Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Borde patenträtten för coronavaccin slopas? Så här svarar EU-parlamentarikerna

Från 2021
Astra Zenecas vaccinflaska som någon tar vaccin ur med en spruta.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Borde EU göra gemensam sak med USA för att häva patenträtten för coronavaccin? Frågan delar åsikter bland EU-parlamentarikerna.

BRYSSEL EU har hamnat i försvarsposition efter USA:s upprop om att slopa patenträtten för coronavaccin.

Det var för två veckor sedan som Bidenadministrationen gick ut med det överraskande beskedet att man är beredd att inleda förhandlingar om att försämra vaccintillverkarnas patenträttigheter.

Initiativet har välkomnats av världshälsoorganisationen WHO och Läkare utan gränser.

EU-ledarna som var samlade till toppmöte i Porto samma veckoslut kommenterade också initiativet i diplomatiska ordalag.

Ett faktum är ändå att EU-kommissionen och många av medlemsstaterna hittills skjutit ned förslagen om att slopa patenträtten.

Frågan splittrar parlamentet

EU-parlamentet diskuterar kravet på undantag för patent på corovaccin vid sitt plenum i dag.

Redan tidigare har en grupp EU-parlamentariker och nationella beslutsfattare uppmanat kommissionen att ge upp motståndet mot att häva patenträtten.

Bland de finländska EU-parlamentarikerna går åsikterna isär.

– Jag är för att tillfälligt lyfta patentskyddet så att vi kan försäkra att oss om att vi har tillräckligt med mediciner till ett rimligt pris, säger Vänsterförbundets Silvia Modig.

Samlingspartiets Henna Virkkunen tror däremot inte att hävandet av patenträtten löser distributionsproblemen.

– Att tillverka vaccin är en krävande process och vi måste försäkra oss om att alla länder får tillgång till vaccin.

– Men lösningen är inte att avveckla pantenträttigheterna utan att öka kontraktstillverkningen så vi kan försäkra oss om att tillverkningen är av hög kvalitet.

USA borde sopa rent framför egen dörr

Från EU:s sida har man inte dragit sig för att påpeka att USA själv har en andel i de problem som förekommit i den globala vaccindistributionen.

– Det var lite skenheligt, säger SFP:s Nils Torvalds om USA:s plötsliga intresse för att nedmontera patenträtten.

– Europa har exporterat ganska mycket vaccin och Förenta staterna har inte gjort det. Så kommer man och säger att man vill avskaffa patenten.

USA:s intresse för att luckra upp patentsystemet kan enligt Torvalds ses mot bakgrund av att flera framgångsrika patent, som exempelvis Biontechs, tagits fram i EU.

– Allt som ser vackert ut på ytan är kanske inte så välmenande som det förefaller vara.

Debatten i EU-parlamentet utmynnar i en resolution som antas vid plenum i juni.

För att de immateriella rättigheterna för vaccin ska kunna hävas måste samtliga medlemmar i världshandelsorganisationen WTO vara överens.