Nyligen publicerat

 • Christina Båssar
  Publicerad .

  Vörås kommundirektör borta till nästa år

  Christina Båssar, kommundirektör i Vörå, är sjukskriven till 11 januari 2015. Enligt kommunstyrelsens ordförande Rainer Bystedt, SFP, beror det till stor del på den stress som förtroendeutredningen orsakat.

 • Olja i ett hav
  Publicerad .

  Mindre oljeutsläpp i havet utanför Raumo

  Ett mindre oljebälte har upptäckts i havet utanför Raumo. Oljebältet är cirka en centimeter tjockt och sträcker sig över ett område som är 100 x 300 meter.

 • Utsläpp i Rutiån i oktober 2014
  Publicerad .

  Mysteriet med det ljusröda ämnet i Rutiån har fått en lösning

  Polisen och Helsingfors stad är nu färdiga med sin utredning kring vad utsläppet i Rutiån i Helsingfors berodde på. I oktober observerades ett ljusrött ämne i ån. Det visade sig komma från en fabrik i närheten.

 • Publicerad .

  Ingen tidig julklapp för Egentliga Finlands kommuner

  Staten var inte snäll med Egentliga Finlands kommuner när tilläggsstöden fördelades, då regionens kommuner blev helt utan stödpengar.

 • Folkhälsan Norrvalla.
  Publicerad . Uppdaterad

  Folkhälsan tar över Föregångarna

  Folkhälsan Utbildning tar över arbetsverkstäderna Föregångarna i Vasa och Sveps i Helsingfors. Verkstäderna har hittills upprätthållits av Svenska Folkskolans Vänner.

 • Lovisa gymnasium
  Publicerad . Uppdaterad

  Lovisa gymnasium och Kotka svenska samskola kan få gemensam rektor

  De båda skolornas rektorer går i pension efter det här läsåret. Det föreslås nu att de ersätts av en person.

 • Stationen i Sjundeå.
  Publicerad . Uppdaterad

  Västnyland får inga extra pengar av staten

  De västnyländska kommunerna får inget fattigkommunsstöd av staten i år. Hangö, Raseborg och Sjundeå hade ansökt om förhöjda statsandelar.

 • Publicerad . Uppdaterad

  Tomas Ledin till Ekenäs

  Den svenska artisten Tomas Ledin ger en konsert i Ekenäs i sommar. Ledin spelar i Stallörsparken den 15 augusti.

 • Christoffer Gröhn
  Publicerad .

  Christoffer Gröhn: Samlingspartiets hemliga och fula spel3

  Frågan om det förekommit kohandel mellan Samlingspartiet och De gröna i Helsingfors för att Anni Sinnemäki (Gröna) skulle bli biträdande stadsdirektör går inte att skjuta bort förrän Samlingspartiet öppet redogjort för hur partiet har resonerat, skriver Christoffer Gröhn i en kolumn.

 • Kristinestad
  Publicerad . Uppdaterad

  Kristinestad får mera pengar

  Kristinestad får nästan en miljon extra i statsbidrag, meddelar statsrådet. Sett till invånarna rör det sig om 140 euro per Kristinestadsbo.

 • Boken Björneborgs historia del I-II
  Publicerad .

  Ny bok om Björneborgs historia på svenska

  I dag presenterades en ny bok på svenska om Björneborgs historia. Huvudsakliga teman i boken är sjöfart, handel och industri i och med att det svenska språket i Björneborg traditionellt har varit starkt inom de här områdena.

 • Skatabokens redaktör Heidi Jylhä och Stadsdelsföreningen Skata r.f.:s ordförande Monica Borg-Sunabacka
  Publicerad . Uppdaterad

  Stadsdelen Skata i Jakobstad fick egen bok

  Trähusstadsdelen Skata i Jakobstad har genomgått många förändringar. Den här processen kan man ta del av i “Stugor och drömhus”, en nyutkommen bok med Skatabornas egna berättelser och bilder från gångna tider.

 • Publicerad .

  Taxistolpe vid Salutorget flyttar

  Taxistationen på Köpmansgatan vid Salutorget i Åbo flyttar till Universitetsgatan. Enligt taxichaufförerna är den nya cykelfilen på Köpmansgatan farlig, då cyklisterna kör så nära taxibilarna. Det skulle också behövas fler parkeringsplatser för taxibilarna.

 • Publicerad . Uppdaterad

  Kronoby stänger Djupsjöbacka skola

  Djupsjöbacka skola i Kronoby kommun kommer att stängas. Det är en stor sorg för oss, men vi har gjort vad vi kan säger rektor Ann Hanhikoski.

 • KSF mot FC United sommaren 2012
  Publicerad .

  KSF planerar jubileumsår1

  Nästa år fyller Kimito sportförening 70 år och som bäst planerar föreningen en hel del program för år 2015.