Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Fotocentrum Raseborg i Karis hade ett rekordantal besökare i fjol

Från 2021
kvinna framför naturfotografi av person med hjorthorn
Bildtext Verksamhetsledare Tanja Is framför ett verk av Leena Illukka.
Bild: Monica Slotte /Yle

Fotocentrum Raseborg breddar synen på fotokonst och betjänar lokalt med kurser och verkstäder. Då mycket legat nere har galleriet haft rekordmånga besökare.

Fotocentrum Raseborg skriker inte ut sin närvaro. Men det finns där, mitt på gågatan i Karis.

Verksamhetsledare Tanja Is uppmanar ortsborna att frimodigt kliva på och låta sig inspireras av konsten, i synnerhet i dessa utmanande tider.

– Det känns ibland som att många har en jättehög tröskel att komma in här. De kikar in lite försiktigt, och jag undrar vad de är rädda för?

Is understryker att det är fullständigt gratis att stiga in och att man inte behöver veta någonting om konst. Men ett besök kan stärka livsandarna.

Pandemin har påverkat också galleriets verksamhet, men galleriet höll stängt bara en kort tid och har nu öppet igen.

exteriör butiksfönster
Bildtext Fotocentrum Raseborg ligger centralt men rätt anonymt på gågatan i Karis.
Bild: Monica Slotte /Yle

Inte bara fotografier som hänger på väggen

Fotocentrum Raseborg har funnits på Köpmansgatan i Karis sedan 2016, och tidigare i källaren till det nu rivna Fokushuset.

– Där vi fanns tidigare steg folk inte in av misstag. Här får vi överraskningsbesök och har dessutom ett härligt naturljus.

Nu har galleriet inte haft vernissage på en tid vilket har varit trist, konstaterar Tanja Is, som har fungerat som verksamhetsledare sedan 2015.

Fotocentrum Raseborg har heller inte kunnat hålla verkstäder eller andra publika evenemang besökarna kunde ta aktiv del i.

Samarbetet med de lokala skolorna har legat nere på grund av att man gick in för distansundervisning. Det samarbetet är i vanliga fall en verksamhet som för mycket gott med sig för alla parter.

kvinna i konstgalleri
Bildtext Tanja Is med sonen Cliff.
Bild: Monica Slotte /Yle

– Skolklasser kan ha svårt att ta sig till Åbo eller Helsingfors för att se konst och då kan de komma hit istället. Det har också hänt att våra konstnärer har undervisat hos dem.

Trots de begränsningar som coronapandemin fört med sig hade galleriet ändå ett rekordstort antal besökare ifjol; över 1 200 besökare, även om galleriet var stängt i sju veckor.

– Jag tror att vi har varit det som folk behöver under svåra tider. Man kommer bort en stund. Man kan komma till ett galleri då allt annat är stängt. För att bevara sitt förstånd, helt enkelt.

Stöd och synlighet

Ett fotocentrum skiljer sig från ett vanligt galleri genom ett bredare verksamhetsområde.

– Vi finns till för att vi ska främja yrkeskonstnärernas verksamhet och ge dem de bästa förutsättningarna att skapa sin konst, förklarar Tanja Is.

Fotocentrum Raseborg vill hjälpa konstnärer att kunna leva på sitt arbete, genom att producera projekt där yrkeskonstnärer kan bli anställda samt genom att hjälpa dem att komma i kontakt med rätt projekt eller plats.

– På så sätt skapar vi även arbetsmöjligheter för konstnärer. Konstnärerna kan föreläsa, hålla kurser och leda verkstäder.

Fotocentrum Raseborg har bland annat samarbetat med Västra Nylands folkhögskola och med finska Kiilan koulu.

Galleriet erbjuder en möjlighet att ställa ut, kan hjälpa med att rama in, står för transportkostnader och sköter det administrativa kring en utställning och ordnar vernissage.

Fotocentret har ungefär sju utställningar om året, ibland också en grupputställning med flera konstnärer. Sammantaget ställer man årligen ut mellan sju och tretton konstnärers verk.

Många bilder i arkivet

I Fotocentrum Raseborgs arkiv finns över 1 100 verk.

En del äldre fotoverk från Karis har centret gett till Gardberg Center, lokalarkivet Arresten och en hel del bilder från Faces har överlåtits till etnofestivalen. Nu deponeras också ett antal verk vid Uncan i Karis.

Enligt verksamhetsledare Tanja Is kämpar galleriet med både utrymmesbrist och brist på personresurser när det gäller att ta hand om bilderna.

– Det skulle nästan behövas en person till här, som kunde sköta arkivet med deponeringar och organisering, ensam klarar jag inte av allt. Och vi har tyvärr inte råd att anställa någon att göra det.

Fotocentret har inte en torr och arkivvänlig lokal till sitt förfogande och utställningslokalen är heller inte optimal för ändamålet.

– Nu är verken packade riktigt, med silkespapper och museilådor men lokalerna förblir bristfälliga, förklarar Tanja Is.

Ny strategi, nya tankar

Som bäst funderar man på att något ändra riktning på verksamheten vid Fotocentrum Raseborg och på en ny strategi.

Det handlar bland annat om hur man väljer vilka konstnärer som ska ställa ut.

Urvalsjuryn har hittills bestått av verksamhetsledaren och medlemmar ur styrelsen.

I framtiden hoppas Tanja Is kunna bjuda in en gästande kurator till den jury som sedan tillsammans väljer konstnärerna som får ställa ut vid Fotocentrum Raseborg.

– För att vi ska få nya inslag och tankar och faktiskt varje år vara tvungna att diskutera på vilken bas vi väljer utställare.

konstverk med tre varelser i bild
Bildtext Leena Illukkas fotografier har kommit till i samarbete med hennes två döttrar.
Bild: Monica Slotte /Yle

Det kan också vara en gästande konstnär som deltar i juryns arbete med att poängsätta ansökningarna.

Konstnärerna ansöker ett år på förhand via en öppen ansökan, open call, i januari till mars varje år. Nu har man precis slagit fast hur nästa års utbud ser ut.

– Så klart kommer det alltid förändringar där också. Det kan vara någon som inte kan resa eller får ett arbetserbjudande som går före. Då kan vi ringa någon som vi velat lyfta in tidigare, men som det inte har funnits plats för.

Mångfalden i utbudet handlar inte bara om att det finns videoverk, fotoverk och tvärkonstnärlig konst.

Det handlar också om att kunna presentera både nyutexaminerade konstnärer och dem som redan är väldigt etablerade.

– Det ska kunna vara en plattform också för nyutbildade konstnärer.

Fotocentrums huvudsakliga bidrag kommer från Svenska kulturfonden och från Taike, centret för konstfrämjande samt från olika lokala, inhemska och nordiska fonder.

Av konstnärer som själva söker bidrag från Taike krävs numera en långsiktig plan på 3–5 år för hur man vill arbeta med sin konst.

Någonting för olika målgrupper

Verksamhetsledare Tanja Is säger att hon i sitt arbete med att välja konstnärer alltid utgår från att det finns olika slags publik.

Och hon är mån om att skapa utställningar som talar till olika målgrupper.

– Den konst jag tycker om är inte ett kriterium för att jag ska välja den hit. Jag tänker i stället på vad olika publik kan gilla. Det ska finnas en mångfald.

Och eftersom man vill erbjuda skolorna konstupplevelser på nära håll är utbudet bredare än vad ett lokalt galleri av det här slaget i vanliga fall har.

Det håller Is i minnet då hon tar emot ansökningar eller bjuder in någon konstnär att ställa ut.

Knappt men tappert

Fotocentrum Raseborg har en årsbudget på knappt 60 000 euro. Största delen går direkt till lönekostnader och resten räcker knappt till utställningsverksamheten, säger verksamhetsledare Tanja Is.

– Vi kämpar vidare men hoppas varje år på en större budget och mera bidrag. Gärna skulle vi betala konstnärerna ett arvode för att de ställer ut, men det har vi tyvärr ännu inte kunnat gå in för, eftersom vi har så liten budget.

Det man började med för ett år sedan i Sverige har nu även införts i Finland, det vill säga att muséer och offentliga institutioner bör betala ett arvode åt konstnärer för det arbete de gör när de planerar och bygger utställningar.

– Det är något vi strävar efter att kunna göra, då det rent symboliskt, oavsett storlek på summan, skulle visa att konstnärens arbete är värdefullt och meningsfullt, understryker Tanja Is.

fotokonstverk med varelse i mask
Bildtext Fotokonst av Leena Illukka.
Bild: Monica Slotte /Yle

Primitivt och naturnära, oväntat fokus

Till medlet av maj kunde man på galleriet se konstnären Leena Illukkas utställning som hon kallade för Mylviä, Vrål.

– Den är en väldigt annorlunda utställning. Den har väckt mycket känslor och det tycker jag är underbart. En del som kommer in blir skrämda, förklarar Tanja Is.

Utställningen handlade om individens komplicerade relation till sin omgivning, om utanförskap och primitiva rädslor, om moral, om djur och människor och gränser som suddas ut mellan dem.

Helsingforskonstnären Leena Illukkas fotocollage kombinerar skulptur, handarbete, formgivning och fotografi.

Hon har gjort upp till tre meter höga fotoutskrifter på duk, som fungerar som en tvådimensionell scenografi, och lagt till skulpterade huvuden i olika material.

Naturen är starkt närvarande och i ett av verken bär en gestalt mänsklighetens börda i en ryggsäck, om man vill se det så.

konstfoto av kvinna med hjorthorn i naturen
Bildtext Leena Illukkas verk Utrotningshotad.
Bild: Saana Kamula

Leena Illukka följdes av konstnären Julien Menands utställning som kan ses på Fotocentrum Raseborg 19.5 – 10.7.

Han är född i Frankrike men bor och arbetar i Berlin. Han skickade sina verk därifrån men kunde inte närvara själv.

– Det är synd, jag hade hoppats på att få presentera honom för skolklasser.

Tanja Is bekantade sig med Menands konst under hans residensperiod i Ekenäs 2019.

– Jag blev jätteförtjust i hans verk och hela hans tankesätt, hur han skapar dem, förklarar hon.

suddigt konstfoto av kyrka
Bildtext Julien Menands bild av Betelkyrkan i Karis.
Bild: Julien Menand

Julien Menand undersöker vad vi egentligen ser i ett fotografi och vilken relation vi skapar till verken.

Vad berättar bilderna för oss och vilken roll har vi som publik i konstsammanhang?

Han arbetar med oskärpa och placerar brännpunkten bortom det självklara.

kvinna i porträtt på pärm
Bildtext Julien Menand lägger fokus på oväntat sätt. Här har han fotograferat Tanja Is.
Bild: Monica Slotte /Yle

Växelbruk med eget skapande

Tanja Is är själv bildkonstnär och aktuell med både böcker och utställningar, då hon inte jobbar för galleriet, som hon för tillfället gör på deltid.

I juni ställer hon ut och säljer en konstbok på Galleri Emilie i Lovisa. Boken heter Hemkomst och är baserad på en dikt om längtan.

Tack vare ett stipendium kan hon dessutom ge ut barnboken Vargjakten på eget förlag i sommar.

– Det har varit väldigt inspirerande och det är mycket som pågår just nu. Och sedan då ett litet barn som hänger på, skrattar Tanja.

Ettårige Cliff gör henne sällskap i arbetsrummet, är med och bygger utställningar och deltar i intervjuer.

– Han har säkert hunnit äta en halv tub målarfärg redan under sitt korta liv.

Delvis känns det ibland som om hon skulle behöva mera tid för sitt eget skapande, å andra sidan ger galleriet henne en chans att möta andra konstnärer och inspireras av dem.

– Man blir annars så väldigt innystad i sina egna tankar, det kanske är bra med balans.

Tanja Is är tacksam för vårt finländska bidragssystem. I år har både Svenska Kulturfonden och medlemsföreningen Freelance-graafikot gjort det möjligt för henna att skapa och ställa ut.

– Utan de pengarna skulle jag vara totalt ruinerad.

Fotocentrum Raseborg Valokuvakeskus r.f grundades 1992 av ledande länskonstnären Vidar Lindqvist.

Centrets syfte är att öka kännedom om fotokonst och vara en plattform för fotokonstnärer och fotointresserade i västra Nyland.

Mera info hittar du här:

Fotocentrum Raseborg

Tanja Is

Fotocentrum Raseborg - Ekonomi och understöd

Fotocentrum Raseborgs huvudsakliga bidrag kommer från Svenska kulturfonden samt Taike, centret för konstfrämjande.

Sophie von Julins stiftelse, Sparbanksstiftelsen Karis-Pojo samt Raseborgs stad stöder också verksamheten.

Utöver det söker man projektbidrag från andra fonder.

Samarbetet med Galleri Verkligheten i Umeå stöddes till exempel av kulturfonden för Finland och Sverige.

Letterstedtska föreningen och kulturfonden för Finland-Danmark har också stött nordiska projekt och samarbeten.

Alli Paasikivi-stiftelsen och Mannerheims barnskyddsförbund i Pojo stödde samarbetet med UNCAN och Folkhälsan då man ordnade ett barnläger 2018.

Diskussion om artikeln