Hoppa till huvudinnehåll

Livlig debatt om flyktingar då Norden möts

Sveriges statsminister Stefan Löfvén under en presskonferens i Kiev 11.3.2015. Bild: EPA/SERGEY DOLZHENKO löfven,stefan löfven,sverige,sveriges statsminister

Nordiska rådet samlas till session i Reykjavik denna vecka. Flyktingkrisen dominerade då de nordiska statsministrarna svarade på ledamöternas frågor i samband med sessionens öppning.

FN-representanter på mötet framförde sina förhoppningar om att medlemsländerna värnar om sina nordiska värden i flyktingfrågan.

Ministrarna har inte kommit fram till något konkret förslag om hur flyktingkrisen ska lösas, men man vill sätta press på fredsförhandlingarna om Syrien.

Sveriges statsminister Stefan Löfven ställdes mot väggen för landets flyktingpolitik. Sannfinländarna var mest högljudda när Nordiska Rådet inledde sin session.

Löfven inledde sitt anförande med att beskriva det ansvar som Sverige tar i flyktingkrisen och att även gränsen för Sveriges kapacitet börjar komma emot. I ett tidigare uttalande har Löfven sagt att Sverige kan ansöka om att få flyktingar omplacerade till andra länder, liksom flyktingar ska omplaceras från Grekland och Italien.

- Personer som söker asyl i Sverige ska också kunna placeras i andra EU-länder. Också vår förmåga har en gräns. Vi står inför ett paradigmskifte.

Det här är en fråga som säkert kommer att diskuteras då de nordiska statsministrarna möts för att diskutera aktuella frågor på onsdag. Förslaget har redan fått kritik av Sannfinländarnas Juho Eerola.

Tvivlar på Sveriges kapacitet

Laura Huhtasaari (Sannf) frågade varför Sverige inte tar gränskontroller i bruk. Juho Eerola undrade hur flyktingmottagningen kan vara en börda och en rikedom på samma gång, eftersom båda argumenten hörs i debatten. Simon Elo (Sannf.) sade att situationen i Sverige är utom kontroll. ”Sverige har stora förmågor men inte ens svenskarna är ett folk med så stor förmåga”, sade Elo och frågade hur Löfven svarar på den verkliga oron och kraven.

- Självfallet förstår jag att det finns oro. Det är inte lätt. Men samtidigt – det är 60 miljoner människor på flykt. Det handlar också om att de är våra medmänskor och jag hoppas att det synsättet ska gälla, sade Löfven.

Också Samlingspartiets Wille Rydman ställde frågan om hur Löfven ser på att Sverige har blivit ett transitland för flyktingar som åker vidare.

Nytt EU-system

- Vi har ett gemensamt problem i EU. Vi uppmanar dem som kommer att söka asyl, men vi kan inte tvinga dem. Därför måste vi i framtiden ha ett nytt EU-system. Det kan inte vara så att de kan välja själva vart de åker. Det behövs ett obligatoriskt omfördelningssystem.

På Juho Eerolas fråga om inte Sverige skulle uppskatta ifall Finland stoppade tusentals mänskor som skulle ta sig över från Ryssland, ifall av en hypotetisk kris där, svarade Löfven så här:

- Om kriget, Gud bevare oss, skulle komma till vårt närområde, så är vi många som gärna ser att vi har en sådan rättighet, sade Löfven och hänvisade till den allmänna asylrätten. Löfven drog ner många applåder efter sitt uttalande.

Svenska Folkpartiets Carl Haglund är ordförande för Mittengruppen inom Nordiska Rådet. Han vill se mindre motsättningar mellan de nordiska länderna i flyktingfrågan.

- Den här svåra flyktingkrisen har lett till motsättningar länder emellan i Norden, något som vi inte alls är betjänta av. Snarare är det så att den här krisen kräver allt fler gemensamma insatser.

Stefan Löfven tonade å sin sida ner motsättningarna och sade inför svenska journalister på mötet, att han anser att motsättningarna inte har ökat.

Sipilä fick frågan om Finland hör till väst

Också Finlands statsminister Juha Sipilä ställdes mot väggen av den svenska delegaten, Moderaternas Lena Asplund, som undrade om Finland känner sig som en del av väst.

– Ni har en lång gemensam gräns med Ryssland. Efter annekteringen av Krim har Ryssland ordnat flera stora manövrar bakom er gräns. Hur känns det? Ni hör inte till Nato, är ni fortfarande en del av väst?

- Vi har faktiskt en gemensam gräns med Ryssland på över 1 300 kilometer. Jag ser inget som är utanför det normala i krigsövningarna och vi ser inte att situationen innebär något militärt hot mot Finland. Vi är en del av väst och EU. Vi är en del av den nordiska familjen, svarade Sipilä.

Kommentarer

Inlagt av

Sannfinnländarna ställer Sverige mot väggen. Med vilken rätt ställer ett neofacistiskt parti i sist i flyktingvägarna et Sverige mot väggen?

Inlagt av

Sannfinländaren Simon Elo har rätt när han säger att situationen i Sverige är utom kontroll samt att svenskarna fast de har stora förmågor inte har kapacitet att ta hand om alla människor som är på flykt i världen. Det är konstigt att Stefan Löfven tycker att det är de nordiska ländernas ansvar att ta hand om 60 miljoner människor som är på flykt. Är det inte deras egna länders ansvar medan Stefan Löfvens ansvar i första hand är det svenska folket.

Inlagt av

Stefan Löfvens vision om ett obligatoriskt omfördelningssystem av flyktingar inom EU är troligen bara önsketänkande från Sveriges sida. Det som nu pågår är en folkvandring av stora mått och det handlar således om stora mängder migranter som potentiellt ska omfördelas till olika EU-länder. Inte många EU-länder har vare sig viljan eller kapaciteten att föra en så frikostig flyktingpolitik som Sverige och Tyskland, då det inte går att blunda för att en liberal migrationspolitik i dessa ekonomiskt ansträngda tider även är förenat med så stora sociala och ekonomiska konsekvenser att det blir inrikespolitiskt svårgenomförbart. Det är komplicerat att sociokulturellt integrera så stora mängder människor smidigt, speciellt om den inhemska arbetslösheten är stor och om mottagarlandets ekonomi är ansträngd. Migranterna kräver tolkar, bostäder, hälsovård, utbildning etc., vilket dessutom kan vara svårt att resursmässigt orda med kort varsel. Det har även noterats utomlands att Sveriges liberala flyktingpolitik även innebär en stor ekonomisk belastning för Sverige och flyktingmottagandet har prognostiserats kosta nästan lika mycket som sjukvården i landet: http://www.dr.dk/nyheder/udland/gigant-regning-venter-svenskerne-paa-fly... .

Det är vidare tveksamt om en tvingande fördelning av migranter inom EU ens accepteras av flyktingarna själva. Flera av flyktingarna har redan en dröm att bosätta sig i ett visst land, t.ex. Sverige eller Tyskland, och om de tvingas till ett annat EU-land så kommer många av dem ändå, med viss fördröjning, söka sig till sitt "drömland", där de kanske har släkt eller bekanta redan. Därtill kommer de familjeåterföreningar som med stor sannolikhet följer med viss fördröjning.

Den realpolitiska verkligheten och opinionsläget i ett flertal EU-läder kommer troligen att medföra ökade gränskontroller, avvisningar och större EU-finansierade flyktingläger i konflikternas omedelbara närområden dit flyktingarna i en allt högre grad hänvisas.

Inlagt av

Men det skulle ju bli ett stort problem för de tusentals Finländare som varje dag reser till Sverige om Sverige skulle införa gränskontroll för alla Finländare som Laura Huhtasaari (Sannf) vill! Det skulle också innebära stora problem för gränsstäder som Torneå, om Sverige plötsligt skulle stoppa alla gränstrafik

Inlagt av

Människor kan ha olika uppfattningar om hur man löser världens problem. Men det som man hört i många år i Sverige är att man kan inte ifrågasätta invandringspolitiken och inte heller invandringsvolymerna. Nu i en hel omvändning säger Sveriges statsminister Stefan Löfven att nu börjar man komma emot gränsen för Sverige mottagningskapacitet och att man står inför ett paradigmskifte. Det är 60 miljoner människor på flykt och det är omöjligt även för hela Norden att ta emot endast en liten bråkdel av dem. Politikerna har äntligen börjat inse det efter de har i åratal anklagat de som vill ha en restriktivt politik för att vara främlingsfientliga populister.

Inlagt av

Flyktingförläggningar brinner, kravaller pågår, polis vågar inte ingripa. Men Bert Karlsson blir multimiljonär på bekostnad av skattebetalare. I Sverige..Succe´?

Inlagt av

Jag tror att de nordiska länderna kommer att få resa gränser mot Sverige om inte Löfven tar sig i kragen snart. När den svenska välfärden rasar samman kommer många bidragsberoende att ta sina svenska pass och åka över gränsen till ett mer välfungerande land och börja lyfta nya bidrag.

Inlagt av

"Juho Eerola undrade hur flyktingmottagningen kan vara en börda och en rikedom på samma gång, eftersom båda argumenten hörs i debatten."

Den ÄR en börda och en rikedom på samma gång, liksom många andra saker i livet.

Inlagt av

Eftersom de inte får tala och framföra sina rasistiska tankar hemma i Finland späder man på i andra länder!

Inlagt av

Som svar på Gästs fråga, jo Löfven fick också kritik av de andra nordiska länderna enligt svensk media.

Inlagt av

Jo, Danmark och Norge uttalade sig också, de har i princip samma syn som Sannf. Det är Löfven som är undantaget.

Inlagt av

@Martin Jag tror att de nordiska länderna kommer att få resa gränser mot Finland om inte Sipilä tar sig i kragen snart. När den finska välfärden nu rasat samman så tar ju redan många bidragsberoende här sina finska pass och åker över gränsen till ett mer välfungerande land och börjar lyfta nya bidrag där i stället. Det fungerar inte med ett Nordiskt samarbete, när ett av de Nordiska länderna har en ekonomi värdigt ett U-land

Inlagt av

Xenofobi er idioti. Men, Sverige som helhet har ikke menneskelige ressurser til å ta imot en eneste flyktning eller "flyktning" til. Integrasjonen har gått i revers, og det er så vidt jeg kan forstå en risiko for at konsekvensene av innflyttingen blir direkte uhåndterlige. Jeg tror Löfven og de andre snille svenskene må finne andre, alternative måter å være snille på for å ikke bli helt deprimerte. Tips: Redd regnskogen i Indonesia.

Inlagt av

Stefanie: medborgare i de nordiska länderna omfattas av det nordiska avtalet och betraktas samt har samma rättigheter som "det" landets medborgare oavsett vilket land hen befinner sig i. Du kan åka till Danmark och söka försörjningsstöd om du vill, eller bli inlagd på sjukhus utan att kastas ut så fort du fått ett plåster. Norden har inte den typen av gränser för sina medborgare.

Inlagt av

Löfven bara upprepar sig robotmässigt. Sveriges politik är en undergång för välfärdssamhället. Inget emot att SF är representerade på mötet. Sveriges extrema flyktingpolitik påminner om Sfp;s. Som tur är inte sfp i regeringsställning i dessa tider

Inlagt av

Vet Löfven vad han pratar om?

"- Vi har ett gemensamt problem i EU. Vi uppmanar dem som kommer att söka asyl, men vi kan inte tvinga dem."

Är det inte så att om en person utan giltigt inresetillstånd till Sverige vägrar att söka asyl, så befinner sig denna person illegalt i landet? Borde inte då denna person tas omhand av myndigheterna och så fort som möjligt avvisas ur landet? Varför låta illegala invandrare (ja, det är vad det är frågan om då de ej är asylsökande) fritt fortsätta utan tillstånd att vistas i Sverige?

Inlagt av

Expressen har intervjuat Mark Levengood som säger:" Finland fick en hel världs sympatier och hjälp efter andra världskriget och nu gör landet inget att bistå alla dem som i dag behöver hjälp". - Så tokigt blir det när folk som har kändissatus men inte fakta yttrar sig om allt möjligt! Levengood kunde inte ha mera fel! Finland kämpade ganska ensamt för att återbygga landet efter krigen och betala krigsskulder till Soviet. Och i dag hör Finland till toppenländer när det gäller anta asylsökande per invånartal.

Inlagt av

Hej alla dysterkvistar i Sveriges östra grannland och norra Baltikum här kommer en person som är bördig från Finland och troligtvis gått den långa vägen till toppen i Sveriges makthierarki
Sveriges riksbankschef Stefan Ingves säger nämligen följande om invandringen enligt tidningen Svenska Dagbladet idag
– På kort sikt har inflödet av människor till Sverige sannolikt en positiv effekt på svensk BNP, eftersom det ökar efterfrågan på svensk ekonomi. På längre sikt innebär det en större arbetskraft, och det är ingen nackdel givet att Sverige har en snabbt åldrande befolkning.
Vad säger ni nu då?

Inlagt av

Bland dessa insändare sprider sig en histrielöshet som minst sagt förvånande och jag blir minst sagt förvånad och lite förbannad när jag tänker på alla de generationer av svenskar som genom massor av skattekronor som hjälpte Finland under vinterkriget och återuppbyggnadsarbetet efter kriget att bygga upp detta land till en modern välfärdsstat. Allt kastat i bottenviken!

Inlagt av

Det finns sakunniga ekonomer som har varnat om vart Sverige är på väg och vad som kommer att hända med landet om de inte ändrar sin politik. Det är att göra Sverige en tjänst att varna dem. Sverige borde vara tacksam för de finländska politiker som också har ifrågasatt Sveriges politik.

Inlagt av

Du skriver att invandring är positivt för Sverige. Jag kan förstå det om människor får arbeten och genast börjar arbeta. Men det är svårt att förstå att det skulle vara lönsamt när människor som kommer inte får arbeten och det finns inte heller tillräckligt med bostäder utan människor måste bo i tält. Det finns ekonomer som varnat om situationen. Man kan fråga sig hur produktiviteten i samhället kommer att öka om det inte finns tillräckligt arbeten, något som blir svårare om befolkningen ökar.

Jag tycker att du borde lyssna på en mycket intressant debatt "Kostnad eller investering" om flyktingmottagning där Jon Åsberg, chefredaktör på Affärsvärlden, Annika Creutzer, privatekonom och Tino Sanandaji, nationalekonom på Handelshögskolan i Stockholm deltog.

Sverige står inför en mycket svår situation och nu måste landet kanske låna pengar och skära i välfärden för att klara av den stora flyktingmottagningen. Man kan knappast kalla det för lönsamhet.

"Analys: Flyktingkrisen tvingar regeringen att låna och skära i välfärd"

http://www.sydsvenskan.se/sverige/flyktingkrisen-tvingar-regeringen-att-...

Inlagt av

Löfven är den jag tror mest på. efter alla hopplösa kommentarer. Minns detta, eftersom han och Sverige nog har det största hjärtat o den största viljan att samarbeta och söka lösningar. Lösningar hittar man inte hos sannfinländare som bara strider o slåss..

Inlagt av

BNP ökar också när ett gäng anställs för att krossa fönster och ett annat för att reparera dem. Det är BNP per capita som är den relevanta mätaren i det här sammanhanget. Tror du även den ökar?

Inlagt av

Signaturen "Obladioblada" skriver om "alla de generationer av svenskar som genom massor av skattekronor hjälpte Finland under vinterkriget och återbyggnadsarbetet efter kriget att bygga detta land till en modern välfärdsstat". Man kan inte annat än häpna inför detta påstående som låter påskina att den svenska hjälpen skulle ha varit på något sätt avgörande. Visst gav Sverige hjälp genom att ta emot krigsbarn och genom att bidra med förnödenheter under och efter kriget.

Men att svenska skattebetalare skulle ha gjort en massiv insats under kriget och därefter bidragit i betydande omfattning till att bygga upp Finland till en modern välfärdsstat är historielösa fantasier. Det svenska stödet var obetydligt i jämförelse med den enorma insats kriget och återuppbyggnaden av det stympade landet krävde av det finska folket.

Och så skall vi även minnas att Sverige fick leva i trygghet bakom den finska krigsmaktens breda rygg och bygga sin egen välfärd bl.a. genom att förse den tyska krigsindustrin med råvaror.

När Sverige på 1960-talet led av brist på arbetskraft "importerde" Volvo och andra storföretag arbetare från Finland. Rekryteringsagenter representerande dessa företag var en vanlig syn på den finländska landsbygden. Då började avfolkningen av de fattiga delarna av Finland och Sverige fick den extra arbetskraft som var nödvändig för industrin och för uppbyggnaden av det svenska välfärdssamhället.

Inlagt av

Situationen är bara värre nu. Tror ni verkligen att det här fungerar?
Det är alltid lika äckligt att höra Stefan Löfven ständigt propagerar massinvandring och ”multi kultur” när han och hans familj aldrig i sitt liv har eller kommer att bo i tex Tensta eller Rosengård eller något segregerat område där många invandrare lever.
Sen har den där hycklande politikern mage att kalla någon som inte tycker att hundratusentals människor som vi inte ens kan ta hand om inte borde få permanenta uppehållstillstånd i landet för höger extrema eller rasister eller okunniga etcetera etcetera.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes