Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skottland gör mensskydd gratis för alla – medan Finland beskattar dem hårdare än både livsmedel och biobiljetter

Från 2021
Mensskydd uppradade på en butikshylla.
Bildtext Finns det en framtid för gratis eller åtminstone förmånligare mensskydd i Finland?
Bild: Silja Viitala / Yle

Flera länder har på sistone fattat beslut om gratis eller förmånligare mensskydd för att främja jämlikhet, men i Finland omfattas den nödvändiga hygienprodukten fortfarande av en hög moms.

Förra året godkände parlamentet i Skottland en lag om att mensskydd ska vara gratis för alla.

Sen dess har England och Nya Zeeland bestämt att skolor ska dela ut gratis mensskydd till elever, medan Tyskland har sänkt skatten på mensskydd.

Finland tillämpar högsta momsen

Men i Finland omfattas mensskydd fortfarande av den högsta momsen på 24 procent. Däremot omfattas livsmedel och restaurangbesök av en reducerad skattesats på 14 procent, medan bland annat läkemedel, biobiljetter och motionstjänster omfattas av en reducerad skattesats på 10 procent. 

År 2017 lade Vänsterförbundets dåvarande viceordförande Hanna Sarkkinen fram ett lagförslag om att momsen för mensskydd ska likt andra hälsoprodukter sänkas från den allmänna skattesatsen på 24 procent till en reducerad skattesats på 10 procent.

Men än så länge har ingenting förändrats.

Så mycket kostar mensskydd under en livstid

“En orättvisa som måste rättas till”

Mensskydd är en nödvändig hygienprodukt som menstruerande personer inte kan välja bort. Det innebär obligatoriska utgifter som endast drabbar en del av befolkningen. 

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm beskriver det som en orättvisa som måste rättas till.

– Det är frågan om flera tusen euro som sätts på mensskydd under en livstid. Därutöver kan det ju komma kostnader för värkmediciner och besök på ungdomsmottagningar eller hos gynekologen. På det viset föranleder mens som en biologisk realitet stora kostnader.

Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm
Bildtext Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm tycker att mensskydd ska vara gratis för alla som menstruerar.
Bild: Privat

Ett av Svenska Kvinnoförbundets mål är att mensskydd en dag ska bli gratis för alla menstruerande i Finland. De arbetar för att frågan ska diskuteras och utredas i riksdagen.

– Det finns länder där det har tagits steg i den riktningen och jag tycker att Finland ska ta efter. Det är ju inget helt nytt och konstigt, utan en riktning vi rör oss i. Jag hoppas att det ska gå snabbt här i Finland och att vi rättar till orättvisor. 

Enligt Westerholm är lägre moms på mensskydd ett minimikrav.

– I enlighet med EU-direktiven skulle man kunna ha en lägre mervärdesskatt på mensskydd. Vissa länder gick direkt in för att sänka eller slopa den, medan det i Finland fortfarande beskattas som en lyxvara. Det är helt oförståeligt för mig när det handlar om hygien- och hälsoförnödenheter som är helt nödvändiga för halva befolkningen i fertil ålder.

“Alla har inte råd att köpa sådana skydd som de vill ha”

Katriina Bildjuschkin är ordförande på Finlands barnmorskeförbund ry och sakkunnig i sexualuppfostran på Institutet för hälsa och välfärd. Hon beskriver tillgången till mensskydd som en jämlikhetsfråga.

– Alla har inte råd att köpa sådana skydd som de vill ha. Eller är tvungna att fundera på hur ofta man kan byta skydd och om man har råd att köpa ett nytt paket bindor.

Att inte kunna tillgodose sina menstruella behov kallas för mensfattigdom. Det kan innebära att man inte har tillgång till mensskydd eller saknar en plats att byta skydd på ett hygieniskt sätt.

I Finland har det inte forskats i hur många som berörs av mensfattigdom och därför kan man inte med säkerhet uppskatta problemets omfattning.  

Katriina Bildjuschkin
Bildtext Katriina Bildjuschkin är ordförande på Finlands barnmorskeförbund ry och sakkunnig på THL.
Bild: Privat

Men Bildjuschkin påminner om att det i Finland finns många som behöver ekonomiskt stöd eller mathjälp och av dessa personer är det en stor del som menstruerar. 

– Om vi tänker oss en familj där en av föräldrarna och flera av barnen menstruerar, så är det en avsevärd summa som används på mensskydd. Och om mensen är riklig och skyddet måste bytas med några timmars mellanrum, så är det ingen liten summa. Därför borde vi på allvar överväga att åtminstone sänka momsen på mensskydd.

Bildjuschkin tycker att kommunerna kan överväga att erbjuda kostnadsfria mensskydd. Precis som många kommuner har valt att erbjuda gratis preventivmedel.

Men Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anita Westerholm tycker att utdelningen av gratis mensskydd borde ske på nationell nivå.

– Förstås är alla kommuner välkomna att redan börja dela ut mensskydd. Det välkomnar vi. Men bäst vore det om det genomförs nationellt och gäller alla kommuner, så alla oberoende av boendeort får gratis mensskydd.

Helsingfors börjar dela ut gratis mensskydd i skolor

I början av året lade 24 ledamöter vid Helsingfors stadsfullmäktige fram ett initiativ om att staden ska erbjuda kostnadsfria mensskydd till unga och låginkomsttagare till exempel på skolor och hälsocentraler i Helsingfors.

Bakom initiativet står De Grönas dåvarande suppleant Amanda Pasanen, som nu fått en ordinarie plats i Helsingfors stadsfullmäktige.

– Det bor människor i Finland som har väldigt låga inkomster och som kanske är tvungna att fundera på om man ska sätta sina pengar på mat eller mensskydd. Så borde det inte vara. Grundläggande hälsoprodukter borde finnas tillgängliga för alla oavsett ekonomisk ställning, konstaterar Pasanen.

Amanda Pasanen
Bildtext De Grönas Amanda Pasanen står bakom initiativ om gratis mensskydd i Helsingfors.
Bild: Salla Merikukka

Initiativet behandlades i stadsfullmäktige i början av juni. Efter en hätsk debatt slogs det fast att Helsingfors stad ska inleda ett pilotprojekt där mensskydd ska delas ut gratis i grundskolor, gymnasier och yrkesskolor.

Pasanen var positivt överraskad över det breda stöd som initiativet fick i stadsfullmäktige.

– Det här är ju en del av en större rörelse som pågått i flera år runtom i världen. Det kändes fint att Helsingfors också vill vara med i den här feministiska rörelsen.

Mens är fortfarande tabubelagt

Anita Westerholm vid Svenska Kvinnoförbundet tror att det kan finnas andra fördelar med att dela ut gratis mensskydd i framförallt skolor. 

– Det handlar också om att minska skammen eller att man känner sig generad över mens. Mens ska vara en helt naturlig del av vardagen och livet. Man ska inte behöva gömma tampongen i ärmen eller bindan i fickan, utan de ska kunna vara framme och normaliseras.

Amanda Pasanen vid Helsingfors stadsfullmäktige tycker också att mens fortfarande är någorlunda tabubelagt i Finland. Gratis utdelning av mensskydd i skolorna skulle kunna motverka det. 

– Utdelning av mensskydd i skolorna skulle kunna kombineras med information om gynekologiska sjukdomar. Till exempel endometrios och dylika sjukdomar som ofta blir utan vård eftersom människor inte vet om dem.

Diskussion om artikeln