modernt samhälle. Religionsfritt Finland 2040!

Inlagt av Peter (ej verifierad)

"För många är tanken att samkönade par vigs i samma kyrka motbjudande, åtminstone ännu en tid framöver, eftersom det är något som varit så inrotat i vår moral att är fel"

För mig är inte tanken att ett samkönat par vigs i en kyrka speciellt märkvärdig. Det som jag däremot finner motbjudande är religiös fanatism kombinerad med hyckleri. Har ofta hört präster/biskopar säga/skriva att kristendomens centrala budskap är kärlek till din nästa eller ngt. motsvarande. Personligen har jag dock mina tvivel, eftersom kristen praxis i ca tvåtusen år har tytt på det motsatta. Men låt oss anta att prästerna vet vad de talar om. Varför omfattar i så fall inte den kärleken alla människor? Varför exkludera vissa när man istället kunde inkludera dem?

Sedan kan jag inte föreställa mig hur snedvriden livsåskådning man måste ha för att tro att människans sexualitet är en moralisk fråga, men det är väl ytterligare en dumhet vi får tacka kristendomen för.

Inlagt av Heteron (ej verifierad)

Vi har åsiktsfrihet och pressfrihet. Det är därför ni kan sitta också kludda här både för och emot - glöm inte det. Vissa frihet skall dock enligt vissa INTE få finnas, som att leva ihop med den man älskar.

Sen ett tillrättaläggande. Kyrkans och Kristendomens budskap har aldrig handlat om nåt annat än makt. Jesus däremot fördel fram kärleksbudskapet. Blanda inte ihop dessa två. Man såg religionen som en chans att ta makten i tiderna och förvanskade och "anpassade" därefter budskapet som skulle läras ut i kyrkorna. Jesus hade aldrig fördömt en homosexuell, han kanske t o m var det själv. Han fördömde heller inte glädjeflickor, sjuka eller fattiga.

Inlagt av x (ej verifierad)

Svartepetter: Ja, det är tillåtet att leva ihop som samkönat par. Dock är det långt ifrån friktionsfritt, eftersom man hela tiden stöter på diskriminering. Att införa en jämlik äktenskapslag är, som jag skriver, ett sätt att inte diskriminera genom lagen, men leder också förhoppningsvis i förlängningen till att samkönade pars relationer ses som lika viktiga och mycket värda som heterorelationer.

Angående att det finns många viktigare saker att lösa så har du helt rätt. Det kommer alltid att finnas de som har de värre, och om du vill kan ju du se till att försöka lösa dem då. Jag kommer inte att stoppa dig eller klaga på att du gör det. Men låt då mig, och de som vill, diskutera och försöka få slut på diskrimineringen av homosexuella i Finland.

Inlagt av MiG (ej verifierad)

Lutherdomen startade som en revolutionär rörelse, men sådana har en förmåga att klinga av med tiden och det är det vi ser med lutherdomen som med långa kliv går mot sin undergång med att godkänna allehanda saker som avviker från Bibeln och den rätta tron!

Inlagt av gäst (ej verifierad)

Ni som påstår att äktenskapet är något som hör kristendomen och kyrkan till har fel!! Det fanns långt innan i norden under vikingatiden. Visserligen har äktenskapet ändrat sedan forn norden, men det har det också sen kristendomen först "tog över" äktenskapet. Det började då höra till den katolska kyrkans 7 sakrament.

Inlagt av gäst2 (ej verifierad)

Du ska inte uttala dig om vad som är den rätta tron då du inte med säkerhet vet. For all we know kan ju lika bra t.ex. buddhismen vara den rätta. Men man ska inte uttala sig om det man inte med säkerhet vet, det är ju bara vad var och en TROR att är det rätta.

Inlagt av gäst...... (ej verifierad)

" Också kantorernas åsikter mättes och de är överlag mera konservativa än prästerna i frågor om samkönade parförhållanden."

Ja man får den uppfattningen att kantorerna kan Bibeln bättre en vissa präster.

 • flyktingförläggningen i Torneå 2015

  Partiledarna vädjar om sans

  "Invandrarna är också med och bygger Finland".

  Alla riksdagspartiers ordförande gick på söndagen ut med ett ovanligt gemensamt uttalande om hur Finland bör sköta inströmningen av asylsökande.

 • julturismen är livlig i år

  Finavia: Livlig jultrafik till Lappland

  Cirka 430 charterflyg väntas till Lappland under december.

  Jultrafiken till de lappländska flygplatserna blir i år ännu livligare än i fjol, meddelar flygplatsoperatören Finavia.

 • Demonstration vid en flyktingförläggning i Kempele

  Demonstration mot flyktingpolitik i Kempele

  Kempeleborna är upprörda över ett våldtäktsfall.

  En demonstration hölls i lördags mot regerings flyktingpolitik och flyktingmottagningen i Kempele söder om Uleåborg.

  11

Läs också

 • flyktingförläggningen i Torneå 2015

  Partiledarna vädjar om sans

  "Invandrarna är också med och bygger Finland".

  Alla riksdagspartiers ordförande gick på söndagen ut med ett ovanligt gemensamt uttalande om hur Finland bör sköta inströmningen av asylsökande.

 • Korv är gott, men bidrar dessvärre till klimatuppvärmningen.

  Minskat köttätande skulle motverka klimatförändringen

  Målet är inte "global vegetarianism", menar forskarna.

  Uppfödning av boskap är en ofta förbisedd faktor i klimatdebatten. I en ny brittisk studie presenteras fakta om den globala kötthungerns inverkan på planetens klimat, och världens regeringar uppmuntras att verka för en minskad köttkonsumtion - bland annat genom att införa skatt på kött.

 • Nefertiti är känd för sin skönhet

  Nefertitis grav upptäckt efter 3 300 år?

  Drottning Nefertiti är känd för sin skönhet.

  Arkeologerna tror sig ha hittat drottning Nefertitis gravkammare i Konungarnas dal vid Luxor i Egypten. Det är i så fall en sensationell upptäckt inom egyptologin.

  1
 • Nyhetsfrågesport.

  Nyhetsquiz

  Vad kommer du ihåg från veckans nyheter?

  Massor av nyheter har funnits på vår sida den här veckan. Vad kommer du ihåg av dem? Här kan du testa dig själv med vår nyhetsquiz.

Inrikes

 • flyktingförläggningen i Torneå 2015

  Partiledarna vädjar om sans

  "Invandrarna är också med och bygger Finland".

  Alla riksdagspartiers ordförande gick på söndagen ut med ett ovanligt gemensamt uttalande om hur Finland bör sköta inströmningen av asylsökande.

 • Demonstration vid en flyktingförläggning i Kempele

  Demonstration mot flyktingpolitik i Kempele

  Kempeleborna är upprörda över ett våldtäktsfall.

  En demonstration hölls i lördags mot regerings flyktingpolitik och flyktingmottagningen i Kempele söder om Uleåborg.

  11
 • Alexander Stubb

  Stubb erkänner sifferfel - kritiken haglar

  "I debattens hetta gör man misstag."

  Finansminister Alexander Stubb medger att han använt felaktiga siffror om förvaltarregistret för börsaktier. Oppositionspolitiker anser att Stubbs ställning som finansminister är i vågskålen.

  20
 • sdp:s ordförande antti rinne

  Rinne: Regeringen föraktar demokratin

  SDP är ordentligt sur på regeringens sätt att diskutera.

  SDP:s ordförande Antti Rinne är sårad för att partiets skuggbudget inte tas på allvar av regeringen.

  3
 • Många verkade nöjda med julhandeln

  Vissa förköper sig – andra sparar

  Finländska hushåll konsumerar för 24 000 euro per år.

  Både företagen och de allmänna trenderna vill få oss att konsumera mera. Det skvallrar både statistiken och den pågående dragkampen mellan arbetsmarknadsparterna om. Samtidigt gör andra tvärtom – antingen av tvång eller egen vilja.

 • julturismen är livlig i år

  Finavia: Livlig jultrafik till Lappland

  Cirka 430 charterflyg väntas till Lappland under december.

  Jultrafiken till de lappländska flygplatserna blir i år ännu livligare än i fjol, meddelar flygplatsoperatören Finavia.

 • Rök och ånga från brunkolskraftverk nära Köln.

  Klimatförändringen handlar också om business

  Företagen har ändrat sin strategi.

  Ett stort antal företag har ändrat sin inställning till klimatförändringen. Nu ser företagen risker med uppvärmningen och nya businessmöjligheter i klimatpolitiken.

  9
 • Julbelysningen i Helsingfors centrum.

  Stockmann säljer sin verksamhet i Ryssland

  Fokuserar i stället på Finland och Baltikum.

  Stockmann säljer sin varuhusverksamhet i Ryssland och fokuserar i stället på Finland och Baltikum. Verksamheten har varit olönsam i flera år, säger vd Per Thelin.

  5
 • Posten

  Finländarna gillar inte stödstrejker

  Ca 80 procent tycker förhandlingar är bättre.

  Finländarna är kritiska till stödstrejkerna i postkonflikten, visar en undersökning som Taloustutkimus har gjort.

  7
 • Justitieminister Jari Lindström.

  Justitieministern: Asylsökande är en säkerhetsrisk

  Polisen har kännedom om tio våldtäktsfall

  Justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf.) anser att de asylsökande utgör en säkerhetsrisk i Finland. Enligt Lindström utreder polisen som bäst kring tio våldtäktsfall där en asylsökande står som misstänkt.

  13
 • Asylsökande anländer till Torneå den 20 oktober 2015.

  Asylkostnaderna närmar sig en miljard nästa år

  Den största utgiften är nya flyktingförläggningar.

  Den stora mängden asylsökande har överraskat hela Finland, också finansmässigt. Flera ministerier har tvingats att göra om sina budgeter för nästa år. Den största utgiften är nya flyktingförläggningar.

  4
 • Trafikmärke i Kempele.

  Expert manar till lugn i fråga om våldtäkter

  De allra flesta våldtäktsmän är finländare, säger hon.

  Terttu Utriainen, professor emerita och expert på sexualbrott, säger att det gäller att ta det lugnt när det gäller frågan om våldtäkter och asylsökande. Hon anser att politiker inte ska utnyttja situationen för att plocka politiska poäng.

  3
 • hagelstamska skolan i grankulla

  Klimatförändring i alla skolämnen

  Klimathotet genomsyrar all undervisning för åttondeklassare.

  Åttondeklassarna på Hagelstamska skolan i Grankulla fokuserar på klimatförändringen i en veckas tid. Genom arbete i workshopar, studiebesök och utgivning av en skoltidning ska eleverna få en större förståelse för det stora klimathotet. Eleverna hoppas på konkreta resultat från klimatmötet i Paris.

Nyligen publicerat

 • flyktingförläggningen i Torneå 2015

  Partiledarna vädjar om sans

  "Invandrarna är också med och bygger Finland".

  Alla riksdagspartiers ordförande gick på söndagen ut med ett ovanligt gemensamt uttalande om hur Finland bör sköta inströmningen av asylsökande.

 • julturismen är livlig i år

  Finavia: Livlig jultrafik till Lappland

  Cirka 430 charterflyg väntas till Lappland under december.

  Jultrafiken till de lappländska flygplatserna blir i år ännu livligare än i fjol, meddelar flygplatsoperatören Finavia.

 • Demonstration vid en flyktingförläggning i Kempele

  Demonstration mot flyktingpolitik i Kempele

  Kempeleborna är upprörda över ett våldtäktsfall.

  En demonstration hölls i lördags mot regerings flyktingpolitik och flyktingmottagningen i Kempele söder om Uleåborg.

  11