Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bygga eller inte bygga simhall inom de närmaste åren? Så här anser kommunalvalskandidater i Sibbo

Från 2021
Uppdaterad 03.06.2021 07:08.
En kvinna simmar i en simbassäng. Bilden är tagen under vattnet.
Bildtext Sibbo har ingen egen simhall i dagens läge. En del kommunalvalskandidater anser att det är en för stor investering med tanke på att det finns simhallar i grannkommunerna, medan andra ser investeringen som viktig. Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Den länge efterlängtade simhallen bör byggas under det här årtiondet trots det ansträngda ekonomiska läget. Så lyder en av frågorna i Yles valkompass. Vi kollade hur Sibbokandidater svarade.

Huruvida Sibbo borde ha en egen simhall eller inte har diskuterats i många år.

För en tid sedan gjordes en behovsutredning och trots att något definitivt beslut om att bygga ännu inte har fattats, så har kommunstyrelsen fattat beslut om att utreda en tomtreservering.

Vi har nyligen talat med några Sibbobor om idrottsmöjligheterna i kommunen och vad de önskar sig.

En av frågorna för Sibbos del i Yles valkompass lyder: Den länge efterlängtade simhallen bör byggas under det här årtiondet trots det ansträngda ekonomiska läget.

I Sibbo har 118 av totalt 190 kommunalvalskandidater svarat på frågorna i valkompassen.

En graf som visar hur Sibbos kommunalvalskandidater har svarat på frågan om ett simhallsbygge i Yles valkompass 2021
Bildtext Här ser du hur svaren har fördelats enligt parti. Grafen inkluderar de nuvarande riksdagspartierna.
Bild: Yle

På basis av svaren kan man säga att en majoritet av kommunalvalskandidaterna i Sibbo är för att bygga en simhall inom det närmaste årtiondet (helt eller delvis av samma åsikt).

Samlingspartiet och SFP är de största partierna i Sibbofullmäktige i dagens läge. Inom de partierna är åsikterna splittrade, även om majoriteten är för ett simhallsbygge.

Den tydligaste splittringen finns inom Sannfinländarna och Rörelse Nu, där ungefär hälften av kandidaterna är för ett simhallsbygge och hälften emot.

Den tydligaste enigheten finns inom Socialdemokraterna, där alla kandidater har svarat att de är helt eller delvis av samma åsikt om att simhallen borde byggas.

Inte vettigt att investera i simhall nu, säger samlingspartist

Markku Metsoila (Saml) anser att simhallen inte bör byggas i det rådande ekonomiska läget.

Han lyfter upp att både coronapandemin och faktumet att andra stadiets utbildning blir obligatorisk kommer att föra med sig stora kostnader för kommunerna.

– Jag anser inte att det är vettigt att investera i en simhall under kommande fullmäktigeperiod då vi annars också har rätt mycket att betala för, säger Metsoila.

Jag anser inte att det är vettigt att investera i en simhall i nuläget

― Markku Metsoila

Metsoila konstaterar att det inte bara kostar att bygga simhallen utan också att upprätthålla den. Han är inte villig att göra investeringen i nuläget, speciellt då det finns andra alternativ.

– Simhallarna i Borgå, Kervo och Träskända ligger rätt nära, och på sommaren har vi Molnträsk och havet där man kan bada.

Om Sibbo kommun skulle ha en kassa som aldrig sinar, varför inte bygga också en simhall, konstaterar han. Men som det är nu måste pengarna tas någonstans ifrån.

– Endera skulle vi tvingas skaffa pengar via besparingar på annat håll eller från skattehöjningar. Av de här tre så skulle jag helst välja att inte bygga simhallen, då investeringen ändå är rätt stor, konstaterar Markku Metsoila.

Kandidat från Rörelse Nu vill inte lova för mycket

Rasmus Lindroos (RN) är i princip positivt inställd till en simhall, men har ändå svarat att han är delvis av annan åsikt på frågan i valkompassen. Orsaken är det nuvarande ekonomiska läget.

Han säger att politikerna borde förbinda sig vid uppriktig kommunikation inför valet och inte lova sådant de eventuellt inte kan hålla.

– Jag motsätter mig inte en simhall rent ideologiskt, men tyvärr styrs allting av ekonomiska faktorer. Just nu är förutsättningarna för att förverkliga en simhall rätt dåliga. Jag är illa rädd för att ekonomin är så trängd att det inte är realistiskt.

Sibbo borde först klara av att svänga den ekonomiska skutan under kommande fullmäktigeperiod innan kommunen börjar fundera på simhallsbygge, konstaterar Lindroos.

– Läget har förändrats drastiskt under den pågående valperioden. Bland annat har skuldsättningen per invånare ökat och den utvecklingen måste vi få stopp på.

Traditionella politiker är bra på att lova mycket inför val. Om man vet att man inte kan hålla det man lovar är det bättre att inte lova något alls

― Rasmus Lindroos

Han lyfter också upp att frågan om en simhall är krånglig rent praktiskt. Frågan är var den ska placeras för att betjäna möjligast många kommuninvånare, då Sibbo är rätt stort till ytan. 

Många har närmare till grannkommunernas tjänster, enligt Rasmus Lindroos.

– Men jag vet också att simhallsfrågan har varit viktig för de äldre invånarna och att det är en jätteviktig motionsform, så det är någonting man också måste beakta.

Om ekonomin blir bättre under den kommande fullmäktigeperioden så hoppas Lindroos att ett simhallsbygge skulle vara realistiskt inom tio år.

– Men först måste vi diskutera eventuella sparåtgärder innan vi går vidare och fattar beslut om när den byggs.

Efterfrågan finns i Sibbo, säger SFP:are

Christoffer Hällfors (SFP) anser att en simhall borde byggas inom det närmaste årtiondet.

Till Yle Östnyland säger han att det enligt honom nog skulle finnas utrymme för en simhall i kommunen med tanke på befolkningsmängden.

– Jag ser det som helt möjligt att bygga en sådan, och då är det bättre att göra det tidigare än senare. Vi kan börja betala av de lån vi ändå måste ta.

Han ser flera fördelar med en egen simhall. Ju närmare servicen finns, desto fler använder den.

– I slutändan påverkar det den allmänna hälsan, och då kan vi få besparingar inom vården. Dessutom skulle vi ha möjlighet att erbjuda barnen simundervisning i den egna kommunen.

För en vanlig kommuninvånare som ännu inte är med i beslutsfattandet är det svårt att uttala sig om tidtabellen. Men personligen skulle jag gärna se att det sker inom de kommande tio åren

― Christoffer Hällfors

Christoffer Hällfors bodde tidigare i Lappträsk och berättar att det förr fanns en simhall där.

Den lades senare ner, men han konstaterar att det inte borde vara en omöjlighet i en så befolkningsmässigt stor kommun som Sibbo med tanke på att det var möjligt i en liten kommun som Lappträsk.

Han kan inte säga exakt hur stora kostnader det rör sig om, men konstaterar att han personligen gärna skulle se att kommunen investerar i ett simhallsbygge inom de närmaste tio åren.

– Jag tycker det är helt vettigt att kunna erbjuda simhallstjänster åt våra invånare, men samtidigt handlar den kommunala ekonomin alltid om helheter. Vi måste se till att det får plats inom de ramar vi har.