Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoöns gymnasium får en maritim linje

Uppdaterad 20.05.2021 16:29.
Mats Johansson.
Bildtext Mats Johansson är bildningschef i Kimitoön och tror att den nya linjen kan föra med sig några nya elever till Kimitoöns gymnasium.

Att Kimitoöns gymnasium får en maritim linje har bekräftats av kommunens bildningschef Mats Johansson. Hittills har nio elever sökt sig till linjen, som ska börja i höst. Johansson förväntar sig att de flesta som söker sig till linjen kommer att vara Kimitoöns egna elever, men samtidigt finns ett hopp att den något speciella linjen också ska locka andra.

Tanken att Kimitoöns gymnasium skulle få en maritim linje har behandlats sedan idén framfördes 2013, och nu ska det bli av. Bildningschef Mats Johansson säger att det här en en del av strategin för att se till att Kimitoöns gymnasium fortsätter att finnas också i framtiden.

- Det har talats om att gymnasiet skulle behöva utvecklas för att överleva. Flera alternativ har diskuterats för att uppnå det här. Bland annat har man övervägt tvåspråkig undervisning, men nu har man sedan ett par år tillbaka seriöst övervägt det här med en maritim linje. Nu ska det då alltså bli av och det passar ju bra när vi ändå befinner oss så nära havet, säger Johansson.

16 av de 150 studiepoäng som krävs för en gymnasieutbildning skulle bestå av maritima studier. Linjen skulle också ha två huvudsakliga förgreningar, där den ena skulle vara biologiskt och den andra teknologiskt inriktad.

- Den tekniska delen skulle mest fokusera på fritidsbåtar. Antalet fritidsbåtar ökar i Kimitoön hela tiden och vi vill väcka ett intresse hos våra elever samtidigt som vi ökar deras kunnande, säger Johansson.

Det finns en försiktig förhoppning om att den nya linjen ska locka nya studerande till Kimitoön, fastän gymnasiet kommer att förbli litet.

- Det här är frågan om en viss profilering. En ny linje ger en möjlighet att ha undervisning utanför de traditionella kurserna. Målet är att göra något som passar ihop med var vi lever och verkar, säger Johansson.

Den här nyheten rapporterades först av Åbo Underrättelser i en artikel skriven av Emilia Örnmark 20.5.2021