Hoppa till huvudinnehåll

Axxell permitterar hela personalen och säger upp sex personer

De som studerar i Axxell får sina examen trots att yrkesutbildaren har ekonomiska problem. Kockstuderande i Axxell i Karis. Bild: Yle/Minna Almark andra stadiets utbildning,axxell,kockstuderande. kök,raseborg,utbildning,västnyland,yrkesutbildning

Hela personalen inom yrkesutbildaren Axxell permitteras för sju dagar i höst. Sex personer sägs upp och nio anställda får kortare arbetstid. Det är främst administrationen och förvaltningen som drabbas.

Samarbetsförhandlingarna vid Axxell är avslutade. I höst permitteras hela personalen för sju dagar. Det blir under tiden 19-25 oktober.

Arbetsgivar- och arbetstagarparterna kommer också att ingå en tidsbestämd sparåtgärd om sänkning av kilometerersättningen till 35 cent per kilometer till och med utgången av 2017.

Bolaget beräknas göra en förlust på cirka 900 000 euro trots dessa sparåtgärder.

Uppsägningar behövs också

Axxell måste också ta till uppsägningar och ensidiga ombildningar av avtal eftersom den statliga finansieringen och utbildningsvolymerna minskar. Det leder till stora strukturella underskott i ekonomin.

Det här leder till att sex personer sägs upp. Nio personer får ett ombildat arbetsavtal som innebär kortare arbetstid. De har fått besked om sin framtid i dag.

Rektor Lena Johansson säger inte var dessa anställda jobbar.

- Våra utbildningar är så små med två till tre lärare, så de blir väldigt utpekade i så fall.

Utbildningen drabbas inte mest

Det är i alla fall inte utbildningarna som drabbas mest den här gången.

- Vi har försökt göra så att utbildningen inte drabbas, utan det är mest frågan om personal inom administrationen och förvaltningen den här gången.

Alla som studerar i Axxell får sina examen trots yrkesutbildarens ekonomiska problem.

Två personer går frivilligt i pension.

Cheferna synas

Axxell Utbildning Ab:s styrelse har också fattat en del andra beslut som ska minska kostnaderna under de närmaste åren. De åtgärderna måste man ännu arbeta vidare med.

Det handlar bland annat om att chefsstrukturen i Axxell ska ses över och man vill bli av med huvudmanskapet för folkhögskoleutbildningen.

Styrelsen vill att Axxell lämnar huvudmannaskapet för folkhögskoleutbildningen från och med den 1 augusti 2017. Då borde det finnas en ny huvudman som tar över verksamheten.

Turismutbildningen i Pargas flyttar samtidigt till Auriga-fastigheten i Åbo.

- Vi tror att utbildningen blir mera attraktiv i en mera internationell miljö som hamnen utgör, säger Lena Johansson.

Kostnaderna ska sänkas bestående

Med hjälp av de här åtgärderna så räknar Axxell med att nå en bestående sänkning av kostnaderna med åtminstone 500 000 euro år 2017 och 700 000 euro år 2018, då man jämför med budgeten för 2016.

Axxell ska också lämna fastigheten Fågelsången i Ekenäs så fort som möjligt, men det har inte ännu lyckats. Det skulle ge en besparing på flera 100 000 euro.

Konsten att undvika nya samarbetsförhandlingar

Lena Johansson säger att man vänt på alla stenar under samarbetsförhandlingarna.

- Det var inte enkelt, men det har funnits en stor förståelse bland personalen. Alla förstår att klockan är slagen när statsmakten meddelar att vi ska spara.

Yrkesutbildaren Axxell ska spara tio procent igen nästa år och Lena Johansson hoppas att man inte behöver ta till lika stora samarbetsförhandlingar igen.

- Jag vet inte hur vi ska undvika det, men vi måste bli bättre på inkomstsidan. Det kan till exempel handla om att justera prisnivåerna.

Kommentarer

Inlagt av

När väl facit är i handen, så är det väl ändå de lägst avlönade assistenterna som får gå och cheferna blir omplacerade till bättre avlönade poster. Hoppas även att de som har utbildning till sina arbetsuppgifter får bli kvar och okompetenta får gå. Väntar och ser med spänning.

Inlagt av

Tycker också att det är viktigt med personal som är behörig för sin uppgift.Vad månntro kostar t.ex fritidssysselsättningen ? hyra för hallar, kanske simning och annat ? knappast stora summor men många bäckar små blir till en å. Vet inte om sånt ens förekommer mer idag men undrar....Klokt att se över chefsanställningar också

Inlagt av

Om lärarna skall vara permitterade 7 dagar, antar de får "jobba in" denna "gratis"vecka? Dvs de får ta igen en veckas jobb och jobba dubbelt (utan betalt), för inte kan väl utbildningen sänkas med motiveringen att lärarna är permitterade?

Inlagt av

Som utomstående blir man orolig om allt man hört om skolan. Det är viktigt att ungdomen får en saklig utbildning. Ledningen borde åtgärda sakerna och inte alltid bara diskutera.

Inlagt av

Axxell borde se över behörigheten med sina lärare. Undervisningen kunde bli effektivare, finns för mycket dötid.

  • Väyrynen vill utmana SFP

    Nato-besvikna ska välja Medborgarpartiet.

    Paavo Väyrynen har samlat in 5 000 anhängarkort för sitt Medborgarparti, vilket är vad som behövs för att införa ett parti i partiregistret. Väyrynen tänker ändå samla in ännu fler namn för att vara på den säkra sidan. SFP:s Nato-politik är enligt Väyrynen en nisch.

  • Flyktinglägret Idomeni tömt

    Som mest fanns 12 000 asylsökande i Idomeni.

    Den grekiska polisen har nu evakuerat alla från det inofficiella flyktinglägret i Idomeni, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Evakueringen började i tisdags och då fanns där 8 000 asylsökande.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland