Hoppa till huvudinnehåll

Många präster stöder könsneutral äktenskapslag

Bild: YLE/Linus Hoffman homopar

En ny undersökning visar att en majoritet av prästerna vill välsigna registrerade parförhållanden, men inte tillåta kyrkliga vigslar för samkönade par.

Bland den evangelisk-lutherska kyrkans präster stöder 44 procent en könsneutral äktenskapslag.

Motståndarna utgör en mindre andel, 41 procent, medan 15 procent förhåller sig neutralt till den föreslagna lagändringen.

Samtidigt anser en betydande del av prästerskapet (28 procent) att kyrkan bör avstå från vigselrätt ifall en könsneutral äktenskapslag införs.

Häften av prästerna motsätter sig kyrkliga vigslar för samkönade par, medan en dryg tredjedel vill tillåta det.

En klar majoritet (60 procent) anser dock att kyrkan borde börja välsigna registrerade parförhållanden.

- Prästernas åsikter har ändrats myckets snabbt, i synnerhet i Helsingfors och huvudstadsregionen. De regionala skillnaderna är stora. Uleåborgs stift är det enda stiftet där motståndarna till kyrklig välsignelse för samkönade par är fler än anhängarna, säger forskare Kati Niemelä.

Också kantorernas åsikter mättes och de är överlag mera konservativa än prästerna i frågor om samkönade parförhållanden.

Siffrorna härstammar från Kyrkans akademiker AKI rf:s medlemsundersökning som görs vart fjärde år.

Kommentarer

Inlagt av

Hur kan en präst skilja på vigsel och välsignelse?

Om man som präst välsignar något som ses som en synd i kristendomens heliga dokument så är det något som gått snett. Då kan dessa präster lika gärna säga att de kan viga med. Det är exakt samma sak. Mycket märkligt resonemang.

Det som är extra intressant är att prästernas inställning har ändrats snabbt, men att likväl är bibelns åsikt den samma - homosexualitet är en synd som inte kan välsignas.

Inlagt av

Stålmannen, då tror jag nog det är bäst att du börjar packa. Det positiva för dig är att du sparar in på flygbiljetten och det är ju inte långt österut du behöver flyga. Trevlig resa.

Inlagt av

Den juridiska biten gällande äktenskapet bör snarast överföras helt från de olika samfunden med juridisk vigselrätt till statens domän och förslagsvis till 100% utföras vid magistraterna. Sedan är det upp till kyrkan och vart och ett annat samfund att besluta om i vilken form och med vilken liturgi man önskar erbjuda någon typ av prästledd/diakonledd/eller annan samfundspersons välsignelse eller liturgi med välgångsönskan för de par som önskar detta som komplement i valbar sakral miljö/kyrka eller annan fastighet lämplig för den liturgin.

Inlagt av

Svartepetter: Giftemål är långt ifrån bara ett papper. Som det ser ut idag så diskminieras homo- och bisexuella, och de relationer de ingår tas inte riktigt på allvar. Registrerat partnerskapet ses som en billig kopia, en kompromiss, av det "riktiga" äktenskapet, vilket innebär att den samkönade relationen också ses som en dålig kopia av den olikkönade. Att införa en könsneutral äktenskapslag handlar långt ifrån bara om äktenskap och de rättigheter som ingår där. Det handlar om att visa att den samkönade relationen är lika mycket värd som den olikkönade, och är därmed ett steg på vägen till att ingen ska diskrimineras p.g.a. sexuell läggning.
Att prata om könsstympning är också viktigt (varför startar du inte bara en blogg och börjar prata om det?), men reducera inte heller den diskriminering homo- och bisexuella utsätts för till en oviktig fråga.

Inlagt av

Kyrkan vet nog att den största förloraren är kyrkan själv. Allt drivs i dag av ekonomi. Om kyrkan inte godkänner HBT och respekterar allas människovärde, så blir det fler som lämnar kyrkan. Tvivlar på att det finns tillräckligt av fundamentalisterna för att hålla liv i kyrkan då mer.

Inlagt av

Varför bör den juridiska biten snarast överföras från samfunden? Jag menar, det är ju samma sak juridiskt ett om du går till magistraten eller till kyrkan och blir ett gift par, eller? Varför då rasera något som funnits och fungerat länge och är viktig för många människor, både symboliskt, ideologiskt och spirituellt?
Det är viktigt för människor att det finns saker som består och är heliga. Sådant man inte leker med, sådant man kan lita på. Börjar man ordna rockkonserter, rave och såpbubbeldiscon i kyrkor tappar de snabbt statusen som helig plats. För många är tanken att samkönade par vigs i samma kyrka motbjudande, åtminstone ännu en tid framöver, eftersom det är något som varit så inrotat i vår moral att är fel, eftersom det är så man är lärd. Sådana saker går heller inte att ändra på så där bara, oavsett om man vill eller ej. Det bara är så. Speciellt gällande äldre människor.

Nu tror jag att man har blivit lite fartblind i den här frenesin att uppnå fullständig jämlikhet osv att man inte riktigt ser sig omkring och tänker efter vad man egentligen håller på med. Låt saker ta sin tid, låt folk bli vana och framför allt: Alla förändringar skall inte behöva ske över en natt. I det moderna samhället känns det som att ett steg i rätt riktning inte räcker, utan man skall genast efter det rätta steget forcera sig vidare oavsett vad den allmänna opinionen är.

F.ö. tycker jag att det är något osmakligt av YLE att klockan 18, då små barn ser på TV, visa reklam för en film om homosexuella där två män passionerat kysser varandra. Visar på något vis att det finns en klar agenda inom bolaget...

Inlagt av

Signaturen x:s kommentar styrker min uppfattning om vad det hela egentligen handlar om; genom att kräva att få vigas på samma sätt som heterosexuella kräver man samtidigt samhällets bekräftelse eller att bli tagna på allvar som "x" själv skriver. Genom äktenskapets institution söker man således acceptans för sin läggning.

X skriver också att en lag skulle vara ett steg på vägen till att INGEN ska diskrimeras p.g.a. sexuell läggning. Vart leder den vägen i förlängningen? Vi vet ju att det finns en uppsjö olika sexuella läggningar.

Inlagt av

Ni kan inte tänka er då att Gud faktiskt har talar till dessa präster, och sagt att tiderna ändras och att Herren älskar ALLA människor lika mycket!!

Inlagt av

Det är ett papper en giftermåls rit. Det anda att leva ihop är tillåtet. Men det övriga att tvinga folk att tycka som man vill( gilla mot sin vilja) går ju inte.
Saken är förresten uppmärksammad alldeles i överkant, det handlar mitt tidigare inlägg om att det
finns värre problem i denna världen att lösa.

Inlagt av

frånta kyrkan dess makt och egendom. den fyller ingen funktion i ett modernt samhälle. Religionsfritt Finland 2040!

Inlagt av

"För många är tanken att samkönade par vigs i samma kyrka motbjudande, åtminstone ännu en tid framöver, eftersom det är något som varit så inrotat i vår moral att är fel"

För mig är inte tanken att ett samkönat par vigs i en kyrka speciellt märkvärdig. Det som jag däremot finner motbjudande är religiös fanatism kombinerad med hyckleri. Har ofta hört präster/biskopar säga/skriva att kristendomens centrala budskap är kärlek till din nästa eller ngt. motsvarande. Personligen har jag dock mina tvivel, eftersom kristen praxis i ca tvåtusen år har tytt på det motsatta. Men låt oss anta att prästerna vet vad de talar om. Varför omfattar i så fall inte den kärleken alla människor? Varför exkludera vissa när man istället kunde inkludera dem?

Sedan kan jag inte föreställa mig hur snedvriden livsåskådning man måste ha för att tro att människans sexualitet är en moralisk fråga, men det är väl ytterligare en dumhet vi får tacka kristendomen för.

Inlagt av

Vi har åsiktsfrihet och pressfrihet. Det är därför ni kan sitta också kludda här både för och emot - glöm inte det. Vissa frihet skall dock enligt vissa INTE få finnas, som att leva ihop med den man älskar.

Sen ett tillrättaläggande. Kyrkans och Kristendomens budskap har aldrig handlat om nåt annat än makt. Jesus däremot fördel fram kärleksbudskapet. Blanda inte ihop dessa två. Man såg religionen som en chans att ta makten i tiderna och förvanskade och "anpassade" därefter budskapet som skulle läras ut i kyrkorna. Jesus hade aldrig fördömt en homosexuell, han kanske t o m var det själv. Han fördömde heller inte glädjeflickor, sjuka eller fattiga.

Inlagt av

Svartepetter: Ja, det är tillåtet att leva ihop som samkönat par. Dock är det långt ifrån friktionsfritt, eftersom man hela tiden stöter på diskriminering. Att införa en jämlik äktenskapslag är, som jag skriver, ett sätt att inte diskriminera genom lagen, men leder också förhoppningsvis i förlängningen till att samkönade pars relationer ses som lika viktiga och mycket värda som heterorelationer.

Angående att det finns många viktigare saker att lösa så har du helt rätt. Det kommer alltid att finnas de som har de värre, och om du vill kan ju du se till att försöka lösa dem då. Jag kommer inte att stoppa dig eller klaga på att du gör det. Men låt då mig, och de som vill, diskutera och försöka få slut på diskrimineringen av homosexuella i Finland.

Inlagt av

Lutherdomen startade som en revolutionär rörelse, men sådana har en förmåga att klinga av med tiden och det är det vi ser med lutherdomen som med långa kliv går mot sin undergång med att godkänna allehanda saker som avviker från Bibeln och den rätta tron!

Inlagt av

Ni som påstår att äktenskapet är något som hör kristendomen och kyrkan till har fel!! Det fanns långt innan i norden under vikingatiden. Visserligen har äktenskapet ändrat sedan forn norden, men det har det också sen kristendomen först "tog över" äktenskapet. Det började då höra till den katolska kyrkans 7 sakrament.

Inlagt av

Du ska inte uttala dig om vad som är den rätta tron då du inte med säkerhet vet. For all we know kan ju lika bra t.ex. buddhismen vara den rätta. Men man ska inte uttala sig om det man inte med säkerhet vet, det är ju bara vad var och en TROR att är det rätta.

Inlagt av

" Också kantorernas åsikter mättes och de är överlag mera konservativa än prästerna i frågor om samkönade parförhållanden."

Ja man får den uppfattningen att kantorerna kan Bibeln bättre en vissa präster.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes

  • Kräksjuka på Silja Symphony

    Både passagerare och besättning drabbades.

    Tiotals passagerare och besättningsmän på bilfärjan Silja Symphony har fått kräksjuka.

  • Väljer vänstern den måttfulla eller stjärnan?

    Vänsterförbundet väljer ordförande - beställt: ung kvinna.

    Beställningen är klar – Vänsterförbundets nya ordförande ska vara en ung kvinna. Om galluparna håller streck blir det så. Partifolkets val står mellan Aino-Kaisa Pekonen, som anses vara den måttfulla, och Li Andersson, som ses som stjärnan.