Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo önskar att allt fler skulle anmäla sig till coronavaccinering: "Bra om studerande är vaccinerade senast på hösten"

Från 2021
Uppdaterad 18.05.2021 08:35.
Sjukskötare vaccinerar en äldre patient.
Bildtext Endast cirka 30 000 av de som är över 18 år och inte ännu fått vaccin, har anmält sig till coronavaccinering.
Bild: Silja Viitala / Yle

Intresset för att ta coronavaccin har hittills varit högt i Åbo bland de åldersgrupper som vaccinerats. Åbo stad hoppas ändå att flera ska anmäla sig till att ta vaccinet. Endast cirka 30 000 av de som är över 18 år och inte ännu fått vaccin, har anmält sig till coronavaccinering.

Åbo stad hoppas på att flera skulle anmäla sig till coronavaccinering

4:54

I maj öppnade Åbo stad en ny anmälningssida för alla Åbobor över 18 år som vill ha coronavaccin. För att anmäla sitt intresse fyller man i sina kontaktuppgifter på webbsidan jagtarvaccinet.turku.fi och därefter får man ett sms då det är ens tur att få vaccinet.

Enligt smiddskyddsläkare Jutta Peltoniemi vid Åbo stad, var Åboborna överlag väldigt snabba på att anmäla sig till coronavaccinering då anmälningen öppnade. Men ändå borde flera anmäla sitt intresse för att täckningen ska bli tillräcklig.

– Just nu är det cirka 30 000 som anmält sig. Om vi ser på mängden invånare över 18 år som inte ännu fått vaccinet så handlar det ännu om flera tiotusentals Åbobor. Därmed behöver vi flera som anmäler sig.

Coronavaccinflaskor i Tyskland.
Bildtext Cirka 30 000 har anmält sitt intresse för att ta coronavaccin.
Bild: Markus Matzel / AOP

Peltoniemi tror att en del unga väntar med att anmäla sig till vaccinering eftersom de vet att de inte står näst på tur, utan vet att det kan ta en tid tills det blir aktuellt för dem.

– Sen är det säkert vissa som får vaccinet via arbetshälsovården och som därför inte anmält sig till stadens vaccinering.

Att så många anmälde sig till vaccineringen direkt då webbtjänsten öppnade är enligt Peltoniemi ändå ett tecken på att systemet är användarvänligt.

Målet är att 80 procent av varje åldersgrupp ska vaccineras

För att få stopp på coronaepidemin i staden krävs det att tillräckligt många av invånarna har tagit vaccinet. Annars finns det risk att flera lokala epidemier bryter ut.

Målet är att 80 procent av alla åldersgrupper ska ta vaccinet. Enligt Peltoniemi har Åboborna vaccinerat sig flitigt.

– Vi får information om hur stor procent av åldersgruppen 50 till 59-åringarna har tagit vaccinet då den åldersgruppen är färdigvaccinerad.

Åldersgruppen 50 till 59-åringar har snart vaccinerats färdigt och staden har redan börjat vaccinera personer i åldern 45 till 49 år.

Cirka 1 300 vaccineras per dag

Allt som allt har över 61 000 Åbobor fått sin första vaccindos och över 71 000 vaccindoser har getts. Det betyder att cirka 35,5 procent av Åboborna har fått sin första vaccindos och 7,5 procent har fått båda vaccindoserna.

I Åbo vaccinerar man cirka 1 300 personer per dag, men antalet beror också på hur mycket vaccin som finns att tillgå.

– Förra veckan vaccinerade vi 6 dagar av 7, vilket betyder att vi kunde vaccinera väldigt många.

Coronavaccin som Pfizer och Binotech har framställt.
Bildtext Pfizer Biontechs vaccin är krävande att göra i ordning för användning och därmed går det inte att vaccinera lika många per dag med det vaccinet.
Bild: Reuters

Hur många som kan vaccineras per dag beror också på vilka vaccin som finns tillgängliga.

– Pfizer Biontechs vaccin är krävande att göra i ordning för användning och därmed går det inte att vaccinera lika många per dag med det vaccinet i förhållande till Modernas vaccin som är lättare att använda. Också Astra Zeneca-vaccinet är lätt att vaccinera med, men det används inte i lika hög grad mera.

Enligt Peltoniemi ser man redan nu en tydlig förändring mot det bättre bland den äldre befolkningen i Åbo.

– Vi ser en tydlig nytta med vaccineringarna, smittfallen bland de äldre har nästan försunnit helt och hållet. Vi har heller inte längre några epidemier på ålderdomshem som vi hade under vintern. Dessutom är det inte lika många som behöver sjukhusvård jämfört med hur det var i mars.

Den andra dosen saktar ner vaccinationstakten för de som inte fått sin första dos

Ännu har man inte fattat beslut om hur vaccinationsordningen kommer att se ut för personer som är yngre än 29 år. Enligt Peltoniemi fattas beslut om vaccinationsordningen då det blir aktuellt att vaccinera den yngre befolkningen.

I och med att många som fått sin första vaccindos nu står på tur för att få sin andra dos saktas vaccinationstakten ner. Därav kan de som hör till den yngsta åldersgruppen få vänta några månader till på sitt vaccin.

– Förhoppningsvis får vi mera vaccin i juni och juli. Om vi får en tillräckligt stor mängd vaccin tror jag vi kan påbörja vaccineringarna av de som är under 30 år i juli och fortsätta i augusti.

Studerande klädda i studenthalare står i klunga ute i parkmiljö.
Bildtext För att säkra närundervisningen på högskolor är det viktigt att en stor del av studerandena är vaccinerade till hösten.
Bild: Jenni Joensuu / Yle

Peltoniemi påpekar att det skulle vara viktigt att studerande får vaccinet senast då studierna börjar på hösten.

– Det är väldigt viktigt att vi undviker sådana här högskole- och universitetsepidemier som vi hade förra hösten bland högskolestuderande. Det skulle också vara viktigt att en stor del av studerandena är vaccinerade för att kunna säkra närundervisningen.

Studerande som är skrivna annanstans än på studieorten kan själva välja ifall de vaccinerar sig på studieorten eller hemorten. Enligt Peltoniemi går det att anmäla sig till vaccinering i Åbo ifall man har en hemadress på studieorten.

– Det viktigaste är att personen själv håller koll på att hen tar båda vaccindoserna.

Viktigt att personer i utsatta samhällsgrupper får vaccin

Då det blir aktuellt att vaccinera de som tillhör de yngre åldersgrupperna är det väldigt viktigt att det inte är några grupper som blir utan vaccin, säger Peltoniemi.

– Nu när vi förflyttar oss till de yngre åldersgrupperna är det väldigt viktigt att det inte är några grupper som blir utan vaccin. Annars finns en risk för att det uppstår epidemier bland vissa grupper.

Åbo stad har redan arbetat för att identifiera vissa riskgrupper, bland annat mental- och rusmedelspatienter. Det finns utarbetade planer för hur staden ska nå ut med information om vaccineringarna till alla och även göra det klart hur man går tillväga för att få vaccinet.

– Vi har utarbetat en plan och försöker försäkra att de personer som är i en sämre social ställning i samhället har möjlighet att få vaccin. Enligt Institutet för hälsa och väldfärd bär varje kommun ansvaret för att vaccineringen ska vara heltäckande för alla grupper i samhället.

Diskussion om artikeln