Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vem har ansvar för att stadskärnan är livskraftig? Så här svarar kommunalvalskandidaterna i Lovisa

Från 2021
Uppdaterad 19.05.2021 06:04.
En gata fotograferad ur fågelperspektiv
Bildtext Drottninggatan förnyades i fjol, men längs den finns en del förfallna fastigheter och tomma affärslokaler.
Bild: Yle/ Emilia Åberg

Det är företagarnas och fastighetsägarnas, och inte stadens, ansvar att se till att stadskärnan är livskraftig. Så lyder en av frågorna i Yles valkompass. Vi kollade hur Lovisakandidater svarade.

I Lovisa har tomma affärslokaler och förfallna fastigheter i stadskärnan väckt debatt i många år, och problemet kvarstår i viss mån.

Samtidigt har staden tagit till en del åtgärder för att förbättra stadskärnan. I fjol renoverades till exempel Drottninggatan och den blev samtidigt enkelriktad.

Vi har också talat med invånare och företagare om gatan nu ett år senare. De flesta verkar anse att gatan ser bra ut, men en del företagare längs gatan är kritiska. De anser att renoveringen kostade för mycket jämfört med vad den gav.

En av Lovisafrågorna i Yles valkompass lyder: Det är företagarnas och fastighetsägarnas, och inte stadens, ansvar att se till att stadskärnan är livskraftig.

53 av totalt 133 Lovisakandidater har svarat på frågorna i valkompassen.

En graf över hur kandidater i kommunalvalet har svarat på en fråga om stadskärnans livskraft
Bildtext Här kan du se hur kandidaternas svar fördelar sig utgående från parti. I grafen syns de nuvarande riksdagspartierna.
Bild: Yle

De största åsiktsskillnaderna verkar finnas inom Socialdemokraterna och Centern.

Där lutar ungefär hälften av kandidaterna i respektive parti mot att det är stadens ansvar att se till att stadskärnan är livskraftig och hälften mot att det är fastighetsägarnas och företagarnas.

Samlingspartiets och Kristdemokraternas kandidater har också delvis olika åsikter i frågan, medan De gröna, Svenska folkpartiet och Sannfinländarna lutar mer mot att det är stadens ansvar.

Trivsel leder till fler kunder, säger SDP:are

Satu Hämäläinen (SDP) anser att det i första hand är på företagarnas och fastighetsägarnas ansvar att se till att stadskärnan är livskraftig.

– Det är de som äger fastigheterna, inte staden. Det är ägarnas ansvar att sköta om dem, säger hon till Yle Östnyland.

Hon konstaterar att det är lite av en ond cirkel. Ju fler kunder som besöker stadskärnan, desto mer livskraftig är den.

– Trivseln påverkar också. Om fastighetsägarna ser till att byggnaderna är i gott skick så hyr företagen dem gärna och då kommer också kunderna dit eftersom det är trivsamt och det finns affärer som är öppna då de är i rörelse, säger Hämäläinen.

– Men visst är det en svår ekvation i en liten stad, då företagen inte kan erbjuda kunderna precis allt.

En förfallen fasad, men på ena sidan finns en mural med texten Lovisa
Bildtext Ett försök till att piffa upp gatan. En annars rätt förfallen och tom affärslokal har fått en färgglad Lovisamural.
Bild: Yle/ Emilia Åberg

Staden saknar verktyg att påverka

Satu Hämäläinen säger att det är svårt för staden att påverka eftersom den saknar ordentliga verktyg för det.

Det här gäller speciellt de förfallna fastigheterna. Förstås kan staden planlägga, men också där kommer lagen emot. Alla fastighetsägares önskemål kan inte beaktas.

–  Det staden förstås kan göra är att föra en dialog med företagarna och fastighetsägarna och främja tanken om att tillsammans göra stadskärnan mer trivsam.

Hämäläinen anser inte heller direkt att staden borde få mer ansvar.

– Vårt samhälle utgår ändå från marknadsbaserad konkurrens, så därför handlar det nog mer om att affärslivet borde göra allt det kan för att främja livskraften.

Centrum måste också utvecklas, säger samlingspartist

Janne Lepola (Saml) har svarat att det är stadens ansvar att se till att stadskärnan är livskraftig.

För Yle Östnyland berättar han att han anser att företagarna inte ska behöva få extra obligatoriska kostnader.

– Det är stadens ansvar att planlägga, bygga infrastruktur och satsa på stadsplanering för att öka trivseln. Det möjliggör sedan att företagarna och fastighetsägarna kan sätta pricken över i:et, säger han.

Bostadsmässan är ett sätt att få nya invånare och få en positiv utveckling till stånd

― Janne Lepola

Janne Lepola lyfter upp renoveringen av Drottninggatan som ett exempel på hur stadskärnan har utvecklats. Men han anser att staden ännu har saker kvar att göra.

– Trots att vi har andra stadsdelar att utveckla så är faktum att de som besöker Lovisa kommer till centrum först. Då måste centrum vara en lockande och fungerande helhet.

Vad gäller de förfallna fastigheterna i stadskärnan lyfter Lepola upp skyddsbeteckningar, som har utgjort ett problem åtminstone vad gäller en av dem.

Enligt honom hindrar skyddsbeteckningarna fastighetsägaren från att göra något vettigt med huset. Samtidigt lönar det sig inte att satsa då kunderna inte räcker till.

– Därför är den kommande bostadsmässan en bra sak, så att vi på ett positivt sätt kan få invånarantalet att öka, vilket i sin tur gör det lönsamt med tilläggsinvesteringar.

– Lovisa är en kommun med inflyttningsöverskott, men dödligheten är så pass hög och invånarna så pass gamla att resultatet är plus minus noll.

Staden måste locka nya invånare, säger SFP:are

Markus Sjöholm (SFP) tycker att ett större ansvar för livskraften i stadskärnan borde ligga på staden.

–  Jag försökte se saken ur företagarnas synvinkel. Om stadskärnan ska vara attraktiv för företagare så måste det framför allt finnas kunder. Där kan staden påverka genom att locka fler turister och nya invånare, säger Sjöholm till Yle Östnyland.

En övergiven affärslokal
Bildtext Den här tomma affärslokalen finns i köpcentret Galleria.
Bild: Yle/ Emilia Åberg

Han säger att han tror att företagarna gärna vill satsa på verksamhet i stadskärnan om de ser att det finns kunder. Då den biten är i ordning så är det mer på företagarnas eget ansvar, enligt honom.

– Vad sen den bästa cocktailen skulle vara vet jag inte. Kanske man kan locka nya invånare genom att sänka kommunalskatten, funderar Sjöholm. I och för sig hjälper näringslivet och staden varandra här. Om det finns bra service lockar också det både turister och nya invånare.

Staden måste locka fler invånare och turister för att vara attraktiv för företagare

― Markus Sjöholm

Verksamhetsförutsättningar för företagarna kan man skapa till exempel genom att se till att hyrorna för företagslokaler och priserna på tomter är på en bra nivå, konstaterar Markus Sjöholm.

I fråga om de förfallna, privatägda fastigheterna i centrum säger han att det är knepigt.

– Förstås skulle man önska att fasaderna skulle se bra ut och husen vara i skick, ifall man kan få ny verksamhet dit. Men det är svårt att säga var gränsen går och om staden borde kunna påverka mer eller inte.

Diskussion om artikeln