Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

4 nya coronafall i Egentliga Finland på fredagen – här kan du läsa det senaste om coronavirusläget i regionen

Uppdaterad 11.06.2021 13:05.
Röda och gula tulpaner, två kvinnor går i bakgrunden.
Bildtext Arkivbild. Antalet smittfall i Åbo minskar stadigt.

I den här artikeln kan du följa med coronaläget i Egentliga Finland och Satakunta.

Här kan du följa med coronaläget i Egentliga Finland och Satakunta. En lägesrapport över läget i hela landet hittar du här.

11.6.2021 klockan 13.03: På fredagen har 4 nya coronafall konstaterats i Egentliga Finland, 3 i Åbo och 1 i Letala. 1 nytt fall har konstaterats i Raumo i Satakunta.

10.6.2021 klockan 14.44: Personer som har fyllt 16 år kan boka tid för coronavaccination i Reso. 16-17 åringar ska endast boka tid per telefon, medan övriga ska göra det elektroniskt. Vaccinatioen sker på Reso hälsovårdsstation.

10.6.2021 klockan 13.12: 13 coronafall har registrerats i Egentliga Finland på torsdagen - 7 i Åbo, 1 i Salo, 1 i S:t Karins, 1 i Pemar, 1 i Nystad, 1 i Letala, 1 i Sagu. I Satakunta har inga nya fall registrerats.

9.6.2021 klockan 12.38: 15 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under onsdagen. 9 i Åbo, 2 i Salo, 1 vardera i Pargas, Sagu, Reso och Nystad.

9.6.2021 klockan 10.51: Åbo har ett väldigt bra coronaläge just nu, under vecka 22 konstaterades sammanlagt 16 nya fall. Majoriteten av fallen härstammar från resor utomlands, vilket visar att coronaepidemin fortfarande är aktiv på andra håll i världen, säger ansvarig smittskyddsläkare Jutta Peltoniemi i ett pressmeddelande från Åbo stad.

Incidensen i Åbo är nu 21 per 100 000 personer på två veckor. Smittspårningsprocenten är 94.

8.6.2021 klockan 18.12: Coronaläget i Egentliga Finland fortsätter att gå mot det bättre. Incidenstalet i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 18,4 per 100 000 invånare på två veckor. För en vecka sedan var incidensen 37,7.

Andelen positiva coronatestresultat är nu 0,6 procent, medan den var 1,1 procent förra veckan.

För en knapp vecka sedan övergick Egentliga Finland till accelerationsfasen, och snart kan det vara möjligt att övergå till basnivån, den lägsta av de tre epideminivåerna. Den regionala coronakoordinationsgruppen ska överväga övergången till basnivån nästa vecka.

Här kan du läsa mera om vad coronakoordinationsgruppen diskuterade på sitt möte på tisdagen.

8.6.2021 klockan 13.53: Personer som har fyllt 35 år kan boka tid för coronavaccination i Pargas från och med torsdagen 10 juni klockan 13. Bokningar sker via stadens webbplats eller genom att ringa tidsbeställningsnumret.

8.6.2021 klockan 12.45: 5 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under tisdagen, 3 i Åbo, 2 i Sagu, 1 i Letala och minus 1 i Nystad. I Satakunta har 1 nytt fall konstaterats i Raumo.

7.6.2021 klockan 12.34: 5 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på måndagen, 3 i Åbo och 2 i Nystad. I Satakunta har 1 nytt fall registrerats i Björneborg.

5.6.2021 klockan 16.51: Institutet för hälsa och välfärd THL rapporterar om 120 nya fall av covid-19 det senaste dygnet. I Åbo rapporterades ett fall. 73 av de rapporterade fallen har konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

4.6.2021 klockan 15.16: För att kontrollera coronavirusets spridning har man hittills varit tvungen att begränsa sjukhusbesök på ÅUCS, men eftersom coronaläget utvecklats till det bättre är det nu möjligt att underlätta restriktionerna kring besök på sjukhusen.

Man ska komma överens om besök på förhand med avdelningen i fråga. Då man kommer på besök ska man följa de anvisningar som ges av den vårdande avdelningen angående tidpunkten för besöket och hur du ska skydda dig.

– Regler för besök underlättas, men vi återgår inte ännu till ett helt normalt läge. Vi befinner oss nu i accelerationsfasen. Vår personal har gjort ett utmärkt arbete och ett stort tack hör till dem för att de tacklat denna exceptionella tidsperiod på ett ypperligt sätt, säger ÅUCS sjukhusdirektör Petri Virolainen.

4.6.2021 klockan 10.31: Idag, 4 juni, befinner sig Egentliga Finland inte längre i fasen för allmän samhällsspridning, utan har återgått till accelerationsfasen. Det här enligt ett beslut från Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

I samband med det här lättar Åbo stad på en del restriktioner i olika verksamheter. Övergången till accelerationsfasen betyder att högsta tillåtna antal deltagare på tillställningar och evenemang faller bort. Publikevenemang och allmänna möten kan ordnas under förutsättningen att deltagarna kan hålla tillräckliga avstånd.

Begränsningarna för både inom- och utomhusmotionsplatserna i Åbo upphävs från och med den 7 juni. Kunderna bör se till att säkerhetsavstånd beaktas inomhus och i omklädningsrum och bastur.

Åbo stads webbplats kan du läsa mera om hur verksamheten i staden påverkas av lättnaderna i restriktionerna.

3.6.2021 klockan 15.43: Personer som har fyllt 40 år kan boka tid för coronavaccination i Pargas från och med i morgon. Bokningar sker via stadens webbplats eller genom att ringa tidsbeställningsnumret från och med måndag. 

3.6.2021 klockan 11.41: På torsdagen har 19 coronafall registrerats i Egentliga Finland. 7 i Åbo, 2 i Salo, 1 i S:t Karins, 2 i Nystad, 4 i Letala, 1 i Pargas och 2 i Tövsala.

2.6.2021 klockan 11.42: 3 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland idag. 1 vardera i Åbo, Nystad och Letala.

2.6.2021 klockan 9.52: Coronaepidemin har lugnat ner sig betydligt i Åbo. Under den föregående veckan registrerades totalt 23 coronafall i i staden. Incidensen är nu 41 per 100 000 människor på två veckor. Smittspårningsprocenten är 91. 

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp rekommenderar att Egentliga Finland återgår till accelerationsfasen på fredag. Men det här förutsätter att det positiva epidemiläget fortsätter. Munskyddsrekommendationerna samt rekommendationer om social distansering gäller fortfarande. 

1.6.2021 klockan 19.02: Från och med onsdagen 2.6.2021 kommer det vara möjligt för nådendalsbor som har fyllt 30 år att bli vaccinerade mot coronaviruset. Hittills har 49.3 % av alla som bor i Nådendal fått den första vaccindosen.

1.6.2021 klockan 17.00: Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk drar tillbaka sitt tidigare beslut angående begränsningar av sammankomster i Satakunta. Från och med idag kan evenemang och allmänna sammankomster ordnas i regionen både inomhus och utomhus, så länge de kan göras på ett säkert sätt.

1.6.2021 klockan 11.56: 3 nya coronafall registrerades i Egentliga Finland på tisdagen. 1 vardera i Åbo, Salo och Lundo.

31.5.2021 klockan 16.11: Restriktionerna för sammankomster lindras från och med den 1 juni. Då kan tillställningar med högst 10 personer ordnas inomhus, utomhus är begränsningen 50 personer.

Från och med den 1 juni ändras också reglerna för tillställningar utomhus så, att regeln om att deltagare måste hålla ett avstånd på två meter till varandra endast gäller inomhus, inte utomhus.

Deltagarmängden utomhus kan höjas ytterligare om deltagarna delas in i mindre sektioner med bland annat egna ingångar och egen personal.

Ytterligare information om de uppdaterade reglerna för sammankomster hittar du på Regionförvaltningsverkets webbplats.

31.5.2021 klockan 11.42: 6 nya coronafall har registrerats på måndagen i Egentliga Finland. 4 i Åbo och 2 i Reso.

30.5.2021 klockan 12.13: På söndagen rapporterades om 63 nya positiva coronafall i hela landet. I Egentliga Finland finns 6 fall; 2 i Åbo och 1 var i Pemar, Sagu, Nystad och Letala. Just nu är incidensen 37,7 i landskapet.

I Satakunta meddelades om 2 nya fall, båda i Björneborg.

29.5.2021 klockan 13.51: På lördagen rapporterades om 9 nya positiva coronafall i Egentliga Finland; 7 i Åbo och 2 i Salo. Sedan pandemin började har 9 912 personer i landskapet blivit smittade.

I Satakunta rapporterades om 4 nya fall; 2 i Raumo, 1 i Björneborg och 1 i Eura. I landskapet har 1 665 personer smittats under pandemin.

28.5.2021 klockan 13.47: Personer som fyllt 45 kan boka tid för coronavaccination i Pargas från och med måndag.

Vaccinationerna för personer i riskgrupp 1 och 2 i åldern 16–69 år fortsätter. De som är i riskgrupp bes vänligen skriva in vilken grundsjukdom de har. 16 – 17 åringarna uppmanas beställa sin tid per telefon.

28.5.2021 klockan 13.38: Nu kan de som bor i Reso och Rusko och är 30 år eller äldre boka tid för vaccination.

Även de som är 16 år eller äldre och hör till riskgrupp 1 eller 2 kan boka tid till vaccination.

Alla ombeds att huvudsakligen göra sina tidsbokningar via det elektroniska systemet.

28.5.2021 klockan 12.02: 11 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på fredagen. 5 i Åbo och 1 var i S:t Karins, Reso, Pemar, Masku, Somero och Nousis. I Satakunta konstaterades fyra nya coronafall, 2 i både Raumo och Björneborg.

28.5 2021 klockan 7.40: De obligatoriska hälsokontrollerna för inresande till Finland fortsätter vid gränsövergångarna i Egentliga Finland. Även beslutet att kommunerna i området ska ordna hälsokontroller för dem som reser till Finland från ett riskland förlängs. En förteckning över riskländerna finns på Institutet för hälsa och välfärds (THL) webbplats. Besluten är i kraft 1-30.6 och gäller gränsövergångarna i Åbo hamn, Nådendals hamn och på Åbo flygplats.

Resenärer som anländer till Finland måste omedelbart efter inresan delta i en hälsokontroll. Som en del av kontrollen kan ett coronavirustest tas. Vid kontrollen kan resenären presentera ett tillförlitligt intyg över ett negativt coronavirustest som har gjorts högst 72 timmar före inresan eller ett intyg som visar att hen har haft covid-19 högst 180 dygn tidigare. Förordnandet gäller inte barn som är födda år 2008 eller senare och inte heller transport- och logistikpersonal som stöder vårt lands försörjningsberedskap.

27.5 2021 klockan 13.15 På torsdagen uppdagades 8 nya coronafall i regionen. 5 i Åbo och ett var i Reso, Letala och Nystad. 43,4 procent av invånarna i Egentliga Finland har vaccinerats mot coronaviruset.

I Satakunta konstaterades ett nytt coronafall i Vittis, men minus ett fall i Raumo, så antalet coronafall i landskapet ökade inte. I Satakunta har 46,2 procent av befolkningen fått coronavaccin.

26.5.2021 klockan 16.54: Från och med imorgon (27.5) kan personer som är 40 år och äldre boka tid för vaccination i Nådendal.

- I nuläget kan vi öppna ungefär 250 vaccinationstider och vi fortsätter att öppna fler allt eftersom vi får in mera vaccin, säger hälsovårdare Heidi Valjanen.

Eftersom åtgången av vaccin inte varit lika stor som förväntat har Nådendal nu sänkt minimiåldern för vaccinering från 45 till 40.

26.5.2021 klockan 11.18: Från och med imorgon (27.5) kan personer som är 50 år och äldre boka tid för vaccination i Pargas. Tid kan bokas via stadens webbplats eller genom att ringa tidsbeställningsnumret.

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns bredvid hälsostationen. Skyltning finns. I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna på hälsostationen.  

26.5.2021 klockan 8.58: Coronaläget i Åbo går åt rätt håll, och incidensen har sjunkit till 60 fall per 100 000 invånare på två veckor. Det berättade Jutta Peltoniemi under Åbo stads coronainformationstillfälle på onsdagsmorgonen. Just nu uppfylls endast ett av fyra kriterier för att Åbo ska befinna sig i spridningsfasen, och om incidensen sjunker ytterligare kan man därför gå ner till accelerationsfasen.

Nu har 76 586 Åbobor fått den första vaccindosen (25.5.2021). Peltoniemi säger att man även är nöjd med hur stor andel av de äldre åldersgrupperna som har valt att vaccinera sig, men hon uppmanade 45-54-åringarna att ta vaccin om man ännu inte gjort det.

- I synnerhet i åldersgruppen 45–54 år måste vi få en bättre vaccinationstäckning. Därför uppmanar jag alla som hör till denna åldersgrupp och ännu inte har fått vaccinet, att anmäla sig, säger Peltoniemi.

Det går att anmäla sitt intresse för vaccin via webbsidan jagtarvaccinet.turku.fi. Förra veckan var det 1,2 procent som ställde in eller bytte sin tid efter att ha fått en automatisk vaccintid. Om det visar sig att man får vaccin via arbetshälsovården efter att man anmält sig till stadens vaccinering kan man lätt gå in på webbplatsen och dra tillbaka sin anmälan.

Enligt Peltoniemi skapar oanvända vaccintider inte några större problem i Åbo. Ungefär 3 procent dök inte upp på sin vaccinationstid i mars, och 2 procent i april. Förra veckan var det rekordfå tider som blev oanvända.

Den 26 maj är det tänkt att det nationella coronaintyget i Omakanta ska tas i bruk, och Åbo stad är beredd att direkt börja använda intyget. Man kan själv printa ut intyget om man vill, men det är inte möjligt att få intyget utprintat i samband med vaccineringen. Det lönar sig inte att ringa coronarådgivningstelefonen med frågor om var coronaintyget är giltigt till exempel utomlands, det måste man själv reda ut med landet i fråga.

Peltoniemi påminde om att det gäller att komma ihåg coronarestriktionerna nu då man firar skolavslutningar och dimissioner. Föräldrar eller andra anhöriga bjuds inte heller int till skolornas och daghemmens vårfester eller avslutningar på grund av smittorisken.

Eftersom förhandsröstningen nu har startat, påminde Peltoniemi också om en del säkerhetsanvisningar som ska garantera ett tryggt val. Bland annat gäller det att använda munskydd och att vara beredd på att köa utomhus om det blir rusning i vallokalerna. I Åbo kan man även rösta utomhus på en del platser. Här hittar du mer information om röstningen i Åbo.

25.5.2021 klockan 16.25: Egentliga Finland kan gå ner till accelerationsfasen i juni, om situationen bibehålls lugn, säger Coronakoordineringsgruppen för Egentliga Finland. Enligt gruppen befinner vi oss fortfarande i samhällsspridningsfasen, men endast ett kriterium av fyra uppfylls för detta. Den färskaste incidenssiffran, alltså nya fall under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare, är nu 55,5.

25.5.2021 klockan 12.11: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beslutat att lätta på restriktionerna som gäller sammankomster i Satakunta. I Satakunta kan man från och med den 26 maj till den 8 juni ordna offentliga tillställningar för högst 50 personer inomhus och i avgränsade utomhusområden.

Om man ser på helhetsläget i regionen befinner sig Satakunta nu på epidemins basnivå. Läget i en del enskilda kommuner är ändå fortfarande oroande. Till exempel Eura är fortfarande i samhällsspridningsfasen. Även de nya fall som konstaterades i slutet av förra veckan i Raumo väcker oro om att läget ska försämras igen. Kommunerna kan lokalt införa strängare restriktioner om coronaläget kräver det.

Egentliga Finland befinner sig fortfarande i samhällsspridningsfasen, och därför får högst tio personer samlas vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster till och med den 31 maj.

25.5.2021 klockan 11.48: 12 nya fall har konstaterats i Egentliga Finland. 9 i Åbo samt 1 vardera i Masku, Pemar och Letala.

24.5.2021 klockan 20.55: Tack vare det goda pandemiläget i Satakunta tillåter Björneborgs stad att 13-20 åringars matcher, tävlingar och uppträdanden igen får ordnas inomhus. Ifall evenemanget har publik ska gällande coronarestriktioner följas.

Även hobbyverksamhet för det egna laget eller gruppen tillåts inomhus.

I dag öppnas även bibliotekens läsesalar i Björneborg med hygien- och tidsbegränsingar på 2 timmar per person. Även meröppet biblioteken och olika specialrum öppnar igen och besökstiden på högst 15 minuter avskaffas.

Sommarläger får hållas i Björneborg, men deltagarna rekommenderas hållas i grupper på högst tio personer. Deltagarna bör vara symptomfria. Arrangerandet av läger och evenemang bör diskuteras tillsammans med de lokala smittskyddsmyndigheterna.

24.5.2021 klockan 12.27: 7 nya coronafall har konstaterats på måndagen i regionen. 6 av dem i Åbo, och 1 i Loimaa.

23.5.2021 klockan 12.49: På söndagen konstaterades sex nya coronafall i Egentliga Finland. Fem av fallen rapporterades från Åbo och ett fall från Reso.

22.5.2021 klockan 12.59: På lördagen konstaterades 28 nya coronafall i Egentliga Finland. I Åbo konstaterades 14 fall, 7 i Nystad, två i Tövsala och ett nytt fall i Kimitoön, Reso, Salo, Oripää och Pemar.

21.5 2021 klockan 16.20: Från och med tisdag 25 maj kan personer som fyllt 52 år boka tid för coronavaccinering i Pargas. Tid för vaccination kan bokas från kl. 8.00 via stadens webbplats www.pargas.fi/sv/etjanster eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 02 454 5200 vardagar kl. 13-15.

I Nådendal kan Nådendalsbor som fyllt 45 år boka tid för vaccinering från och med tisdag 25 maj. Tider kan bokas från kl. 9 och invånarna uppmanas att i första hand boka vaccinationstid på stadens hemsida www.naantali.fi/koronarokotukset. Tidsbokning via telefon är möjlig vardagar kl. 9-14 på numret  040 4846 533. Personer med nedsatt hörsel eller talförmåga kan boka tid via stadens textmeddelandetjänst 040 4846 533.

21.5 2021 klockan 13.00: På fredagen konstaterades 21 nya coronafall i Egentliga Finland. 7 nya fall konstaterades både i Åbo och Reso, 3 i Salo och ett nytt fall i Nystad, Nådendal, Pemar och Letala. Totalt 40,7 procent av befolkningen i Egentliga Finland har nu fått coronavaccin.

I Satakunta konstaterades 7 nya coronafall på fredagen. 5 fall i Raumo och ett fall i Eura och Kumo. I Satakunta har 44,1 procent av befolkningen fått coronavaccin.

20.5.2021 klockan 13.24: Drygt 50 personer snabbtestade sig för corona i Kråkkärret på onsdagen, det rapporterar Yle Turku. En person konstaterades vara smittad av coronaviruset. Åbo stad coronatestade symptomfria personer i tre timmar under onsdagseftermiddagen. Det är fortfarande oklart om staden kommer att fortsätta testa symptomfria personer. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har fortfarande mer än 4000 coronasnabbtest i lager.

20.5.2021 klockan 11.47: 15 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland. 7 av fallen har konstaterats i Åbo, 2 i Salo, 4 i Reso, 1 i Letala och 1 i Kimitoön. I Satakunta har 5 nya fall konstaterats, 2 i Raumo, 2 i Eura, och 1 i Björneborg.

19.5.2021 klockan 11.44: 25 nya coronafall har konstaterats i regionen. 8 i Åbo, 5 i Salo och Reso samt 1 vardera i Lundo, Nystad, Nådendal, Letala, Loimaa, Koskis och Tövsala.

19.5.2021 klockan 9:05: Totalt 70 nya coronasmittfall konstaterades i Åbo under vecka 19 (10–16.5.2021), det kom fram under Åbo stads coronainfo på onsdagsmorgonen. Incidensen är nu cirka 93 coronafall per 100 000 personer på två veckor.

Smittspårningsprocenten är cirka 85 procenten. Smittan sprids fortfarande fortfarande mest i närkretsen, på arbetsplatser, inom det egna hushållet samt kommer från utlandet.

Peltoniemi betonade också att vaccinsvinnet är väldigt litet i Åbo. Om det blir vaccin över som man annars skulle behöva slänga, så kan vaccinet ges till personer som ska sommarjobba inom hälsovården till exempel.

Även vaccineringen går framåt. Totalt har 70 635 Åbobor eller 41,9 procent alla över 16 år fått den första vaccindosen. Drygt 30 000 Åbobor har anmält sig till vaccination via sidan jagtarvaccinet.turku.fi. Vaccintider delas som bäst ut till personer i åldersgruppen 40–49 år som har anmält sig via webbsidan.

Åbo stad vill också minska rädslan för vaccinet, och man har därför gjort videor på olika språk där man svarar på frågor om vaccinet och tar upp olika orosmoment. Videorna görs bland annat på engelska, farsi, kurdiska och arabiska.

18.5.2021 klockan 14.35: Coronakoordineringsgruppen i Egentliga Finland beslöt på tisdagen att barn och unga som är födda år 2001 eller senare får delta i fritids- och hobbyverksamhet inomhus från och med i dag. Det här gäller också grenar med närkontakter. Målet är att tävlings- och sportverksamheten kommer igång nästa vecka (25.5.2021), om epidemiläget förblir lugnt.

Coronaläget i Egentliga Finland har lugnat sig en aning. Det verkar inte som om valborgsfirandet skulle ha bidragit till en ökning i antalet fall.

Den färskaste incidenssiffran i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 94,9. På fredagen 14.5.2021 var siffran 101,3 och för en vecka sedan 94,4. Andelen positiva coronatestresultat är nu 3,0 procent – för en vecka sedan var siffran 3,2 procent.

18.5.2021 klockan 11.59: Coronaläget vid Kustflottans bas i Pansio har lugnat ner sig igen. I slutet av april smittades ungefär 50 beväringar vid Kustflottan i Pansio, och hårda åtgärder infördes för att stoppa spridningen. För tillfället är endast två beväringar vid Kustflottan coronasmittade.

Man kommer att fortsätta följa coronarestriktionerna vid basen för att förhindra att smittan börjar spridas snabbt igen.

18.5.2021 klockan 11.53: Liksom igår har 15 nya coronafall konstaterats på tisdagen. 6 i Åbo, 3 i Salo, 4 i Reso och 1 vardera i S:t Karins, Kimitoön och Tövsala.

17.5.2021 klockan 11.54: 15 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland. 8 i Åbo, 2 i Salo, 3 i S:t Karins och 1 vardera i Letala och Reso.

16.5.2021 klockan 12.26: 20 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland sen i går lördag: 6 i Åbo, 9 i Reso, 1 i Nystad, 1 i Salo och 3 i Pöytyä. I Eura i Satakunta noterades 3 nya fall.

15.5.2021 klockan 17: 23 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland sen i går: 10 i Åbo, 4 i Salo och 2 i Lundo. S:t Karins, Pemar, Nådendal, Letala, Reso, Pöytyä och S:t Mårtens noterar 1 nytt fall var.

14.5.2021 klockan 12.35: 21 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. 5 i Åbo, 4 i Salo, 8 i Reso, och 1 var i Nystad, Pemar, Rusko och Pöytyä.

14.5.2021 klockan 10.21: Nu kan invånare som har fyllt 45 år och äldre boka tid för coronavaccinering i Reso. Det här meddelar staden i ett pressmeddelande. Lediga tider finns redan på måndag. Vaccineringen gäller för dem som bor i Reso och Rusko och ges på Reso hälsostation.

12.5.2021 klockan 12.41: 21 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under onsdagen. Åbo 12; Salo 6; Lundo 1; Nådendal 1; Pargas 1.

12.5.2021 klockan 9.14: Coronafallen ökar igen i Åbo och vi är fortfarande i fasen för samhällsspridning. Det framkom under Åbo stads coronainfo under ondagsmorgonen.

- Nu är det viktigt att följa de rådande restriktionerna. Vi måste få ner fallen för att kunna luckra upp restriktionerna, säger Jutta Peltoniemi, som leder arbetet med smittsamma sjukdomar i Åbo.

Under vecka 18 konstaterades 111 nya fall i Åbo, vilket är betydligt fler än veckan innan. Antalet positiva testresultat har också ökat. Smittspårningen ligger just nu på cirka 76 procent, vilket är lite sämre än tidigare.

Incidensen i Åbo just nu är 88 fall per 100 000 personer under 14 dygn

- Det är speciellt valborgsfirandet och andra fester som nu syns i statistiken. För att vi ska få en sommar med färre restriktioner måste vi följa restriktionerna nu, konstaterar Peltoniemi.

Läget förra året var klart bättre den här tiden på våren.

I Åbo har man ordnat två coronascreeningar i stadsdelen Kråkkärret där man testat symtomfria för covid-19. Under det första testtillfället förra torsdagen testades sammanlagt 157 personer. Av dem testade 6 personer positivt för coronaviruset. Under gårdagens screening testades 178 personer, två positiva fall konstaterades.

Under förra veckan uppdagades flera coronafall både i daghem och skolor i Åbo. Peltoniemi bedömer ändå att läget i skolorna är lugnt och att man lyckats minska antalet exponerade tack vare munskydd.

Vaccinationerna framskrider i Åbo. Nästan 65 000 Åbobor har fått sin första vaccindos och drygt 10 000 har fått två doser. Nu kan dessutom alla över 18 år anmäla sitt intresse för att ta vaccinet via jagtarvaccinet.turku.fi.

Vår- och avslutningsfester och studentdimissioner ordnas utan större samlingar för ett begränsat antal elever eller studerande, förutsatt att tillräckliga avstånd går att hålla. Vårdnadshavare och andra gäster kommer inte att bjudas in.

Vid museerna tillåts nu fler besökare. Apoteksmuseet och gården Qwensel, Biologiska museet, Klosterbacken, WAM, Åbo slott samt Brinkala galleri har öppet med begränsningar i antalet samtidiga museibesökare. Det tillåtna besökarantalet utökas från och med den 11 maj enligt museernas kapacitet. Unga mellan 12 och 29 år har fri entré till och med den 31 maj 2021. Alla museibesök bör bokas på förhand.

11.5 2021 klockan 17.20 Åbo stad har bett Polisen om hjälp med övervakningen vid boendet Niittykoti i Åbo. Ett coronafall konstaterades på måndagen på boendet och fortfarande kartlägger boendet vilka personer som exponerats för viruset och försätter dem i karantän. De exponerade erbjuds mathjälp och munskydd.

Polisen meddelade att de övervakar omgivningen vid Niittykoti under tisdagen. Boendet Niittykoti erbjuder stödboende åt personer med bland annat missbrukarbakgrund, eller andra problem med boende.

11.5 2021 klockan 15.35 I mitten av maj lättas sammankomstbegränsningarna i Egentliga Finland och Satakunta, meddelar regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland.

Från och med onsdagen den 12 maj får grupper på 20 personer samlas i Satakunta och på lördagen 15 maj får grupper på tio personer samlas i Egentliga Finland.

Fortfarande måste restriktioner gällande munskydd, säkerhetsavstånd och hygien följas.

Beslutet gäller till den 25 maj i Satakunta och till den 31 maj i Egentliga Finland.

Från och med onsdag 12 maj kan personer som fyllt 53 år boka tid för coronavaccinering i Pargas. Även vaccineringarna för personer i riskgrupp 1 och 2 för 16-69 åringar fortsätter.

11.5 2021 klockan 14.55 På tisdagen konstaterades 35 nya coronafall i Egentliga Finland. 19 av fallen var i Åbo, 4 i Salo, 2 i Pemar och Lundo och 1 fall i Reso, S:t Karins, Kimitoön, Masku, Rusko, Nousis, Pöytis och Tövsala.

I Satakunta konstaterades ett nytt coronafall i Euraåminne.

Överlag har coronaläget i Egentliga Finland försämrats under de senaste dagarna. Incidensen i landskapet är nu 94,4 fall på 100 000 personer, i förra veckan var incidensen 77,5 på 100 000 personer.
Speciellt oroar smittläget i Salo där incidensen just nu ligger på 300 fall per 100 000 personer.

Bland annat har smittorna ökat inom familj och närkrets och på industriarbetsplatser. Även festandet under Valborg och andra fester bland ungdomar och personer i arbetsför ålder har ökat smittspridningen.

På tisdagen hade 36,9 procent av invånarna i Egentliga Finland och 41 procent av invånarna i Satakunta fått coronavaccin.

Trots att vaccinationsarbetet framskrider väl, är vaccinationsskyddet bland befolkningen fortfarande otillräckligt.
Den vuxna befolkningens vaccinationsskydd kommer att vara tillräckligt först på hösten, då den andra vaccindosen getts.

Sjukvårdsdistriktet påminner om att det ännu är bäst att vänta med utlandsresor, lättnader i restaurangbegräsningar och massammankomster utan säkerhetsavstånd.

Dimissionsfester får ordnas enligt gällande restriktioner. För fester som ordnas i hemmen gäller en begräsning på tio deltagare. Dimissioner får ordnas i skolor utan publik med personal och studerande närvarande, förutsatt att rekommendationerna om säkerhetsavstånd och bruk av munskydd följs.

10.5.2021 klockan 16.58: Ett coronafall har konstaterats på boendet Niittykoti i Åbo. Boendet fortsätter noggrant följa läget och har försatt exponerade i karantän. Åt de som har blivit exponerade och försatta i karantän ordnas nu mathjälp och munskydd.

Boendet Niittykoti erbjuder stödboende åt personer med bland annat missbrukarbakgrund, eller andra problem med boende.

10.5.2021 klockan 14.02: Två coronafall har uppdagats vid Turun normaalikoulus lågstadium. Sex personer har exponerats för viruset.

Vid Turun normaalikoulus högstadium har också ett fall av covid-19 uppdagats. I detta fall har tre personer exponerats för viruset.

10.5.2021 klockan 13.34:Två coronafall på daghem och i skola i Reso.

Ett coronafall har konstaterats på daghemmet Leijapuiston päiväkoti i Reso. En daghemsgrupp har försatts i karantän, vilket innefattar 20 personer.

Ett coronafall har också uppdagats i skolan Vaisaaren koulu. Smittfallet har däremot inte lett till karantänsåtgärder eftersom den smittade personen har följt skyddsåtgärder och inte exponerat andra.

10.5.2021 klockan 12.11: 33 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på måndagen. 11 i Åbo, 13 i Salo, 3 i S:t Karins, 3 i Reso, 1 i Lundo, 1 i Loimaa och 1 i Vemo.

9.5.2021 klockan 13.21: 24 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland på söndagen. 17 i Åbo, 1 i Salo, 1 i S:t Karins, 3 i Reso och 2 i Nousis. I Satakunta registrerades inte ett enda fall.

8.5.2021 klockan 13.29: 50 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland: 23 i Åbo, 13 i Salo, 7 i Reso, 1 i Lundo, 1 i Pemar, 1 i Masku, 1 i Loimaa, 1 i Virmo, 1 i S:t Mårtens och 1 i Tövsala. I Satakunta har 3 fall registrerats, alla i Kumo.

7.5.2021 klockan 11.55: 76 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. Åbo 24; Salo 37; S:t Karins 1;Reso 2; Lundo 1; Nystad 3; Pemar 1; Loimaa 1; Masku 3; Pargas 2; Vemo 1.

6.5.2021 klockan 14.30: 44 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. Åbo 11; Salo 15; S:t Karins 4; Reso 4; Nystad 1; Pemar 1; Lundo 3; Pargas 1; Rusko 1; Virmo 1; Pöytyä 1; Aura 1.

5.5.2021 klockan 11.44: 45 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. 14 i Åbo, 18 i Salo, 3 i Reso, 2 vardera i Pargas och Nådendal samt 1 vardera i S:t Karins, Lundo, Pemar, Letala, Loimaa och Pöytyä.

5.5.2021 klockan 9.12: Coronaläget i Åbo fortsätter att förbättras, och situationen i Åbo ser just nu bra ut. Det kom fram under Åbo stads coronainfo under ondagsmorgonen.

– Vi har lyckats med bekämpningen av epidemin i Åbo, eftersom vi i mars hade cirka 1 500 smittfall på en månad och i april hade vi ungefär 500, sade Jutta Peltoniemi, som leder arbetet med smittsamma sjukdomar i Åbo.

I Åbo konstaterades totalt 61 coronasmittfall under vecka 17, och incidensen är just nu cirka 95/100 000/14 dygn (3.5.2021). Smittspårningen har under hela april legat på cirka 83 procent. Antalet smittfall som kommer från utlandet har ökat, men annars kommer smittfallen från samma källor som tidigare.

Enligt Peltoniemi har man även konstaterat enstaka coronafall från valborgsfirandet, och man forsätter att följa med läget.

- Det samlades tusentals människor längs med åstranden och ordnades en del privata fester, och de närmaste två veckorna kommer att visa hur läget utvecklas.

Peltoniemi passade även på att gratulera TPS till finalplatsen i ishockeyligan, och uppmanade Åboborna att fira ett eventuellt ligaguld på ett coronasäkert sätt. Staden och TPS planerar också en gemensam, virtuell guldfest.

Också coronavaccineringen går framåt. Nu har 58 978 Åbobor, eller 35 procent av alla över 16 år (3.5.2021) fått den första vaccindosen.

I Mässcentret vaccineras just nu personer som har fyllt 56 år, samt personer i riskgrupp 1 och 2. Vaccintider kommer ännu att skickas med sms till personer som har fyllt 55 år.

I fortsättningen ska alla Åbobor över 18 år, som vill ha vaccinet, själva anmäla sig till vaccination genom att fylla i sina kontaktuppgifter på en anmälningssida. Anmälningssidan öppnar inom kort. Peltoniemi uppmanade alla som kan att ta vaccinet, så att vi kan återgå till en normal vardag i höst.

I maj–augusti kommer coronaroboten Leila att skicka vaccintider i slumpmässig ordning till en åldersgrupp i taget till alla som anmält sig till vaccination. Vaccintiderna ges åldersgruppvis och börjar med de äldsta åldersgrupperna, och anmälningsordningen är alltså inte den samma som vaccinationsordningen.

– Det är viktigt att ta även den andra vaccindosen inom utsatt tid, och inte avboka till exempel på grund av sommarlov, påminner Peltoniemi.

Unga i åldern 16–17 år och äldre som hör till studerandehälsovården får coronavaccinet via den. Mera information ges när vaccinationerna framskrider till de yngre åldersgrupperna.

4.5.2021 klockan 16.25: Nästa vecka tar coronakoordineringsgruppen ställning till hur man firar studentdimissioner och skolavslutningar i juni.

– Vi är visserligen på väg mot det bättre, men vi är långt ifrån trygga vatten. Vi har många grund och grynnor att komma kring innan vi kommer fram till en trygg hamn, beskriver chefsöverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Möjligheterna till sociala kontakter förbättras för seniorer och personer i riskgrupperna. När 90 procent av människorna i enheterna för heldygnsomsorg blivit vaccinerade, kan besöksbegränsningarna lindras. Om den lokala epidemisituationen och vaccinationstäckningen tillåter, blir det också möjligt att lätta på besöksbegränsningarna vid hälsocentralernas vårdavdelningar.

4.5.2021 klockan 16:22: Coronaläget fortsätter att så småningom bli bättre i Egentliga Finland. Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 77,5. För en vecka sedan var incidenssiffran 101,9.

Andelen positiva coronatestresultat av alla tester är nu 2,7 procent mot 3,5 procent för en vecka sedan.

Trots den rekommenderade begränsningen på högst sex personer tillsammans har smittspridningen ökat på privata tillställningar. Senaste vecka registrerades 11 fall av coronasmitta på privata tillställningar i Egentliga Finland. Under veckorna innan var antalet smittfall ett eller två.

– Incidensen avtar och är nu på samma nivå som i början av december, det vill säga den nivå som rådde före de stora smittvågorna. Det vore emellertid förhastat om begränsningarna nu skulle avvecklas snabbt. Åtminstone borde läget efter valborg granskas ingående under nästa vecka, säger överläkare Esa Rintala, ansvarig smittskyddsläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Coronakoordineringsgruppen uttrycker sin oro för läget i Salo som fortfarande är dåligt. Trots begräsningarna har man arrangerat omfattande sammankomster i staden vilka gett upphov till smittspridning.

– Det stora antalet smittor i Salo kan ha återspeglingar på andra områden inom landskapet, säger Rintala.

4.5.2021 klockan 16:17: Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp beslutade på tisdagen om små lättnader på begräsningarna som gäller bibliotek och museer. Biblioteksverksamheten bör ordnas så att säkerhetsavstånden mellan människor kan bibehållas.

Samma gäller för kulturhus och museer. Stränga åtgärder måste övervägas om den lokala epidemisituationen så kräver. Regionförvaltningsverkets bestämmelse om maximalt sex personer vid sammankomster måste följas på allmänna tillställningar.

4.5.2021 klockan 16.12: I Åbo har simhallarna varit stängda för allmänheten i fem månader ända sedan början av december, men på tisdag öppnas de igen.

Den 11 maj öppnas bland annat Samppalinna utebad, Impivaara simhall och Petrelius simhall, liksom gymmet i Kuppis idrottshall.

Kuppis utebad renoveras ännu, men om arbetena går som planerat så kan simbassängerna i Kuppis öppnas den 1 juni.

Det är fortfarande ett begränsat antal personer som tillåts på idrottsarenorna, och man får vistas där i högst två timmar.

4.5.2021 klockan 12.52: 30 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland. Flest fall har konstaterats i Salo, 15 stycken. I Åbo har 8 nya fall uppdagats, Lundo 1, Nådendal 2, Pemar 2, Masku 1, Pargas 1, Virmo 1.

I Satakunta har 5 nya fall konstaterats - 4 i Euraåminne och 1 i Björneborg.

3.5.2021 klockan 13.27: På måndagen registrerades 4 nya fall i Egentliga Finland. Av dem ett i Åbo, S:t Karins, Rusko och Nystad.

2.5 2021 klockan 14.25 På söndagen rapporterades 35 nya coronafall i Egentliga Finland. Av dem var 15 av fallen i Salo, 13 i Åbo, 2 i Reso, Masku och Rusko samt 1 nytt fall i S:t Karins.

I Satakunta uppdagades 4 nya coronafall. Raumo, Björneborg, Nakkila och Vittis hade alla ett nytt coronafall.

I Egentliga Finland har 32,7 procent av invånarna nu fått coronavaccin. I Sakakunta har 36,4 procent av invånarna vaccinerats.

1.5 2021 klockan 13.05 Under lördagen påträffades 17 nya coronafall i Egentliga Finland. Av dem var 8 fall i Åbo, 7 i Salo samt 1 fall i Pargas, S:t Karins, Letala och Loimaa. I både Nådendal och Pöytis rapporterades -1 fall.

I Satakunta rapporterades 4 nya coronafall på lördagen, 2 i Björneborg samt 1 i Raumo och Nakkila.

30.4.2021 klockan 11:52: På fredagen rapporterades om 26 nya positiva coronafall i Egentliga Finland. Av dem finns 10 i Åbo, 7 i Salo, 3 i Letala och S:t Mårtens, 2 i Reso, samt 1 i S:t Karins, Nystad och Nådendal. För Lundo rapporteras -2, vilket innebär en korrigering av tidigare bokförd statistik.

I Satakunta rapporterades inga nya fall alls.

30.4.2021 klockan 10.20: Fyra nya coronafall har uppdagats bland beväringar på Kustflottan i Pansio i Åbo.

De nya smittfallen upptäcktes i samband med att alla beväringar på enheten testades för coronaviruset.

Nu har totalt över 50 coronafall registrerats på Kustflottan.

Beväringarna som smittats av coronaviruset är isolerade på garnisonens hälsostation. De som exponerats för coronaviruset har försatts i karantän.

29.4.2021 klockan 17.26: Ett fall av den indiska coronavirusvarianten har påträffats i Egentliga Finland.

Enligt Mikko Pietilä, chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt togs provet redan i mars. Det tog flera veckor innan laboratorieanalysen var klar och därför vet man först nu att det var frågan om den här varianten.

Det finns inga tecken på att den indiska virusvarianten skulle ha spridit sig i Åbotrakten, meddelar Pietilä till Yle Åboland.

Hittills har totalt tre fall av den indiska virusvarianten påträffats i Finland.

Turun Sanomat var först ute med nyheten om att varianten har påträffats i landskapet.

29.4.2021 klockan 12.00: 34 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under torsdagen. Åbo 13; Salo 8; S:t Karins 3; Reso 2; Lundo 3; Nådendal 1; Pemar 2; Loimaa 1; Virmo 1.

29.4.2021 klockan 9.20: Ett coronafall har uppdagats vid gymnasiet Porin lyseo i Björneborg. 19 studerande har exponerats 26.4 och nu försatts i karantän.

28.4.2021 klockan 16.53: Nya coronafall har uppdagats bland beväringar på Kustflottan i Pansio i Åbo.

Nu har totalt drygt 50 coronafall uppdagats på Kustflottan.

Cirka 30 beväringar har insjuknat under sin permission och drygt 20 beväringar har insjuknat på garnisonen.

Alla garnisonens beväringar har testats och nu väntar Kustflottan på resultat från de här testerna.

28.4.2021 klockan 15.38: Personer som fyllt 55 år och som inte tillhör en riskgrupp kan boka en tid för coronavaccination i Pargas från och med imorgon, torsdag.

Vaccinationerna för personer i riskgrupp 1 och 2 i åldern 16 till 69 år fortsätter också.

28.4.2021 klockan 8.46: 29 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under onsdagen. Åbo 15; Salo 3; S:t Karins 2; Reso 1; Lundo 1; Nystad 1; Letala 3; Masku 1; Pöytyä 1; Pyhäranta 1.

28.4.2021 klockan 8.46: Det blir inget vanligt valborgsfirande i år heller, berättade Åbo stad på sitt veckovisa informationsmöte.

I Åbo konstaterades totalt 112 coronasmittfall under vecka 16. Incidensen är för närvarande ungefär 130.

Smittspårningsprocenten stiger fortfarande och den är nu 84 %.

Liksom ifjol är det i år skäl att fira valborg inom ramen för försiktighetsåtgärderna.

Åbo är fortfarande i fasen för allmän samhällsspridning och de strikta begränsningarna gäller ännu. Därför ordnas inget traditionellt valborgsprogram, och en vanlig första maj kan inte firas heller detta år.

I en gemensam kampanj uppmanar Åbo stad tillsammans med en rad aktörer Åboborna och alla bosatta i regionen att fira en coronasäker valborg. Kampanjens budskap ”En positiv valborg firas bäst genom att fira negativt” anspelar på ett önskat coronatestresultat. Åboborna och andra valborgsfirare kan delta i kampanjen på sociala medier med hashtaggarna #NegativaVappen och #NegatiivinenVappu.

27.4.2021 klockan 14:57: De nuvarande begränsningarna kommer att vara i kraft i Egentliga Finland över valborg. Det meddelar coronakoordineringsgruppen.

Endast mindre justeringar ges den här veckan. Exempelvis får vuxna delta i hobbyverksamhet utomhus med sitt eget lag, men utan närkontakter från och med onsdag.

Samtidigt fortsätter coronaläget att gå mot det bättre och nu ligger incidenstalet på 101,9 per 100 000 invånare. För en vecka sedan låg incidenstalet på 114,7. För tillfället vårdas 11 patienter för covid-19 på Åbo universitetscentralsjukhus.

Andelen positiva testresultat har sjunkit och är nu 3,5 procent. Förra veckan låg siffran på 3,9 procent. Till och med 90 procent av fallen kan spåras.

Coronakoordineringsgruppen vill rikta ett särskilt tack till alla unga, som har följt rekommendationerna.

Men trots att läget går långsamt mot det bättre, så har den gynnsamma utvecklingen mattats av, meddelar sjukvårdsdistriktet. Därför är det viktigt att vi tänker på coronarestriktionerna, då vi firar valborg.

– Vi befinner oss i fasen för samhällsspridning, påminner överläkare Esa Rintala, ansvarig smittskyddsläkare i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt i ett pressutskick.

Eftersom virusvarianterna dominerar i Egentliga Finland, så finns det fortfarande en risk för att större smittokluster uppstår, meddelar ÅUCS.

27.4.2021 klockan 12:07:29 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under tisdagen: Åbo 18, Salo 7, Virmo 2, S:t Karins 1, Reso 1, Pemar 1, Kimitoön -1. Att det uppdagats -1 fall i Kimitoön innebär att man korrigerat tidigare statistik av registrerade fall.

26.4.2021 klockan 11.48: Endast 8 nya coronafall registrerades i Egentliga Finland idag. 7 i Åbo och 1 i S:t Karins.

25.4.2021 klockan 15.17:24 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland under söndagen: Åbo 11; Salo 5; S:t Karins 1; Reso 1; Nådendal 1; Pemar 1; Letala 1; Loimaa 1; Pargas 1; Virmo 1.

I Satakunta har 6 nya fall konstaterats: Björneborg 1; Eura 1; Raumo 1; Euraåminne 1; Säkylä 1; Kankaanpää 1.

24.4.2021 klockan 12.18:30 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under lördagen, 16 av dessa i Åbo. I Salo konstaterades 1 nytt fall, S:t Karins 2, Nådendal 4, Pemar 4, Nystad 1, Letala 2.

I Satakunta har 3 nya fall konstaterats, 2 i Raumo och 1 i Eura.

23.4.2021 klockan 14.27: På torsdagen rapporterades upptäckten av ett coronafall vid Ihalan Koulu i Reso. Det här visade sig ändå vara ett falskt alarm då testresultatet var felaktigt.

23.4.2021 klockan 11.46: 36 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. Åbo 23; Salo 5; S:t Karins 1; Reso 1; Nådendal 3; Pemar 2; Rusko 1.

22.4 klockan 19.33 Hälsokontrollerna vid gränsövergångar förlängs till den sista maj i Egentliga Finland, meddelar Regionförvaltningsverket. Kontrollerna gäller trafik vid Åbo flygplats, Åbo hamn och Nådendals hamn. Barn som är födda 2008 eller senare samt logistikpersonal är befriade från de obligatoriska hälsokontrollerna.

Ett coronafall har uppdagats i Ihalan koulu i Reso.Den coronasmittade har rört sig i skolbyggnaden den 16 samt 19 till 21 april. Varken elever eller personal behöver ändå sättas i karantän eftersom samtliga personer följt coronarestriktionerna och använt munskydd.

Björneborgs stad börjar sakta lätta på coronarestriktionerna för kulturhus och ungdomsgårdar från och med nästa vecka. En del ungdomsgårdar och t.ex. museum öppnas på måndag och tisdag, medan andra planeras öppna i mitten av maj. Antalet besökare begränsas och tonåringar och vuxna bör använda munskydd. Även motionsmöjligheterna i Björneborg luckras upp enligt Regionförvaltningsverkets rekommendationer.

22.4.2021 klockan 13.18: Ytterligare åtta coronafall har bekräftats bland kustflottans beväringar i Pansio under den här veckan. De smittade beväringarna kommer från samma två enheter där tio beväringar insjuknade i covid-19 förra veckan. Totalt har drygt 30 personer exponerats för viruset. De personer som har insjuknat eller exponerats har förflyttats till separata lokaler.

Kustflottans stabschef, kommendör Mikko Villikari, säger i ett pressmeddelande att det fortfarande finns en risk att ytterligare coronafall uppstår bland beväringarna.

Beväringarna som har smittats av coronaviruset har befunnit sig på kasernen. Inga fall har upptäckts ombord på fartygen.

22.4.2021 klockan 13.11: Vaccinationsmottagningen i Pargas ska flytta. Just nu finns mottagningen vid den före detta psykiatriska enheten brevid hälsostationen på Vapparvägen 15. Mottagningen flyttar från och med den 27 april en våning neråt i samma hus. Ingången kommer i fortsättningen att finnas vid den före detta barn- och ungdomspolikliniken. Det finns skyltning på plats.

22.4.2021 klockan 12.48: 30 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. 11 i Åbo, 3 i Salo, 9 i Pemar, 5 i S:t Karins, 2 i Reso, 1 i Loimaa och Aura. Letala har minus 2 fall.

21.4.2021 klockan 16.30: Från och med torsdagen den 22 april kan de som är 60 år och äldre som inte hör till en riskgrupp boka tid för coronavaccinering i Pargas.

Vaccinationerna för personer i riskgrupp 1 i åldern 16–69 år samt i riskgrupp 2 i åldern 18–69 år fortsätter.

Vaccinationstiden kan bokas elektroniskt via stadens webbplats eller genom att ringa tidsbeställningsnumret 02 454 5200. Telefonbokningar kan göras vardagar kl. 13-15.

21.4.2021 klockan 15.55: Från och med torsdagen den 22 april klockan 8 kan också de som fyllt 55 år boka tid till coronavaccinering i Reso och Rusko.

Även de i åldern 16–69 år som hör till riskgrupp 1 och de som är 18–69 år och hör till riskgrupp 2 kan fortsättningsvis boka tid till coronavaccinering.

Vaccinationstiden ska i första hand bokas elektroniskt, med undantag för 16–17-åringar som tillhör riskgrupp 1 som ska boka tid genom att ringa.

21.4.2021 klockan 15.33: Åbo Svenska Teater kommer inte att öppna sina dörrar för publiken alls mera denna vårsäsong.

Detta beror på de restriktioner som gäller folksamlingar som Sydvästra Finlands regionförvaltningsverk har infört.

Under tiden 27.4–14.5.2021 får grupper på över sex personer inte samlas till möten eller publikevenemang.

Åbo Svenska Teaters biljettförsäljning kontaktar alla sina kunder personligen. Bokade och köpta biljetter kan bokas om till senare föreställningar eller till presentkort. Kunderna kan också få tillbaka pengarna för redan utlösta biljetter.

Teaterns biljettförsäljning i köpcentret Hansa öppnar igen och kunder betjänas under tiden 27.4–26.5 tisdagar till fredagar kl. 12-14 samt 15-17.

21.4.2021 klockan 11.50: 59 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland. 36 i Åbo, 8 i Salo, 1 vardera i Aura, Nystad och Reso, 7 i Pemar, 3 i Nådendal och 2 i Loimaa.

21.4.2021 klockan 10.08: I maj kan Åbobor som är över 18 år anmäla sig till coronavaccinering.

Det här framkom på Åbo stads coronainfo idag.

En ny webbplats kommer att öppnas i maj där Åboborna kan skriva in sina kontaktuppgifter och ett telefonnummer dit man önskar få sms-kallelsen till vaccineringen.

Roboten Leila kommer att skicka vaccintider åldersgruppvis i slumpmässig ordning till personer som har lämnat sina uppgifter via tjänsten.

Den exakta webbplatsen och datum för när tjänsten öppnar meddelas genast när tidtabellen är klar.

Totalt har snart cirka 50 000 Åbobor över 16 år fått första vaccindosen. För tillfället skickas vaccintider till personer i åldern 61-62 år. 60-åringarna får sina tider antingen denna eller nästa vecka.

20.4.2021 klockan 20.04: Från och med torsdag kommer alla nådendalbor över 60 år ha rätt till att boka tid till coronavaccinering.

Staden rekommenderar att man i första hand gör en elektronisk tidsbokning.

20.4.2021 klockan 15.20: Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger begränsningarna av sammankomster i Egentliga Finland och Satakunta fram till 14.5.2021.

Detta betyder att offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är tillåtna för högst sex personer åt gången under förutsättningen att hälsosäkerheten kan tryggas.

I båda landskapen har antalet smittfall minskat, men virusvarianter konstateras redan i största delen av fallen.

Trots att vaccinationerna har kommit igång bra finns det fortfarande en risk för en snabb spridning av coronaepidemin i landskapen.

20.4.2021 klockan 15.10: Coronaarbetsgruppen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Åbo stads ledningsgrupp har bestämt att skolor och läroinrättningar kan återgå till närundervisning från och med måndagen den 26 april.

Detta gäller skolor, gymnasier och yrkesinstitut.

Munskyddsrekommendationerna i årskurserna 1–2 upphör med undantag av de skolor som har haft många smittfall: Pansion koulu, Turun normaalikoulu, Lausteen koulu, Nummenpakan koulu och Varissuon koulu. Behovet att använda munskydd kommer att bedömas veckovis.

Rekommendationen för att använda munskydd gäller fortsättningsvis för årskurs 3 och äldre elever och studerande. Det är fortfarande obligatoriskt för personalen att använda munskydd.

20.4.2021 klockan 11.44: 34 nya fall har konstaterats i Egentliga Finland. 14 av dem i Åbo, 6 i Salo, 1 fall vardera i S:t Karins, Lundo Pemar och Aura. I Nådendal och Letala har 3 nya fall registrerats, medan Sagu och Nousis har 2 nya fall vardera.

19.4.2021 klockan 15.31: 10 coronafall har bekräftats bland kustflottans beväringar i Pansio under den senaste veckan.

Beväringarna i fråga har befunnit sig på kasernen. Inga fall har upptäckts ombord på fartygen.

De nio beväringar som smittats och för tillfället är i tjänst har försatts i karantän. 28 personer hade också exponerats för viruset. Dessa har också försatts i karantän i separata utrymmen.

19.4.2021 klockan 11.55: 13 nya fall covid-19 har registrerats i Egentliga Finland på måndagen. 7 av fallen konstaterades i Åbo, 4 i Salo, 1 i Nådendal, 1 i Loimaa.

I Satakunta har ett nytt fall registrerats i Björneborg.

18.4.2021 klockan 14.14: 87 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under söndagen.
39 av fallen registrerades i Åbo, 20 i Salo, 1 i S:t Karins, 6 i Reso, 5 i Lundo, 2 i Nådendal, 1 i Pemar, 7 i Letala, 2 i Pöytyä , 2 i Aura, 1 i S:t Mårtens, 1 i Tövsala.

I Satakunta har 11 fall registrerats. 2 i Raumo, 3 i Björneborg, 1 i Eura, 5 i Kumo.

På lördagen rapporterades inga coronasiffror på grund av tekniskt underhållsarbete.

16.4.2021 klockan 12.03: 40 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under fredagen. 22 av fallen har registrerats i Åbo, 7 i Salo, 1 S:t Karins, 3 i Reso, 4 i Lundo, 1 i Letala, 1 i Koski Tl, 1 i S:t Mårtens.

I Satakunta har 8 nya fall konstaterats, 1 i Raumo, 1 i Björneborg, 2 i Eura, 1 i Säkylä och 3 i Kumo.

16.4.2021 klockan 10.11: Från och med i dag kan Pargasbor som är 65 år och äldre och inte hör till någon riskgrupp boka tid för coronavaccinering. Tid kan bokas via stadens webbplats och på tidsbeställningsnummer 02 454 5200. Telefonbokningar kan göras vardagar kl. 13-15.

15.4.2021 klockan 13.27: 60 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under torsdagen. Åbo 38; Salo 11; S:t Karins 2; Reso 2; Lundo 1; Nådendal 4; Loimaa 2; Letala 1; Virmo 2; Somero 1.

15.4.2021 klockan 10:31: Från och med i dag kan också personer som är 67 år och äldre och inte hör till en riskgrupp boka tid för coronavaccinering i Pargas. Tid kan bokas via Pargas stads webbplats eller via tidsbeställningsnumret 02 454 5200.

14.4.2021 klockan 20.54: Från och med torsdagen den 15 april klockan 9.00 kan 16–64-åringar som tillhör riskgrupp 1 boka tid till coronavaccinering i Nådendal.

Över 18-åringar som tillhör en riskgrupp ombeds att i huvudsak boka vaccineringstidelektroniskt.. En tid kan också bokas per telefon på vardagar klockan 9.00–14.00 på numret 040 4846 533.

Vaccineringstiderna som bokas per telefon är i huvudsak avsedda för dem som bor i Nådendals skärgård och har det svårt att röra sig, samt för 16–17-åringar som tillhör en riskgrupp.

Nådendal kommer att få en leverans på cirka 1400 vaccindoser, av vilka en del är Pfizer-BioNTechs Comirnaty-vaccin som enligt THL också lämpar sig för under 18-åringar. 65-åringar och äldre ges AstraZenecas vaccin.

14.4.2021 klockan 13.07: Utrymmen som används för idrott, motion och fritid ska hållas stängda fram till söndagen den 18 april.

Dessa utrymmen kan ändå användas för andra tjänster, så som medicinsk rehabilitering eller ledd hobbyverksamhet för barn som är födda 2008 eller senare.

Enligt lagen gäller stängningsbeslutet inte professionell idrott eller verksamhet som hör till privatlivet eller familjelivet.

Motiveringen bakom beslutet är det att incidenstalet i regionen, trots nedgången, fortfarande är så högt att det inte är rekommenderat att samla så många personer i samma utrymme.

14.4.2021 klockan 12:02: 49 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under onsdagen. Flest fall har konstaterats i Åbo, 21 stycken. I Salo har 8 nya fall registrerats, 1 i S:t Karins, 2 i Reso, 1 i Lundo, 1 i Nystad, 3 i Nådendal, 3 i Loimaa, 3 i Masku, 1 i Letala, 1 i Kimitoön, 1 i Pöytyä, 1 i Sagu, 2 i Aura.

I Satakunta har två nya coronafall uppdagats i Eura.

14.4.2021 klockan 9:52: Åbo stad gav en försiktigt hoppfull bild av sommaren under veckans coronainformationstillfälle.

Det har skett en klar minskning i antalet coronafall, incidenstalet ligger för tillfället på 195 bekräftade smittor per 100 000 invånare, och smittspårningen lyckades följa 75% av fallen till sina källor.

Hittills har också en fjärdedel av åboborna fått den första vaccindosen.

Ansvariga smittskyddsläkaren Jutta Peltoniemi säger att om läget fortsätter i samma stil kan sommaren se relativt normal ut.

13.4.2021 klockan 14:04: Egentliga Finlands coronakoordineringsgrupp tillåter de som är födda 2001 och yngre att idrotta i grupp utomhus igen.

– Vi tar en vecka i taget och luckrar upp restriktionerna försiktigt, först de som gäller barn och unga, säger chefsöverläkare vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

13.4.2021 klockan 12:00: 51 coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. Flest fall har registrerats i Salo, 19 stycken. I Åbo har 14 nya fall registrerats, i S:t Karins 3, Reso 3, Lundo 2, Nystad 1, Nådendal 1, Pemar 1, Loimaa 1, Masku 3, Pargas 1, Pöytyä 1, Nousis 1.

I Satakunta har 7 nya fall registrerats: Raumo 2; Björneborg 1; Säkylä 1; Harjavalta 1; Kumo 1.

12.4.2021 klockan 12:00:10 nya fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland på måndagen; 8 i Åbo, 1 i Sagu och 1 i Virmo.

I Satakunta registrerades 1 nytt fall i Björneborg.

12.4.2021 klockan 11:16: I Pargas vaccineras nu personer i riskgrupp 1 och 2 i åldersgruppen 16 – 69 år. Tider kan bokas från och med måndagen 12.4 på Pargas stads webbplats.

11.4.2021 klockan 12.37: 43 nya coronafall har registerats i landskapet. 31 i Åbo, 4 i Salo, 1 i S:t Karins och S:t Mårtens, 3 vardera i Reso och Lundo.

10.4.2021 klockan 12.26: 50 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. 24 i Åbo, 13 i Salo, 3 i Reso, 1 vardera i S:t Karins, Lundo, Nådendal, Nystad och Masku. 3 fall har också konstaterats i Rusko samt 1 fall vardera i Koskis och S:t Mårtens.

9.4.2021 klockan 13.46: Kommunen Tövsala i Egentliga Finland är den sista kommunen i landskapet där åtminstone fem coronafall har registrerats. På fredagen uppdagades 7 coronafall i Tövsala, vilket gör att kommunen nu finns med i Institutet för hälsa och välfärds coronarapportering.

9.4.2021 klockan 13:08: Regionförvaltningsverket i Egentliga Finland förbereder ett beslut som skulle göra det möjligt att stänga lokaler som används för idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationsverksamhet mellan den 15 och 21 april. Det här skulle innebära att det tidigare beslutet om att stänga privata lokaler förlängs med en vecka.

Behovet av en stängning utvärderas, och man följer med läget fram till tisdagen den 13 april, då man får den senaste informationen om coronaläget från sjukvårdsdistriktet. Efter det kan ett officiellt beslut fattas. Ett beslut om att stänga privata lokaler kan gälla för högst två veckor åt gången.

Regionförvaltningsverket meddelar redan nu att ett beslut förbereds för att göra det lättare för företagarna att förbereda sig för en längre nedstängning. Man vill även säkerställa att det är helt nödvändigt att stänga lokalerna före man fattar beslut om saken.

9.4.2021 klockan 12:06:Under fredagen har 56 nya coronafall registrerats i Egentliga Finland, 31 i av dessa i Åbo. I Salo har 8 nya fall konstaterats, 1 i S:t Karins, 3 i Reso, 5 i Lundo, 1 i Nådendal, 1 i Letala, 1 i Virmo, 1 i Koski Tl, 1 i S:t Mårtens, 7 i Tövsala.

I Satakunta har 4 nya fall konstaterats, 3 i Eura och 1 i Vittis.

8.4.2021 klockan 14.08: I Pargas fortsätter vaccinationerna för personer som tillhör riskgrupp 1 i åldern 16-69 från och med den 9 april.

Även vaccinationer för personer i riskgrupp 2 i åldern 65-69 kommer att påbörjas den 9 april, informerar staden.

Vaccinationerna för 70-åringar och äldre fortsätter också, och vaccinationstider kan bokas på stadens webbplats samt genom att ringa tidsbeställningsnumret 02 454 5200 från och med fredag kl. 13.

Vaccinationsmottagningen i Pargas finns vid f.d. psykiatriska enheten bredvid hälsostationen (Vapparvägen 15). I Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö ges vaccinationerna vid hälsostationen.

8.4.2021 klockan 12.03: 59 nya fall av covid-19 har konstaterats i Egentliga Finland under torsdagen. I Åbo har 40 nya fall registrerats, 4 i Salo, 4 i S:t Karins, 2 i Reso, 2 i Lundo, 1 i Loimaa, 2 i Letala, 2 i Virmo, 1 i Nousis, 1 i Koski TI.

I Satakunta har 10 nya fall konstaterats: 4 i Raumo, 3 i Björneborg, 2 i Eura och 1 i Euraåminne.

7.4.2021 klockan 11.49: 39 nya coronafall har registrerats i Egentliga Finland under onsdagen: 17 i Åbo, 7 i Salo, 1 i S:t Karins, 5 i Reso, 1 i Nystad, 1 i Nådendal, 2 i Pemar, 2 i Pöytyä, 1 i Somero och 1 i Nousis.

I Satakunta har inget nytt fall registrerats.

Nu har 19 procent av invånarna i Egentliga Finland fått åtminstone den första dosen av coronavaccinet. Det högsta antalet vaccinerade är i Somero, där drygt 25 procent av invånarna fått en vaccindos. I Satakunta har 20,5 procent av invånarna vaccinerats.

7.4.2021 klockan 9.19: Coronafallen i Åbo har börjat minska igen. Det meddelade Åbo stad under onsdagsmorgonen. Incidensen är nu 300 fall per 100 000 invånare på två veckor. Antalet smittfall ligger ändå fortfarande på en hög nivå. Färre lät testa sig under påskhelgen, och därför klarnar det egentliga smittläget först under denna vecka. För tillfället kan 74 procent av coronafallen i Åbo spåras.

Även smittläget bland utbytesstudenter har lugnat ner sig. Totalt har över 120 fall konstaterats bland utbytesstudenter i samband med smittklustret, och på grund av det höga antalet fall fortsätter staden att följa med situationen.

Det förbättrade smittläget innebär att eleverna stegvis får återgå till närundervisning i Åbo. Från och med den 12 april fram till den 2 maj ska högstadierna, yrkesutbildningen och gymnasiet övergå till hybridmodellen i Åbo. Det här innebär att undervisningen i högstadierna fortsätter så att en årskurs i taget har distansundervisning, och två årskurser har närundervisning. Det här ska göra det lättare att hålla avstånd i skolorna.

Även yrkesutbildningen och gymnasierna övergår till hybridmodellen mellan den 12 april och den 2 maj 2021. Studerandena får mera information via Wilma.

Även vaccineringen i Åbo går framåt, och snart har 40 000 Åbobor vaccinerats mot coronaviruset. Totalt 38 618 Åbobor, eller 22,9 procent av alla som fyllt 16 år, har fått den första vaccindosen. 3 585 Åbobor har fått den andra dosen.

Förra veckan (vecka 13) fick 2 850 Åbobor den första vaccindosen. Av dessa var runt 70 procent mellan 70 och 74 år. 87,6 procent av Åboborna över 80 år har vaccinerats, av 75–79-åringarna 90,9 procent och av 70–74-åringarna 70,5 procent.

I Mässcentret vaccineras personer som är 70 år eller äldre under den här veckan. Vaccintider har också öppnats för personer mellan 65 och 69, för personer i riskgrupp 1 och 2, och för personer i åldern 16-17 år i riskgrupp 1. Vaccintid går att boka via Åbo stads webbplats.

6.4.2021 klockan 11.56: 29 fall av covid-19 har registrerats i Egentliga Finland under tisdagen. 17 av fallen har konstaterats i Åbo, 4 i Salo, 1 i Nystad, 2 i Nådendal, 1 i Pemar, 2 i Masku, 2 i Kimitoön.

I Satakunta har 7 nya fall registrerats, 4 i Raumo, 1 i Björneborg, och 2 i Eura.

6.4.2021 klockan 11.21: Nu öppnas coronavaccineringen för 70-åringar och äldre i Pargas. Från och med den 6 april kan personer över 70 år boka tid för
coronavaccination via stadens webbplats, och från och med den 7 april är de även möjligt att ringa numret 02 454 5200 för att beställa tid (vardagar kl. 13 – 15).

När 70-åringarna har blivit vaccinerade fortsätter vaccinationerna för riskgrupp 1 och 2 i Pargas.

4.4.2021 klockan 13.37: 44 nya coronafall har konstaterats i Egentliga Finland. I Åbo 29 fall, i Reso 3, i Nådendal 2, i Salo 2, i Koski Tl 2, i Gustavs 2, i Somero 1, i Oripää 1, i Masku 1 och i Pemar 1.

3.4.2021 klockan 12.53: 32 nya fall av coronaviruset har registrerats i Egentliga Finland. I Åbo 22 fall, i Reso 4, i Lundo 3 och i Salo 5.

1.4.2021 klockan 16.43: Från och med fredagen den 2 april kommer alla inresande vid gränsövergångsställena i Egentliga Finland att hänvisas till ett obligatoriskt coronatest. Det beslutade Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland på torsdagen.

Beslutet om obligatoriska hälsokontroller gäller under perioden 2.4.2021–30.4.2021 och gäller alla personer som reser in i Finland via gränsövergångarna vid Åbo hamn, Nådendals hamn eller Åbo flygplats.

Beslutet gäller resenärer som kommer från ett så kallat riskland, det vill säga personer som under två veckor före inresan till Finland har vistats i ett land där incidensen av covid-19 överstiger 25/100 000 personer över två veckor.

Vid hälsokontrollen kan resenären presentera ett intyg över ett negativt coronavirustest som har gjorts högst 72 timmar före inresan eller ett tillförlitligt intyg om att hen haft covid-19 högst 180 dygn tidigare. I så fall tas i regel inget coronavirustest omedelbart efter inresan.

Om en person vägrar att coronatestas kan läkaren som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen eller sjukvårdsdistriktet vid behov begära handräckning av polisen eller gränsbevakningsväsendet för att göra testet.

Att vägra coronatest leder till att man försätts i karantän. Följden kan också bli böter eller högst tre månaders fängelse för hälsoskyddsförseelse.

1.4.2021 klockan 13.39: 104 nya coronafall i Egentliga Finland. 44 i Åbo, 22 i Salo, 7 i S:t Karins och Reso, 4 i Lundo, 2 i Nystad och Nådendal, 1 i Pemar, 5 i Letala, Rusko, Kimitoön och Virmo har samtliga 1 fall var, Pöytyä och Koskis 2 och Sagu 3 nya fall.

1.4.2021 klockan 7.45: I Kimitoöns kommun fortsätter gymnasiet och årskurs 7-9 på distans fram till den 11 april. Det beslutade kommunstyrelsen på ett extrainsatt möte på onsdagen. Även bibliotekens service och vuxeninstitutets kursutbud begränsas till och med den 11 april.

31.3.2021 klockan 16.34: Lagändringen om obligatoriska hälsokontroller trädde i kraft den 29 mars. Ändringen gäller paragraf 16 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ändringen förtydligar regionförvaltningsverkens möjlighet att genom ett enda beslut förordna flera personer till hälsokontroller såsom coronatest. Regionförvaltningsverken har nu möjligheten att fatta ett så kallat massbeslut.

Lagändringen möjliggör också att den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen och sjukvårdsdistriktet i fortsättningen kan förordna om obligatorisk hälsokontroll för en enskild person. Tidigare kunde ett individuellt förordnande endast fattas av regionförvaltningsverket, men i praktiken på begäran av den aktör som ansvarar för smittsamma sjukdomar i kommunen.
 
Inom området för Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland finns det mest gränsöverskridande trafik på Åbo flygplats och i hamnen. Den internationella flygtrafiken är liten.
 
Alla som har anlänt utan ett negativt coronatestresultat har under uppföljningen i mars deltagit i ett frivilligt coronatest.

Den trafikmängd som anländer till Åbo hamn från Sverige är endast fyra procent av den normala mängden.

Under uppföljningsveckoslutet (5–8 mars) vägrade tre av de 210 personer som anlände från Sverige att delta i testet. 

Även till hamnen i Nådendal kommer passagerare från länder utanför Finlands gränser. Exempelvis kunde 52 av de 54 resenärer som anlände till Nådendal vecka 10 uppvisa ett negativt testresultat eller ett intyg över att de tidigare i

Diskussion om artikeln