Hoppa till huvudinnehåll

17-åriga Kullannuppu kan följa trafikreglerna men ägaren Heikki oroar sig för otåliga bilister: "Vår säkerhet har försämrats"

Tillsammans med hästen Kullannuppu har Heikki Mikola mer än 10 års erfarenhet av att ta sig fram på gatorna i Åbo. Men aldrig tidigare har det varit så här utmanande att röra sig med häst i trafiken, säger han.

Enligt den nya vägtrafiklagen, som trädde i kraft förra sommaren, ska ryttare på häst, hästvagnsförare samt hästar som leds av en människa följa samma trafikregler som förare av motordrivna fordon.

Precis som andra fordon måste hästen utrustas med färdljus – ett vitt ljus framåt och ett rött ljus bakåt – för att synas i mörker och dålig sikt. 

De som rör sig med häst i trafiken måste också hålla sig borta från gång- och cykelvägar, och istället färdas på körbanan.

Den gamla lagen lämnade tolkningsutrymme angående vilka regler som gällde för dem som red, ledde sin häst, eller körde med häst och vagn i trafiken.

Det stod att lagen ska gälla i tillämpliga delar, men det framgick inte vilken fordonsgrupp man utgick ifrån. Det var oklart om de här färdmedlen skulle jämställas med bilar, cyklar, mopeder eller något annat, och vad som egentligen avsågs med de regler som fanns.

– Man kunde använda bondförnuft, säger Mikola som tidigare tog sig fram på cykel- och gångvägar. 

Den nya lagen syftar till att tydliggöra trafikreglerna, och att göra gång- och cykeltrafiken säkrare. 

Men för Mikola och Kullannuppu har den haft en motsatt effekt när det gäller trygghetskänslan i trafiken. 

– Trafiksäkerheten har försämrats avsevärt. Tidigare var det möjligt att välja rutter med mindre trafik, säger Mikola. 

Mikola vittnar om olagliga omkörningar, för korta säkerhetsavstånd och även mindre olyckor. 

– En del bilar har kört för nära oss, vilket har resulterat i vridna backspeglar. Visserligen har bilarna träffat mig, inte Nuppu. Hade de träffat hästen skulle bilen ha fått större skador, säger Mikola.

Mikola och Kullannuppu orsakar trafikstockningar när de rör sig bland bilarna. 

– Vi kan inte längre ta oss till sidan, utan vi måste röra oss bland bilarna. Vi orsakar flera hundra meter långa köer, vilket är fel. Bilarna kan inte röra sig i vår takt. 

Ryttaren och den som leder djuret får avvika från trafikreglerna om omständigheterna kräver det och det inte medför fara.

Den 17-åriga stadshästen Kullannuppu är en van och modig trafikant som kan följa trafikreglerna.

– Hon är en mycket exceptionell häst som kan ta hänsyn till andra i trafiken, läsa trafikskyltarna och följa trafikljusen.

Enligt Heikki väljer Kullannuppu stadsmiljön före skogsrutten alla dagar i veckan. Trots detta föredrar paret att ha möjligheten att välja sin rutt utifrån trafikmängd. 

– Vi föredrar att gå bland fotgängare och cyklister. Ibland kan vi röra oss bland bilar, men helst då när det är mindre trafik.

Största delen av medtrafikanterna tar ryttare och deras hästar i beaktande, men förbättringsutrymme finns, enligt Mikola. 

– Sakta ner, ge utrymme och undvik ljudsignaler, säger han. 

Tänk på det här när du möter en häst i trafiken:

• Med bil eller ett annat motorfordon bör du köra om en häst lugnt och sakta samt hålla ett rejält säkerhetsavstånd. Avståndet ska vara tillräckligt stort även efter omkörningen. Om det kommer  mötande trafik, ska du inte köra om just då.

• Helljus bör bytas ut mot halvljus under omkörningen.

• Att ta ögonkontakt med ryttaren eller föraren lugnar även situationen. Om hen ber dig stanna upp genom att lyfta upp handen, stanna.

Källa: Trafikskyddet

Så här rör du dig med en häst i trafiken:

• För ryttare eller hästfordon gäller samma skyldigheter i trafiken som för andra motordrivna fordon.

• Hästar som leds längs vägar ska hållas bundna eller på annat sätt kopplade, och får inte medföra fara eller oskäliga olägenheter för trafiken.

• På gång- och cykelbana får hästar ridas eller ledas endast om banorna är märkta med ett trafikmärke som tillåter ridning. 

• Hästens synlighet för andra trafikanter förbättras med reflexer.

• Häst och ryttare ska ha belysning i skymning eller mörker, det vill säga ett vitt ljus framåt och ett rött ljus bakåt.

Källa: Trafikskyddet

Uppdaterad 07.05.2021 11:37.