Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå grön föregångare i riksomfattande jämförelse – Borgå energis vd: Vi har satsat på hållbarhet redan innan staden började göra det

Från 2021
Uppdaterad 21.05.2021 14:54.
Borgå energis fliskraftverk i Tolkis
Bildtext Borgå har till exempel fliskraftverket i Tolkis att tacka för fint hållbarhetsbetyg.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Borgå stad ska vara kolneutral 2030. Det här målet gör att Borgå lyser i utvecklingsfonden Sitras rapport över kommuners hållbarhetsarbete. Energiproduktionen är grön, men trafiken står för största delen av utsläppen.

Finlands kommuner har varierande klimatmål, visar jubileumsfonden Sitras rapport.

Två tredjedelar av kommunerna i Finland, det vill säga 206 av 309, har ställt upp ett klimatmål. Borgå sticker ut som en aktiv aktör för hållbar utveckling.

Borgå är en föregångarkommun som hör till Finlands miljöcentrals kolneutralitetsprojekt Hinku. Hinkukommunerna, hittills 79 stycken, har bundit sig vid att eftersträva 80 procents utsläppsminskning fram till 2030 från nivån 2007.

Orange cyklar.
Bildtext Stadscyklar och andra sätt att främja cyklande hör till Borgås klimatstrategi.
Bild: Yle/ Emilia Åberg.

Energiproduktionen vid Borgå energi, som ägs av staden, är grön. Men trafikutsläppen måste Borgå ännu arbeta med att få ner.

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling vid staden, säger att Borgå på flera sätt försöker främja cyklande och kollektivt åkande.

– Borgå har jobbat med klimatfrågor i nästan 15 år. Stadsplaneringen är en viktig del, att det är energieffektivt att bo här.

Sanna Päivärinta, expert på hållbar utveckling vid Borgå stad
Bildtext Sanna Päivärinta är expert på hållbar utveckling vid staden.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Enligt Finlands miljöcentrals beräkningar utgör trafiken utgör 40 procent av Borgås utsläpp, utan att räkna med industrin.

– De flesta bilresor är korta och bilisten är ensam. Genom att göra det lockande att promenera eller cykla vill staden minska antalet bilresor, säger Päivärinta.

Distansjobb och naturens mångfald är Borgås mål

Borgå har också fått pengar från Miljöministeriet för att undersöka hur man kan uppmuntra till distansarbete för att minska på den dagliga biltrafiken.

– Under det senaste året har vi märkt att det inte räcker med en bra nätförbindelse. Åtminstone jag själv saknar kollegorna och det sociala sammanhanget, säger Päivärinta.

Till exempel utvecklar Borgå Edelfeltsstranden i Haiko till en distansarbetsvänlig plats att bo på.

Bilar på en parkeringsplats intill en väg.
Bildtext Borgå har större utsläpp från trafiken än från boende. På bilden anslutningsparkeringen vid Helsingforsvägen.
Bild: Yle/ Emilia Åberg.

Men en kommun blir inte koldioxidneutral endast genom att minska på utsläpp från till exempel boende och trafik. Koldioxidneutraliteten innebär att utsläppen kan bindas i atmosfären på kommunens område, till exempel i skogar.

Därmed granskade Sitra också vilka naturmål som satts upp i kommunerna. Endast var femte kommun har satt upp mål för naturens mångfald – och Borgå hör till dem.

– Det handlar till exempel om vilka arter som finns i stadens parker. Man klipper gräsmattorna mer sällan och tar hand om skogarna, säger Päivärinta.

Borgå energis vd: Vi började tänka grönt långt före staden

En del av Borgåskogarna – och även mer långväga träd – blir till fjärrvärme i Borgå energis kraftverk i Tolkis.

I fjol producerade Borgå energi 99-procentigt förnybar fjärrvärme med flis i Tolkis.

Energibolaget vd Patrick Wackström säger att det inte är många i samma storleksklass som uppnår det.

– Vi har förnybara energier med vind och vatten, och så har vi köpt garantier om att det är nordisk vattenkraft som vi säljer.

Patrick Wackström
Bildtext Borgå Energis vd Patrick Wackström vid biokraftverket i Tolkis 2019.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Hur har det blivit så att man just i Borgå har valt att satsa på förnybar energi?

– Jag får tacka mina föregångare som förnyade Tolkiskraftverket 2002. Sedan byggde det nya biokraftverket där. Det hade kanske varit billigare att använda gas och torv, men vi har varit förutseende och tippat att världen kommer att se ut så här. Tur att vi tippade rätt!

Enligt Wackström gick energibolaget i förnybara spår redan för 20 år sedan, då det började avveckla kolenergin. Staden har kommit med efteråt och uppdaterat strategin.

– Den nya ledningen i staden har nu gjort samma sak, men energibolaget startade redan för 20 år sedan.

Rent geografiskt är Borgå inte helt optimalt för att göra energi av skog. Men möjligheten att lagra råvaror i en terminal är en fördel.

– Flisproduktion sker oftast från skog med omkring 100 kilometers radie från kraftverket. I Borgå har vi Finska viken som avgränsar, så här kommer träden nog från en radio på omkring 150 kilometer, från Hangö till Fredrikshamn, säger Wackström.

Även om det är aningen dyrare att producera energi med flis tror Wackström att det jämnar ut sig då man inte behöver betala kompensationer för fossila utsläpp.

Diskussion om artikeln