Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bolag planerar större båtplatser i Möviken i Ingå – muddring och ny brygga ingår också i planerna

Från 2021
Båtar i närbild.
Bildtext Även större båtar ska få plats i Möviken i Ingå om allt går enligt planerna.

Båthamnen i Möviken i Ingå får kanske större båtplatser och en ny brygga. Det måste muddras för att de planera ska kunna förverkligas.

Det är bolagen Strömsö Property Development och Strömsön Yhteyssatama som ansöker om tillstånd att muddra för att utvidga den nuvarande båthamnen i Möviken som finns i Barölandets sydvästra del. 

Båthamnen utvidgas till ett vassbevuxet vatten- och markområde i hamnens västra del.

Bredare båtplatser

I båthamnen finns nu 166 båtplatser. Efter muddringen planerar bolagen att ta bort 20 båtplatser från de nuvarande bryggorna. Det gör man för att de återstående platserna ska bli bredare. 

Det kommer ändå att finnas samma antal båtplatser eftersom det byggs en ny brygga med 20 båtplatser på den delen av hamnen som utvidgas med muddringsmassorna. Dessutom vill man flytta hamnens befintliga bryggor cirka 15 meter västerut. 

Ingå skickar utlåtande till Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket vill ha ett utlåtande om ansökan från Ingå kommuns miljövårdsmyndighet.

Byggnads- och miljönämnden i Ingå konstaterar i sitt utlåtande att muddringen sker i en redan etablerad hamn och att det är vettigt att utveckla redan befintliga hamnar för fritidsbåtar.

All muddring och deponering av muddermassor ska göras under en sammanhängande höst- och vintersäsong så att de skadliga effekterna på vattendraget minimeras.  

Muddringen får inte göras under växtperioden och inte under de perioder som vattnets flödeshastigheter är för höga.  

Muddermassorna ska placeras så att avvattningen sker kontrollerat. Då rinner inte sediment och näringsämnen i större utsträckning tillbaka i havet eller i utfallsdiken. 

Träd ska bevaras

I utlåtandet nämns också trädbården längs Västra Barövägen vid norra stranden. Den ska bevaras genom att en tillräckligt bred skyddszon lämnas orörd framför träden mot grävområdet.  

Eventuella fasta fornminneslämningar under vatten ska också beaktas i samband med behandlingen av tillstånd.

Diskussion om artikeln