Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Många vill studera i Ekenäs gymnasium – antalet nybörjarplatser ökas tillfälligt

En gul stenbyggnad.
Bildtext I höst vill många studera i Ekenäs gymnasium.

Antalet nybörjarplatser ökar i Ekenäs gymnasium i höst. Nu finns 75 platser, i höst 86.

Bildningsnämnden har beslutat (18.5) att öka antalet nybörjarplatser i Ekenäs gymnasium. Det här gäller för läsåret 2021-2022.

Det ursprungliga förslaget till bildningsnämnden var att nybörjarplatserna utökas till 86, utan att nämna något årtal. Men bildningsnämnden vill alltså att det gäller för det kommande läsåret.

87 studerande har sökt i första hand till Ekenäs gymnasium i höst. 35 har sökt till Karis-Billnäs gymnasium och 39 till Karjaan lukio. Karis-Billnäs gymnasium har 62 platser och det finska gymnasiet har 62.

Stor årskull

Antalet nybörjarplatser har räckt till de senaste åren och alla platser har inte blivit fyllda. Men nu är situationen annorlunda för Ekenäs gymnasiums del.

Det ökade antalet sökande till Ekenäs gymnasium beror dels på att det är en stor årskull som går ut den grundläggande utbildningen på Ekenäsområdet, dels för att studerande från grannkommunerna sökt till gymnasiet i Ekenäs.

Flera elever = större utgifter

Det större antalet studerande innebär också större utgifter för staden. Då man till exempel ser på studiematerialet så som läromedel, dator, häften, pennor och så vidare, så är kostnaderna per studerande cirka 1 300 euro det första året.

Inför läsåret 2021-2022 har staden budgeterat pengar för materialanskaffningar för sammanlagt 161 elever, vilket är samma antal som sammanlagt sökt sig till gymnasierna i första hand.

Om antalet studerande som antas till gymnasierna ökar innebär det att staden behöver ett större anslag. Raseborgs stad vet hur stort det blir först då studerandena tagit emot sin studieplats. Det gör de senast den 7 juli.

Diskussion om artikeln