Marjut Ståhls i Virginia af Forselles skepnad guidar turister i Strömfors kyrka och bruk
13.06.2014 Östnyland

"Spöke" guidar turister i Strömfors bruk

Hennes nåd, järnfrun Virginia af Forselles, som levde och verkade på Strömfors bruk mellan åren 1759 och 1847, guidar nu turister kring bruket, iklädd en vacker, svart dräkt, som om tiden inte hade satt några spår på henne. Intervju och bildspel med Hennes nåd!
Subscribe to Nyländsk förmiddag