Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Renoveringen av kommungården i Ingå planeras på nytt – mycket har förändrats med coronan

Från 2021
Ingå kommunhus och bibliotek.
Bildtext Ingå bibliotek har i drygt sex års tid funnits i kommungården.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingå avvaktar med renoveringen av kommungården. Det finns många obesvarade frågor som måste lösas innan renoveringen kan köra igång.

Ingå har reserverat 650 000 euro för att renovera kommungården i år och nästa år.

Nu vill kommunstyrelsen vänta med att verkställa beslutet och ber att kommunens tjänstemän gör upp alternativa planer för hur lokalerna i kommungården ska användas.

En orsak är att coronapandemin har medfört att distansarbete har blivit vanligt inom förvaltningen. Också efter pandemin kommer en del av kommunens anställda att kunna jobba på distans.

Det innebär att behovet av arbetslokaler minskar. Kommunen kan i stället ha arbetsrum som flera personer delar på.

Det här måste beaktas i samband med att tekniken på kommungården renoveras.

Större behov av renovering

En annan orsak är att det kommit nya idéer för hur delar av kommungården kunde utnyttjas av utomstående.

Social- och hälsovårdsreformen kommer dessutom att medföra förändringar för en del av personalen i och med att deras arbetsplatser flyttas från kommungården till andra lokaler.

Ingå kommun öppnade också en distansarbetsplats i kommungården i höstas. Den behöver också beaktas i helhetsplaneringen.

Dessutom har tekniska sektorn meddelat att kommungården är i behov av större renovering än vad som budgeterats för.

Så småningom kommer det dessutom att behövas en grundrenovering av kommungården.

Framtida användningsmöjligheter utreds

Därför ska det nu göras en plan för helhetsanvändning av kommungården, har kommunstyrelsen beslutat.

Tekniska nämndens presidium ska dessutom tillsammans med kommunstyrelsens presidium träffas för att gå igenom framtida användningsmöjligheter för Ingå kommungård.

Diskussion om artikeln