Hoppa till huvudinnehåll

Mjölkbonde: "Omänsklig stödbyråkrati"

Mjölkbonden Jesse Mårtenson i ladugården i Mörskom. Mjölkbonden Jesse Mårtenson i Mörskom 9.3.2016 Bild: Mikael Crawford/Yle jesse mårtenson,Ladugård,mjölkbonde,mörskom

Bönder från hela landet har samlats till en stor manifestation på Senatstorget i Helsingfors. Tusentals bönder deltar i demonstrationen.

De anser att läget för de finländska bönderna är värre nu än någonsin under EU-medlemskapet.

Sjunkande världsmarknadspriser och nedskärningar i jordbruksstöden har lett till ekonomiska problem på många gårdar.

En av dem som demonstrerar är Jesse Mårtenson som tillsammans med sina föräldrar driver en stor mjölkgård i Mörskom i Östra Nyland.

Den moderna ladugården har sammanlagt 250 djur. Korna går självmant och låter sig mjölkas av en robot. En annan robot rullar omkring på golvet och skyfflar undan gödsel.

- Ladugården kostade 1,5 miljon euro, en del var investeringsstöd, men nog har man fått jobba hårt för att sköta amorteringarna, säger Mårtenson.

På sistone har lönsamheten naggats i kanten av de sjunkande producentpriserna på mjölk.

Priset har sjunkit från omkring 46 cent till 35 cent per liter, bland annat på grund av Rysslands importstopp på livsmedel från EU.

Enligt Mårtenson missgynnas producenterna också av S- och K-gruppens dominerande marknadsställning och priskriget mellan de två butikskedjorna.

Jordbruksstöd i olika former utgör nu 35 procent av gårdens omsättning.

Försenade utbetalningar upprör

Bland jordbrukarna finns ett utbrett missnöje med att Landsbygdsverket Mavi har skjutit fram utbetalningarna av en del av fjolårets jordbruksstöd på grund av bland annat tekniska problem.

Fredagens demonstration är också delvis en protest mot de här fördröjningarna. Jesse Mårtenson är orolig å många kollegers vägnar.

- Vi har klarat oss rätt så bra, men många bondekolleger skriver på sociala medier om hur det är svårt.

Yle har bland annat rapporterat om flera mjölkgårdar i Norra Savolax där strömmen har stängts av på grund av obetalda elräkningar.

På Mårtensons gård i Mörskom får man vänta ett par månader längre på Ersättning för djurens välbefinnande som utgör tjugo procent av gårdens hela stödsumma för år 2015.

Det här stödet är den största enskilda utbetalningen som landsbygdsverket Mavi har skjutit fram.

För hela landet rör det sig om 60 miljoner euro som ursprungligen skulle betalas i april men nu har skjutits fram till juni.

Mavi beklagar förseningarna

Vesa Perätalo, som leder Mavis enhet för djur- och specialstöd, beklagar fördröjningen som enligt honom har flera orsaker.

Dels handlar det om att kriterierna för själva stödet har förändrats, dels handlar det om att Mavis nya datasystem inte har hunnit bli färdigt i tid.

Perätalo medger att myndigheten har gjort en felbedömning om hur resurskrävande arbetet är.

I praktiken är det inte Landsbygdsverket, utan Lantmäteriverket och externa konsulter som bygger upp datasystemet.

Mavi kan inte erbjuda bönderna några ersättningar för utbetalningar som drar ut på tiden.

Jesse Mårtenson anser att stödbyråkratin har blivit för krånglig. Mjölkbonden Jesse Mårtensson i Mörskom 9.3.2016 Bild: Mikael Crawford/Yle jesse mårtenson,mjölkbonde,mörskom

Byråkratin frustrerande för både bönder och tjänstemän

Mjölkbonden Mårtenson räknar att han sätter 18 arbetsdagar i året på papperskrig och myndighetsgranskningar.

Det gäller också att vara noggrann. För fjolårets del gick 160 finländska gårdar miste om EU-bidrag för kor och nötkreatur eftersom de inte anmälde sig i tid förra våren.

- Stödansökningsbyråkratin är inte mänsklig. Om du missar ett krux under en kort ansökningstid på våren så blir du utan stöd hela det året, säger Mårtenson om fallet.

På Mavi säger enhetschef Perätalo att man utredde möjligheterna att betala ut de här EU-bidragen trots att anmälningarna saknades, men att det visade sig omöjligt på grund av EU-kommissionens regler för bidragen.

Om Mavi hade betalat ut bidragen trots reglerna kunde EU-kommissionen ha krävt in betydligt större sanktionsbelopp av Finland.

Stödansökningarna lämnas huvudsakligen in elektroniskt i Mavis webbtjänst Vipu Landsbygdsverkets Vipu-webbtjänst landsbygdsverket,lantrbruksstöd,vipu,webbtjänst

Perätalo anser att Mavi får en hel del kritik också för sådant som myndigheten inte själv kan påverka. Han betonar att Landsbygdsverket gör sitt bästa för att betala ut stöden i tid med de resurser man har.

- Jag måste säga att reglerna är mycket komplicerade och på något sätt måste de förenklas. Det finns för många stöd i Finland och vi måste minska på de olika stödformerna, säger Perätalo.

Hård kritik mot Landsbygdsverket

Kritiken mot Landsbygdsverket Mavi har ställvis varit mycket hård. Det har framförts att ledningen borde bytas ut och att hela myndigheten borde läggas ner.

Svenska riksdagsgruppen lämnade förra veckan ett skriftligt spörsmål i frågan och skickade ut ett pressmeddelande "Lös problemen eller avskaffa Landsbygdsverket".

Enhetschef Vesa Perätalo anser att det inte är en realistisk lösning att lägga ner myndigheten.

- Om vi vill ha pengar från EU så måste det finnas en EU-godkänd myndighet som betalar ut stöden. Det går inte att flytta över utbetalningarna till kommunerna eller Närings-, trafik- och miljöcentralerna, säger Perätalo.

Landsbygdsverkets ledning kallades i veckan till jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen (C) med anledning av de försenade stödutbetalningarna. Det är inte känt om det här mötet får några konkreta följder.

Uppdatering: Jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen (C) meddelade på fredagen om ändringar i Landsbygdsverkets ledning. Läs mer i artikeln Lantbrukarna: Regeringen ansvarig för böndernas belägenhet.

Kommentarer

Inlagt av

Men om både bönder och skattebetalare är överens om att stödbyråkratin är omänsklig, så borde man ju kunna enas om att avskaffa stöden, det vinner ju båda parter på

Inlagt av

Borde inte nån skicklig jurist stämma Landsbyggdsverket för försenade betalningar. Ifall nån väntar lika länge med att betala elräkningen eller fixa ansökningen så blir resultatet ett annat...

Inlagt av

Banker och andra myndigheter har reservsystem eller så kan man i sista hand betala förhand. Varför får Mavi bara säga att de inget kan göra?

Inlagt av

Varför den eviga frågan om stöd en annan företagare lägger ned om det inte ger lönsamhet ???.

Inlagt av

Dåligt av handeln att vara så ensidiga, att konkurera med mjölkpriset, simpelt. Har dom inget nationellt ansvar?
Bönderna måste motkampanja. Starta egen ditribution av mjölkprodukter.
Rysslandskrisen. Varför händer inget? Alla kriser skall till förhandlingsbordet. Dags att sätta igång!

Inlagt av

Övriga delar av landet tvingas anpassa sin verksamhet enligt rådande nivå. Hur är drt med jordbrukarna, anpassar man nånying eller fortsätter man på som förr med dyra investeringar, massor med dötid för dyra maskiner, för småskalig verksamhet? Kanske dags för nån slags "ny giv" för jordbruket i Finland? Hur kunde en sån ny giv se ut?

Inlagt av

Stefanie, om det skulle vara så enkelt.. då kan stöden för elbolag, industrin också avskaffas? Var befinner vi oss efter det? Du borde läsa på vad som gäller stödsystemet, så kanske du förstår hur det fungerar.

Ingen bonde har varit för stödsystemet från början, men det är så har som EU vill att de ska skötas. Hellre skulle bonden få betalt för det den producerar, vilket betyder att ni konsumenter betalar ett högre pris för maten. Men det vill ni ju inte göra.

Genom lantbruksstöden får livsmedelsindustrin sina råvaror billigt, och ni betalar mindre för maten.

No farms - No food!

Inlagt av

Ja nog kan vi slopa stöden för bönderna, och sedan får bönderna lägga priserna på sådan nivå att det blir lönsamt. Tror att det skulle bli mera skrik om mat priserna skulle stiga med en 40% . Men för många skulle det betyda personlig konkurs. För gissa vad? vi kan inte leva utan mat!

Inlagt av

Jo det skulle vara en bra sak, då skulle kanske bonden, inta bara i Finland utan hela världen höja sina priser rejält och få lön för mödan. Problemet är väl bara det att du inte skulle vilja betala det pris varan faktikt är värd. Alla lantrukspeodukter inte bara dom inhemska skulle bli mycket dyrare. Däremot skulle man nog kunna se över dagens system, så att bonden skulle få en riktig "lön" för sitt arbete.

Inlagt av

När man läser vissa kommentarer här så ser man direkt att dessa individer inte har en aning om hur det fungerar.

Anpassa verksamheten hur då? Inte direkt så att man kan öka eller minska antalet djur bara sådär. Dyra investeringar görs inte i dessa tider, dessutom så är det banklån som gäller vid investeringar, så att jordbrukarna "Har det bra" är en myt!

Vet ni dessutom att jordbruksstödet är till för konsumenten? Tror knappast ni skulle köpa 1L mjölk för kanske 5-7 eur eller ett mjölpaket för kanske 15 eur...

För mig kan alla stöd tas bort fast redan idag men då ska ni konsumenter också betala priset.
All byråkrati med jordbruk/bondgårdar är dessutom huvudlöst krångliga och vissa helt onödiga, det ska slopas direkt! som exempel 1 onödig byråkratisk sak som vi jordbrukare måste göra är att ha en s.k "5 år-plan", Den behöver inte hållas och kan ändras men den måste göras. Vad är vitsen med det egentligen?

Inlagt av

Varför skulle stöden avskaffas då de ju utgör landets stora betalningen till EU som sedan svänger tillbaka pengarna till Finland i form av byråkratitunga stöd. Men bönderna kunde ju gå in för ett leveransuppehåll under typ en månad för att sedan få bättre pris för produkterna. Är affärerna och kunderna utan mat en månad så nog är man beredd att betala mer för maten.

Inlagt av

kanske Finlands lantbruksmyndigheter kunde åka på praktik till Tyskland eller Polen för att se hur deras massiva lantbrukarkår erhåller stöden punktligt. Det kan väl inte bero på dåliga dataprogram i ett av världens mest utvecklade IT-land att det strular med utbetalningarna. Jfr. som att bankernas utbetalningar av lönerna för alla löntagare "strular" och inte längre kommer in på kontot vid den normala löneutbetalningsdagen den utan betalas ut kanske först ev. till våren eller i höst! Vem skulle acceptera en sådan förklaring av bankens IT-avdelning?

Inlagt av

Har förstått att lantbrukare i samtliga EU länder får stöd. Om vi, som en del kommentatorer för fram skall skrota vårt stöd till lantbrukarna (om det nu ens enligt EU regler är möjligt) så borde vi också införa importförbud på alla stödda livsmedelsprodukter (EU torde inte tillåta detta heller). Viså detta ändå skulle vara möjligt hör inte jag till de vilka skulle svälta ihjäl. Däremot skulle vi besparas från en hel mängd gnällspikar genom dom som svalt ihjäl i brist på förmåga att självmant skaffa mat

Inlagt av

Då man ser på raden av fina stora traktorer så är dom flesta utländskt märke trots att det finns ett inhemskt traktorfabrik (som håller lika hög klass som dom utländska) samma gäller redskapen, då rimmar det illa med böndernas vädjan om köp inhemsk livsmedel. Dom kunde nog se sig i spegeln först! Men det är väl så: Tomma tunnor skramlar allra mest.

Inlagt av

Jag ska säga som det är. Jordbrukarna har i likhet med många andra lurats in i att ta stora banklån via EUs stödsystem så att en del av stödet har varit ett direkt stöd och resten ett vanligt lån från någon bank. Dessa investeringar kan vara gjorda för 10 år sedan när världsläget var ett helt annat och framtidsoptimismen ännu fanns med EU och världshandel. Sen gick det som det gick. Bankkriserna har avlöst varandra och världshandeln står helt stilla. Jag tror ingen bonde med bondförnuftet i behåll gjort någon större investering de senaste två åren, utan det är gamla investeringar som självklart inte alls är betalda ännu utan räntorna snurrar på och amorteringarna hopar sig och 2015 visade ett minus på spannmålsodling, efter avskrivningar, på vilken gård som helst! Bönderna är anställda av EU idag via detta ytterst komplicerade stödsystem som jag inte kan börja reda ut här. Läs på nätet!

Inlagt av

Måste här poängtera att det som fick bägaren att rinna över för jordbrukarkåren är de försenade stödutbetalningarna. Myndigheten har lagt upp kraven som man ska följa för att få stöden. Jordbrukaren ska ha koll på vilka blanketter som ska vara inlämnade vilka datum, vilka krav som krävs för att få ut stöden. Jordbrukaren räknar med stöden i sin budget och sätter upp en betalningsplan efter detta. Sen kommer Mavi och meddelar gång på gång att stödutbetalningen flyttas fram. Vem blir inte arg när man utfört åtgärder som man sedan inte får betalt för?!

Inlagt av

Jordbrukspolitiken och jorbrukarna måste anspassa sig till den globala industriella utveckling som otvivelaktigt har skett i Europa och i alla andra utvecklade industriländer. I de flesta länder (tex Sverige) har för tiotalsår sedan insett att jordbruket måste genomgå en genomgripande totalreform som har betytt rent samhällsekonomiskt och nationalekonomiskt en relativt minkad verksamhet för att klara sig.En olönsam verksamhet som jordbruket har utgjort i Finland kan inte i längden upprätthållas inte ens med samhällsstöd. Jorbruket måste bantas ner men så att samhällets livsmedelsförsörning inte äventyras. Detta har inte de finlänska bönderna aldrig riktigt insett. "Alla talar ju för sin sjuka mor".

Inlagt av

Du som uttalar dig på detta sätt har förmodligen själv ingen erfarenhet av maskiner och redskap inom jordbruket. Investerar man i maskiner så vill man givetvis ha något som håller och fungerar för att få lönsamhet och undvika dyra reparationer. Att våra inhemska traktorer och redskap skulle hålla samma klass som utländska är bara DIN personliga åsikt! Vi som dagligen arbetar med maskinerna VET vad som håller och fungerar i längden, därefter görs också köpebeslut och på grund av hållbarhet och funktionalitet blir det nog inte alltid inhemskt även om de flesta strävar till att köpa inhemskt.

Inlagt av

Skulle alla köra med en inhemsk bil om det skulle finnas? Konstigt att det är just traktorerna som skall tas upp hela tiden? Hur skulle bönderna kunna sköta allt som skall göras med gamla små traktorer? En liten traktor kan inte dra en stor plog eller harv, och det behövs större maskiner för att hinna med allt som skall göras. Samt alla miljöföreskrifter gör att man inte kan köra med gamla stordragare som dricker hur mycket brännolja som helst och kan gå sönder när som helst. Visst man kan gå tillbaka till som det var förr men då hamnar alla att skaffa sig en åkerplätt och djur och maskiner och sköta allt själv.

Sen blir det nog svårt att göra ett leveransstopp på en månad eftersom korna mjölkar ännu och vad skall man göra av den mjölken? Grisarna och nötdjuren växer och slakterierna vill inte ha för stora djur heller och blir man då granskad så har man plötsligt för stora djur i litet bås så då blir man anmäld för misskötsel och då utan stöd.

Inlagt av

Jättefin karnevalstämning ! Ordna mera sånt här, tack ! Vi behöver det i Finland. Inte alltid bara negativt.

Inlagt av

Ett företag som går dåligt lägger man ju ner. Inte kan man bli sittande å vänta på bidrag. Maskinparken som bönderna nuförtiden håller sej med är imponerande. Det är fråga om hundratalstusen euro. Jag får det inte att gå ihop att bönderna har det så dåligt när de håller sej med maskiner som ingen vanlig arbetare nånsin sku ha råd med. Lägg ner jordbruket i Finland. Det blir billigare att importera.

Inlagt av

Valtra som tillverkas i Finland, men som ägs av Agco Amerikanskt bolag.
Är det oaktat det mest sålda traktormärket i Finland, med god marginal. Så bönder köper nog inhemskt, men det finns en hel del områden där det inte finns Finländskt tillverkade produkter, som håller en acceptabel kvalitet.
Valtra traktorer håller en högkvalitet, brister en del i teknik. Men är nog tillräcklig.

Inlagt av

Rekommenderar den som inte vet nånting om lantbrukarnas situation, att vara tyst. Jag menar bara, så ni inte gör er själva till åtlöje.

Inlagt av

hur skall vi gjöra för att många arbetslösa fattiga pensionerna skall ha råd med maten men då börjar många köpa utlands producerad mat för det är billigare. Det fins ett enda sätt att höj pensionerna och in för medborgarlön så vi har råd att köpa inhämskt och inte måste köpa billig producerade mat som kåmmer från utlandet. Får bönderna mera för sina produkkter så kåmmer nog våra butiker höj priset med de dubbla bara för att inte mista sina vinster. Bonder får en hjöjning med 5% så sen stiger det i butikerna med 10 till 15 % för slutkunden och då börjar många köpa alt mera utländska varor för ha råd med maten

Inlagt av

Bra Stefanie, eftersom bönderna är så missnöjda med sina understöd, så avskaffa dem! Världsmarknadspriserna ger prisnivån. Och vi konsumenter och skattebetalare får mera pengar i börsen att handla för!

Inlagt av

Det nationella stödet skulle dras in. Inte har man ngt nationellt jordbruksstöd i t.ex Sverige heller, och maten är billigare. Hoppas tullen kollar att de inte kör med brännolja i tanken.

Inlagt av

Jag är inte bonde, men jag har alltid understött den egna produktionen i landet, genom att alltid köpa av sådana produkter som odlats här. Jag köper aldrig utländskt om det bara går att undvika. Varför kostar tex. inhemska tomater just nu i handeln över 5.-€ kilot, medan spanska kostar enbart en bråkdel av det? Hur har handeln mage att göra så? Vi vet att producenterna får en skamlös ersättning för sina produkter. Det är inte att undra på att deras ekonomi nu är körd i botten. Handeln köper i allmänhet in utländska produkter trots att det finns inhemska i lager, vilket betyder att man styr konsumentens möjligheter att välja. Det är helt vansinnigt att vi först skall betala en hög avgift till EU, innehållande stöd för lantbruket i unionen och sedan skall bönderna slita för att få sina rättmätiga stöd tillbaka. I det här landet är man tydligen också väldigt nitisk då det gäller alla kontroller och krav på bönderna. Länder i Sydeuropa ser nog helt annorlunda på bestämmelserna skulle jag tro. Fusket med stödpengar är också mera allmänt förekommande där. Vilket i förlängningen drabbar alla. Det är fel att lantbruket hör till EU-s beslutsområde. Sign. gäst undgör sig över att bönderna köper utländska traktorer och redskap. Jag har förstått att många köper direkt från utlandet, för de är så mycket billigare. Det är en självklarhet eftersom bonden får så litet betalt för sina produkter. Bönderna har rätt att få en skälig inkomst för sitt arbete. Därför demonstrerar de också idag. Jag kan alls inte förstå att de ska behöva göra detta. Ingenting fungerar längre i det här landet. Varför kan inte stöden betalas ut i tid? Det är inte acceptabelt att skylla på dataprogram och brist på personal. Problemen bör åtgärdas omedelbart. För att vi i fortsättningen skall kunna ha inhemska livsmedelsprodukter på våra bord, måste vi stöda våra bönder i deras situation.
Jag föreslår att ett sätt kunde vara att ytterligare utveckla försäljning direkt till konsumenterna och undvika mellanhänderna. Det vinner vi alla på.

Inlagt av

För er som ÄNNU inte har förstått saken, det är TILLÅTET att köra med motorbrännolja till demonstrationen.
Hur svårt är det att förstå? Tullen har kanske viktigare saker att kolla nuförtiden?

Konstig inställning folk har här, ska bönderna straffas för att de demonstrerar, börjar låta lite som Nordkorea eller Sovjet här, säger en del vad folk längtar efter...

Inlagt av

Samma kriterier gäller för mer då jag köper mat, kvalitet och prisvärd, därför inget inHEMSKT. Mycket enkelt.

Inlagt av

Tur att Lidl finns i synnerhet för barnfamiljer o pensionärer. Alla vill köpa inhemskt men det är för dyrt tyvärr alla måste titta i sin egen norr o handla därefter.

Inlagt av

Konsument, alla köper och äter vad de vill, ingen hindrar dig från att köpa utländska varor.

Men då kan du inte påstå att du vet vad du sätter i dig. Hur mycket bekämpningsmedel har använts, är växterna genmanipulerade, är djuren uppfödda på hormoner så som man systematiskt gör både i nord och sydamerika.

Inlagt av

Sist jag kollade statistiken i samband med inträdet i EU, så såg jag att summan som bonden fick in för en mjölkliter i princip halverades 1995. Detta ersattes ju åtminstone delvis med det stöd som många idag lyfter, men priset har egentligen bara sjunkit efter -95 och jag har för dålig insikt i hur stödet förhållit sig till det för att uttala mig om saken, men jag kan bara anta att intäkterna blivit sämre med åren.

Det kanske låter som en liten summa när en mjölkliter går ner med 1 cent för somliga som inte tänker på att de flesta mjölkgårdarna ju faktiskt skickar iväg tusentals liter om året, så den centen påverkar extremt mycket. Sen får man ju hoppas att stödet faktiskt kan motsvara den förlust som sker där. Så brukar det ju dock inte vara med någon form av stöd, vare sig det kommer från EU, stat eller kommun för någon.

Sen såg jag att det fanns diskussion om brännolja i traktorerna som kör till Helsingfors jämtemot att använda diesel. Då jag var 15 valde jag att ta traktorkort i stället för mopedkort och då fick jag lära mig att man kan utsöka vad som i folkmun bara kallas för dagskort, vilket är ett intyg för att man betalat en smärre summa (tror det var 15€ i alla fall då?) för att få köra med brännolja även på allmän väg för det dygnet. Ska man köra en kortare väg är det inte nödvändigt att göra, men för en färd till Helsingfors från Österbotten antar jag att det måste göras. Så har de bönder som kört ner med traktorn gjort det, har de ingenting att oroa sig för. Uppvisar man kvittot för detta är allt i ordning.

Vi ska absolut ha bönder här i landet. Jag tror inte det finns särskilt många länder där man helt enkelt avskaffat jordbruk och djurgårdar. Jag själv må sitta med min minimipension och har därför inte alltid råd att köpa inhemskt, men ibland slår man absolut till och investerar i det som producerats åtminstone inom landet om inte t.o.m. lokalt. Sen ska vi ju tänka på att hade alla jordbruk o.s.v. försvunnit hade vi haft ännu många fler utan arbete, som vi redan har för mycket av. Bondgårdarna erbjuder också arbetstillfällen för ägarna och ibland andra. Vi behöver inte frivilligt skapa mer arbetslöshet här i landet.

Inlagt av

Läste igenom alla åsikter här ovan.. Kan bara konstatera att många är sakliga o andra taget ur luften. Brukar inte ens svara då nån av avundsjuka o elaka personer "öser galla över oss bönder" nickar bara o håller med, för åt en vägg är det onödigt o berätta hur verkligheten är. En kommentar som låter "sjukt" vi håller oss med dyra maskiner som en "vanliga arbetare" inte har råd med?? vad månne denna jobbare behöver traktor till?? Stora nya fina maskiner heter det, en 10 årig traktor ser ny ut om den sköts, vår tröska tror många att är ny fast den är från förra århundrade, så de så. Vår nyaste traktor är 8 år den andra är 32 år o används mycket alla år, framför såmaskinen på våren o plogen på hösten. Vi har odlat över 40 år och så här dåligt som de senaste åren har det aldrig varit, dessutom har vi långt över 100 hektar att sköta, på två personer. Förr var det roligt på våren då myllan började dofta att jobba, nu är den glädjen försvunnen. Ingen som inte jobbar som bonde har den blekaste aning om hur det kan vara på en gård. EU o alla paragrafer som är påhittade är inte BONDENS fel, vi har alltid varit stolta med vårt viktiga jobb , att förse folket med mat. Vi köpte vår gård o arbete i unga år , dottern från gården fick pengar och investerade sina pengar i en lägenhet i staden. Allt vad som behövs i maskinväg på en spannmålsgård har vi köpt o betalat med lån. Vi har täckdikat , byggt tork o maskinhall allt med lån.. Vår gård är liten, vi har arrenderat det mesta av arealen. Vid sidan om har vi entreprenad som räddat oss. Nu är vi båda pensionärer , men gubben ska ännu odla hemgården om hälsan håller. Mina svärmor sade åt sonen då han var ung och ville ha nåt o inte fanns pengar ,detta på -50 talet. Hur stor än gården är,, om det inte finns pengar så finns det inte, detta gäller ännu idag, Till alla som äter inhemskt eller utländskt ska veta att bakom maten finns alltid en bonde, var glad att nån håller på med detta viktiga jobb nu och alltid. TACK

Inlagt av

Utan alla mellanhänder skulle närproducerat vara billigare. Dessutom kan odlaren få ett hyggligt pris när ingen "market" ska ha stora vinster. Det borde finnas mera "torg" eller Direkt försäljning. Hoppas att "reko-ringen " lyckas. Det finns säkert Lagar också för direkt försäljning som kunde luckras upp.Nytänk behövs.

 • Kräfta - tio ben och stor stjärt

  "Kräftan är vårt godaste skadjur."

  När sommarkvällarna blir mörkare kommer kräftorna. Vi ror ut när månskenet glittrar på den spegelblanka ytan. Mjärdarna fylls med bete och sänks försiktigt ner till botten. Imorgon skall sensommarens röda delikatess avnjutas tillsammans med rostat bröd, dill och snaps på den traditionella kräftskivan.

 • Speciallov för barnäktenskap får skarp kritik

  SDP-ledamot vill stoppa barnäktenskap helt.

  Finland borde förbjuda barnäktenskap helt, säger riksdagsledamot Tytti Tuppurainen från SDP. Hon får stöd av Centerns kvinnoorganisation och hoppas nu att justitieministern ska ta tag i saken.

 • FN:s anseende hotat efter fredsbevararnas sexuella övergrepp

  ”De har fått komma undan med det alltför länge”.

  Efter att i årtionden ha mörkat sexuella övergrepp som fredsbevarare har gjort sig skyldiga till är det svårt för FN att få ett slut på problemet. Att bygga upp förtroendet för de så kallade blåhjälmarna i de samhällen där räddarna blev förövare är en enorm utmaning.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes