Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetsgrupp vill höja bensin- och dieselskatten – finansministern lovar att regeringen inte kommer att göra det

Uppdaterad 18.05.2021 14:19.

Det ska igen bli dyrare att köra bil. Både skatten på diesel och bensin ska höjas.

En arbetsgrupp vid Finansministeriet föreslår att bensinskatten höjs med 10 cent per liter och dieselskatten med 11 cent per liter.

Att höja bränsleskatterna är det överlägset bästa sättet att reglera utsläppen från trafiken, säger arbetsgruppen. Du kan se arbetsgruppens presskonferens överst i den här artikeln.

Samtidigt vill arbetsgruppen sänka bilskatten, vilket skulle innebära ett inkomstbortfall för staten på 360 miljoner euro per år. Bortfallet skulle kompenseras med höjda bränsleskatter, vilket givetvis blir beroende av hur många kilometer finländarna kör och hur mycket bränsle som förbrukas.

Skattetrycket ökar för hushåll som använder bil ofta och lättar för hushåll som kör lite. Ett hushåll som kör över 15 000 kilometer per år kan räkna med en tilläggsräkning på 10-30 euro per år.

Arbetsgruppen vill också sänka bilskatten för elbilar, vilket man tror kommer att öka efterfrågan på dem.

Också transportsektorn drabbas av högre bränslekostnader. På årsnivå ökar kostnaderna med 170 miljoner euro. Enligt arbetsgruppen kan man ändå överväga att behålla dieselskatten för den tunga trafiken på nuvarande nivå.

Inga snabba åtgärder att vänta

Finansminister Matti Vanhanen (C) tonade vid dagens presskonferens ändå ner arbetsguppens visioner om prishöjningar.

- Den här regeringen har entydigt beslutat att bränslepriserna inte stiger mer än vad de redan gjort under den här regeringsperioden. Arbetsgruppens förslag kommer därför inte att leda till några snabba förändringar.

Däremot tycker Matti Vanhanen att arbetsgruppens beräkningar av hur mycket skatteintäkterna från trafiken kommer att minska i framtiden är särskilt anmärkningsvärda. 

De skatteinkomster som staten får från trafiken är en viktig del av den skattebas som finansierar välfärdsstaten. 

Samtidigt är målet med att beskatta fossila bränslen att minska konsumtionen av dem. Det leder med tiden till att skattebasen minskar då bilister övergår till andra drivmedel. 

Finansministeriet räknar med att skatteintäkterna redan 2030 är 1,7 miljarder euro mindre än år 2019.

Den stora frågan för Vanhanen är hur staten i framtiden ska kunna ersätta det inkomstbortfallet.

Finansministeriet har räknat ut att inkomstbortfallet kunde kompenseras om fordonsskatten höjs med 500 euro. Men det är ett förslag som Vanhanen utdömer som politiskt omöjligt. 

Konsumtionen av fossila bränslen minskar redan på grund av att trafiken minskar och allt fler köper elbil. Då koncentreras skattetrycket från bränsleskatterna på en krympande skara bilister.

– Tanken att man kunde garantera skatteinkomsterna genom att höja bränsleskatten skulle leda till att de som måste köra långa sträckor på grund av sitt arbete eller bostadsort eller inte har råd att köpa en elbil skulle tvingas betala hela skattesumman. Det kan inte vara en patentlösning på det här problemet, säger Matti Vanhanen. 

Skatt enligt körda kilometrar?

Det enda av arbetsgruppens förslag som Vanhanen tycker är värt att utreda vidare är det förslag som arbetsgruppen själv utdömde som minst realistiskt: Att beskatta bilägare enligt körda kilometrar. 

Ett sådant system skulle kräva tekniska lösningar för att veta var bilen har rört sig. Om man kunde få ett sådant system att fungera kunde skatten graderas enligt den typ av väg som bilen rör sig på. 

Enligt arbetsgruppen är det ändå så osäkert om man kunde få ett sådant system att fungera, och kostnaderna så höga, att det inte lönar sig att försöka ta i bruk ett sådant system om målet är att minska utsläppen från trafiken. 

Uppdaterad klockan 14 med finansminister Matti Vanhanens kommentarer.

Diskussion om artikeln