Hoppa till huvudinnehåll

Snabbare tåg på kustbanan – få tåg stannar i Kyrkslätt

De flesta fjärrtågen kommer att susa förbi Kyrkslätt utan att stanna. VR-tåg kör förbi Kyrkslätt tågperrong. Bild: Yle / Mikael Skog höstperrong,intercity,intercitytåg,kyrkslätt station,perrong,tom perrong,tåg,vr

Tågturerna mellan Helsingfors och Åbo får nya avgångstider. Restiden förkortas också eftersom majoriteten av tågen i framtiden inte stannar på Kyrkslätt station.

De nya avgångstiderna är gjorda så att det passar bättre för passagerare som till exempel börjar jobba eller ska på ett evenemang som börjar vid ett jämnt klockslag.

I framtiden kommer tågen från Åbo station starta klockan xx:30 och anlända till Helsingfors xx:23.

Tåg från Helsingfors avgår xx:37 och anländer till Åbo klockan xx:30.

Fjärrtågen susar förbi Kyrkslätt

Tågresorna på kustbanan kommer att bli fem minuter snabbare. Det här fem minuterna sparas in genom att tåget inte stannar i Kyrkslätt.

- I Kyrkslätt stannar fortsättningsvis morgonens första tåg från Helsingfors till Åbo samt kvällens sista tågtur från Åbo till Helsingfors, säger Antti Tuominen vid VR.

Dessutom ordnar VR bussar mellan Karis och Kyrkslätt. Det hela handlar om ett pilotprojekt berättar Maisa Romanainen, direktör för passagerartrafiken vid VR.

- Alla som pendlar mellan Kyrkslätt och Karis får busstransport. Bussresan är en del av tågbiljetten.

Expresståget går 20 minuter snabbare

Passagerare som pendlar mellan Åbo och Helsingfors kommer också att få en ny tågtur, det så kallade expresståget. Tågresan tar 1 timme och 38 minuter och går två gånger i dygnet.

På morgonen startar tåget från Åbo klockan 7:08 och anländer i Helsingfors klockan 8.46. På eftermiddagen lämnar expresståget Helsingfors klockan 16.10 och kommer till Åbo 17:48.

Tåget stannar bara i Kuppis och Böle.

Expresståget ersätter inga av de tidigare tågturerna utan läggs till som extra tåg på kustbanan.

Tidtabellerna ändrar i vår

Det nya expresståget börjar gå 27 mars. Då börjar också kustbanans andra tåg gå enligt nya tidtabeller.

Exakt när tågen kommer att stanna i Karis kan Maisa Romainainen ännu inte säga.

- Alla tidtabeller publiceras inom några dagar.

Ingå hoppas på bättre kollektivtrafik

I Ingå är kommundirektör Jarl Boström hoppfull och ser en möjlighet i VR:s bussar mellan Karis och Kyrkslätt. Han hoppas att bussarna också stannar vid Ingå på stamväg 51.

- Det betyder ju att vi i så fall får bättre kollektivtrafik än tidigare, säger Boström.

Han understryker ändå att man fortfarande förhandlar om saken med VR och att inget är bestämt.

Kommentarer

Inlagt av

Kan nu igen beslutsfattare försöka få VR mera kundvänligt? Eller är det för mycket begärt? Man vet snabbtågens tidtabell men inte de vanliga tågens! Igen svagt av VR.

Inlagt av

Nu är det klart att fjärrtågen från Karis avgår ungefär vid halva, 30, klockslag i stället för vid jämna klockslag. Detta som huvudregel, men vid vissa turer mindre differenser. Detta är ett bra beslut för till exempel flera arbetstider eller evenemang börjar vid jämna klockslag trots att många har flexibla arbetstider. Från Helsingfors avgår Åbotågen i huvudsak 7 minuter efter halv. De som nu anlitat IC 16.02 får nu anlita 16.37 i stället. Den avgångstiden ser jag som lämpligare och sannolikt är rätt få missnöjda med den. De som slutar sin arbetstid kl. 16 har nu i många fall passlig tid till tåget. Däremot är det fullständigt förkastligt att köra förbi Kyrkslätt station och det beror igen på att våra politiker inte vill bevaka tågresenärernas intressen och inte alls brytt om att diskutera tågtrafiken med trafikministeriets järnvägsdivision.

Inlagt av

Jag hoppas någon skulle anmäla VR för vilseledande av tjänsteman. VR har gjort allt för att få bort Y-tågen undan från de här snabba Åbotågen som blivit VR:s mantra de senaste åren. Man mätte passagerarmängden i juli, man insisterade att man kunde räkna Sjundeåpassagerarna på handens fingrar, trots bildbevisen talade för hundra passagerare. Man försökte skrota Y-tågen så att HSL inte skulle kunna använda dem. Då kommunerna och HSL betalar för en fortsättning tvingar man dessutom in tågen på sådana tider som är omöjliga för en vanlig arbetande familj. Det här om något är vilseledande.

Varför går det inte att göra som i resten av Europa - kombinera långsamma och snabba tåg. Men nej, VR har också fått dille på att alla tåg måste fungera på exakt samma sätt - det såg vi i den miserabla historien om tågen till flygplatsen också.

Inlagt av

Signaturen K-J skriver att någon borde anmäla VR för vilseledande av tjänsteman. Alla medborgare i Finland kan gratis lämna in klagomål till JK eller riksdagens JO mot instanser och tjänstemän och förtroendevalda inom den offentliga sektorn till vilken hör stat, kommunerna och folkkyrkan. Det kan alltså även K-J göra. Men de uppgifter som framförs är bristfälliga. Indragningen av Y-tåget beror på att statsrådet via trafikministeriet inte längre köper tåglinjer eller tågturer inom närtågstrafiken. Enbart inom fjärrtågstrafiken gör man det. Kommunerna i huvudstadsregionen med kranskommuner har bildat sitt eget trafikbolag HRT som sköter kollektivtrafiken och inom den närtågen som bolaget även äger i bolaget Junakalusto. Största delen av kostnaderna täcks med kommunala skattemedel och därtill med biljettintäkter. De två nya snabbturerna i Åbotrafiken skulle ha inverkat endast på 2 Y-tåg av totalantalet 12. Det kunde ha ordnats med tidtabellsjusteringar. Vad antalet passagerare på Y-tågen gäller blandade VR ihop räkningen av passagerarna från Ingå hållplats med Sjundeå i en rapport som gavs. Y-tågen hade ingenting med HRT eller på finska med HSL att göra. Trafikministeriet köpte Y-tågens trafik av VR. VR kommer inom en snar framtid att skrota den tågmodell som trafikerat på Y-linjen. Samma modell kommer även att skrotas av HRT småningom. På Sjundeålinjen sätts nya närtågsmodeller in från augusti. Sjundeå köper 12 tågturer per vardag av HRT för ca 300.000 i året, tåg som fortsätter från Kyrkslätt och vice versa från och till Helsingfors. Morgonturerna är bra från Sjundeå men däremot borde avgången ca 15 från Helsingfors ha senarelagts med en dryg timme medan avgången 17.23 fyller behovet. Sjundeå har gjort avtalet med HRT och godkänt turerna, men politikerna borde ha vetat bättre om trafikbehovet för tågresenärerna.

Inlagt av

Som svar till Bo Holmberg, Sjundeå köper inte 12 turer, utan 8 turer - två turer åt båda hållen på morgonen och två på eftermiddagen. Tanken är att öka antalet till hösten, men det är inte klart.

Och jo, det var trafikministeriet som drog in, men VR har inte stuckit under stolen att de egentligen har velat bli kvitt Y-tågsturerna redan en längre tid. Därför syftade jag också på den påverkan VR har haft i kulisserna på ministeriets beslut. Hur mycket Y-tågstrafiken egentlingen gett i kassan för VR vet vi inte på grund av att det är en affärshemlighet.

Och om inte Sjundeå hade inlett förhandlingar med HSL om att fortsätta trafiken och HSL/Sjundeå i sin tur med VR så hade tågen hunnits skrotats i mars före Sjundeåtrafiken hade hunnit inledas.

Sjundeå har också försökt påverka VR att få nåt av IC-tågen att stanna i Sjundeå. VR har vägrat. Det här är något som jag har svårt att förstå - jag skulle vara beredd att betala en hel del till för att få använda IC-tåget, men ges inte den möjligheten. Jag förstår mycket väl att alla tåg inte kan stanna, men något hade kunnat det.,

Sjundeå skulle också ha velat ha en senare avgång kring klockan 16 istället för 15-turen. Också där har VR vägrat. Sjundeåpolitikerna fick inte ens förhandla om detta. Det förstår jag inte heller.

Inlagt av

Sjundeå har förhandlat klart med HRT om att köpa 12 tågturer per vardag och till och med avgångarna på tidtabellen är klara för de fyra turer som kommer till i augusti. Då kostnaden är så liten som 30.000 är det mycket svårt att tänka sig att kommunfullmäktige skulle kräva att inköpet förkastas. VR styr inte trafikministeriet utan det är ministeriet som fattar beslut om hur VR skall sköta järnvägstrafiken. Regeringen beslöt att understöd för olönsam tågtrafik skall skäras ner och därför indrogs Y-tåget. Regeringen beviljar inte understöd för närtågen utan enbart för olönsam fjärrtågstrafik. Närtågen sköter kommunerna om genom HRT. Vad spelar det för roll vad Y-tågen gett i kassan för VR, nu får Sjundeå se vad biljetterna ger i kassan av Sjundeåresenärerna. Det står utom allt tvivel att med det passagerarantal som färdas på Y-tåget mellan Kyrkslätt och Karis är förlusten stor. Jag har många gånger noterat att fem passagerare kommit ända till Karis eller stigit på i Karis. Och i Sjundeå har ett fåtal passagerare stigit av eller på utanför rusningstid. Jag är av samma åsikt att några Åbotåg utanför rusningstid borde stanna i Sjundeå. Nu kommer inte ens Åbotågen att stanna i Kyrkslätt och det är en fullständig skandal då de därtill just har upphört att stanna i Esbo. VR har ingenting att göra med skrotning av tåg som HRT äger. Och i augusti börjar HRT trafikera med nya tåg till Sjundeå.

Inlagt av

Möjligen att det skulle vara klart med 12 tågturer per vardag, men från mars är verkligheten 8 tågturer per vardag. Folk kan liksom inte lägga livet på paus till augusti. Dessutom hjälper inte ens augusti upp den stora stötestenen med att det inte går något tåg mellan 15 och 17.30. Det är ett beslut som VR tar - och kommunen, som betalar för det, har inget att säga till om det.

Och jo, VR har inget att göra med HRT:s tåg, men eftersom HRT inte hade budgeterat för det här skulle deras tåg inte räcka till om man inte fått hyra tågen av VR.

Jag har använt Y-tåget i över 10 år - nästan varje gång jag åkt med det brukar 70-90 personer stiga på i Sjundeå. Men VR har vägrat visa siffror på om statsrådets stöd räckt till eller blivit över. Har svårt att förstå hur du kan vara så säker på att förlusten är stor - mina upplevelser av passagerarantalet är helt andra.

Då 23.03 tåget stannade i Sjundeå brukade ofta ett 20-tal personer stiga där.

Nu ska VR istället försöka få lönsamhet i taxiverksamhet från Kyrkslätt till Sjundeå, samtidigt som tågen susar förbi, det här är en ekvation jag inte får att gå ihop.

Inlagt av

Jag skrev om passagerarantal på Y-tåget mellan Kyrkslätt och Karis utanför rusningstid, alltså mitt på dagen och på kvällståget och under veckoslut. Konduktörerna känner mycket väl till det och jag har många gånger själv konstaterat det. För att staten skall understöda tågturer eller tåglinjer som i detta fall krävs exakta uppgifter för kostnaderna och passagerarantalet. I rusningstid har Y-tåget två tågenheter och två konduktörer utöver föraren. Den kostnaden bör ställas i relation till passagerarantalet och det sista tåget blir i Karis över natten med personalen. Och personalen från ett annat tåg har blivit över natten för Y-tåget. Kostnaderna har varit höga. Det är helt klart att ett tåg till Sjundeå borde avgå från Helsingfors mellan 16 och 17.23 och den saken bör utredas med ministeriet då VR är på tvären. Man bör se till att stöda arbetsplatstrafik. Då Åbotågen inte lägre stannar i Kyrkslätt sätter VR in sina bussar från Pohjolan Liikenne mellan Kyrkslätt och Karis men färdtiden blir det dubbla. Det är helt oacceptabelt. Och det sista IC från Hfors bör stanna i Sjundeå och båttåget från Åbo på förmiddagen. Det bör skötas av de nyländska riksdagsledamöterna.

Inlagt av

Helt korrekt - mitt på dagen har det knappast varit så mycket folk, kan förstå att de tågen dras in. Vad gäller antalet konduktörer är det ofta en ensam konduktör i enheterna med två set då jag åkt - det är ofta det inte funnits någon personal i det ena setet, varför en del passagerare av trygghetsskäl satt sig i tågsetet där det finns personal. Men i stort tror jag vi är överens. Jag har full förståelse för att det kan behövas ett expresståg, men det borde finnas en blandning av snabba tåg och långsammare tåg som stannar på fler stationer. Så fungerar det överallt annanstans i Europa, varför inte i Finland.

Inlagt av

Raaseporissa on seisty tumput suorina kun taas Siuntiossa on homma otettu haltuun ja olut aktiivisia.

Tyypillistä passivisuutta Raaseporin silmäätekeviltä.

Huvittavaa on se, että Raaseporissakin hurrattiin kun Berneristä tuli ministeri, luultiin että hän suomenruotsalaisen taustansa takia jotenkin tukisi suomenruotsalaisia alueita, mutta hänpä lakkautti Y-junan ja junavuoroja Rantaradalla.

Inlagt av

Motiveringen till att staten äger VR är att tågtrafiken inte skall ha maximalt vinstintresse som målsättning utan att trafiken skall trygga goda kommunikationer för folket. Den målsättningen har denna regering kraftigt ändrat på. Jag uppskattar inte minister Berner men hon får onödigt hård kritik eftersom det är finaŋsminister Alex Stubb som främst gör förslag om hur budgetmedlen fördelas mellan olika ministerier men hela regeringen står för besluten. När nedskärningar krävs av trafikministeriet måste trafikministern förverkliga dem och nu krävdes att understöden till olönsamma tåg-och bussturer skulle skäras ner med stora miljonbelopp och då kan trafikministern inte stoppa det. Nu beslöts att staten inte längre stöder närtåg utan enbart olönsamma fjärrtågsturer för att stora områden i landet inte skall isoleras för mycket och det är viktigt. Utgångspunkten var även att kommunerna har bildat sitt eget trafikbolag för närtåg och bussar HRT som upprätthåller en god kollektiv trafik bekostad till stor del med kommunalskatt. Därför ansågs det att de kommuner som vill ha Y-tåget bör finansiera det på samma sätt som övriga kommuner för närtågen. Då Sjundeå är en liten kommun finns ännu chansen att den kan få ett extra kommunstöd för en del av den 300.000 som närtåget kostar till Sjundeå i året. Trafikministeriet uppgav tidigare att matartrafik mellan Karis och Kyrkslätt hade varit den billigaste lösningen. Den kunde även ha skötts av en rälsbuss som har endast föraren och ingen konduktör utan en betalautomat. Därtill har VR flera rälsbussar utan användning då rälsbussrutter indras på flera håll. Men det fanns ingen politisk vilja att diskutera det alternativet till Y-tåget. I stället är resultatet nu att ingen tågförbindelse finns mellan Karis, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Detta försvårar kraftigt arbetsplatstrafiken och trafiken för skolelever. Politikerna har åsamkat stor skada mot västnylänningarna. Och det gäller alla partier, inget undantag finns.

Inlagt av

Men hur skulle det eventuellt se ut om Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå skulle ha hunnit gå ihop till en och samma kommun, den sk "Porkala-staden", innan dessa otrevliga tågnerskärningar kom på tapeten förra höst? Är det bättre att vara liten och självständig eller ha ett stadigare ryggstöd att luta mot?

Inlagt av

Reaktionerna har varit mycket starka mot att Kyrkslätt raderats bort från Åbotågens tidtabell. VR ägs av staten och kan inte fungera mot ägarens vilja om ägaren kräver något. Det blir intressant att se om riksdagspartierna kommer att reagera på folkopinionen och kräva en passagerarvänligare policy av VR. I en kommentar undrades om Kyrkslätt, Sjundeå och Ingå kommer att gå ihop. Det beror helt på om Kyrkslätt vill ha små kommuner till då Kyrkslätt styr mot huvudstadsregionen och hellre vill bli en del av metropolområdet. Kyrkslätt har ingen ekonomisk nytta av Sjundeå och Ingå utan tvärtom är det ekonomiskt olönsamt att gå ihop med små kommuner med mycket stor yta som sväljer stora kostnader av en kommun. År 2019 då social-och sjukvården övergår till staten kommer kommunsammanslagningar att öka då kommunernas verksamhet halveras. Det är bra att minska antalet kommuner, vi har lika många kommuner som Tyskland som har över tio gånger större befolkning.

Inlagt av

Nu har trafikministeriet beslutat att Y-tåget fortsätter till och från Sjundeå i rusningstid till slutet av året på statens bekostnad som köptrafik av HRT. Från 2017 får sedan Sjundeå betala för den trafik som man önskar om ingen privat aktör är intresserad av tågtrafik till Sjundeå,vilket förefaller osannolikt. Staten betalar även för ersättande busstrafik mellan Kyrkslätt och Ingå till slutet av året. Nu får vi sedan hoppas att Raseborg, Ingå och Sjundeå gemensamt skulle komma överens om matartrafik mellan dessa orter och Kyrkslätt från 2017 så att förbindelserna inom Västnyland inte bryts med tanke på bland annat dem som jobbar och på skolelever.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland