Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Yrkeshögskolan Novia ger sig in i nytt projekt: Bekämpar jättebalsamin, lupiner och vresros

Vresros med lila blommor växer i sanden.
Bildtext Vresrosen är en främmande art i Finland.

Jättebalsamin och vresros är några främmande arter som ska bekämpas i Raseborg i sommar. Det är ett nytt projekt för yrkeshögskolan Novia som leder arbetet. 

Bland annat jättebalsamin och vresros är invasiva arter. En främmande invasiv art hör inte hemma i vår natur och kan skada den biologiska mångfalden genom att ta livsrum av ursprungliga arter.

Syftet med projektet är att återta områden som invaderats av främmande arter till förmån för inhemska arter i regionen, skriver Novia i ett pressmeddelande.

Bild på jättebalsamin med violetta blommor.
Bildtext Jättebalsamin hör till de arter som Yrkeshögskolan Novia ska vara med och utrota.

Det ordnas talko på cirka 15 områden i Raseborg.

“Men det finns många ställen där invasiva arter växer, så vi är i början av arbetet. Arterna som i första hand skall bekämpas är jättebalsamin, lupin, vresros och spansk skogssnigel”, skriver Novia.

Målet: Öka medvetenheten

Projektet strävar efter att öka medvetenhet om problemet med invasiva främmande arter och ta med raseborgarna i bekämpningen. 

“En viktig målsättning är att bygga ett nätverk som på lång sikt skulle bekämpa invasiva arter och förhindra att de sprids” skriver Novia.

Invasiva arter i undervisningen

Yrkeshögskolan har tagit med främmande arter i sin undervisning.

Studerandena deltar i projektet genom att bland annat kartlägga områden där främmande arter förekommer och dokumentera resultaten av talkoarbetet.

Lupinhav
Bildtext Lupinen är en vanlig syn på sommaren.

Samarbetspartners i projektet är Raseborgs stad, föreningen Raseborgs Natur och ett antal lokala byaföreningar. Projektet finansieras huvudsakligen av Närings-, trafik- och miljöcentralen och Svenska kulturfonden.