Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Minkar fångades utanför Ekenäs och Porkala – fåglarna ska kunna häcka tryggt

Från 2021
Uppdaterad 21.05.2021 13:13.
Ejdrar simmar i havet med flera ungar.
Bildtext Ejdrarnas häckning hotas av olika rovdjur. Genom att få bukt med mårdhund och mink försöker man trygga häckningen.
Bild: Yle/Nora Engström

Kring 25 minkar har fångats i skärgården utanför Ekenäs och Porkala. Natur- och viltvårdsstiftelsen har fångat dem med hjälp av lövblåsare, hundar och saxar.

Målet är att minska på minkstammen så att fåglarna tryggare kan häcka på flera öar.

Det är Finlands viltcentral som koordinerar ett projekt för att minska på antalet mårdar och få en mårdhundsfri skärgård.

”Fångst av främmande rovdjur i skärgården är krävande och förutsätter specialkunnande. Varje främmande rovdjur som fångas är en vinst för skärgårdsnaturen”, säger jaktchef Mikko Toivola vid Finlands viltcentral i ett pressmeddelande.

Arbetet längs den nyländska kusten utförs av Natur- och viltvårdsstiftelsen. De områden som stiftelsen sköter ligger nära fastlandet och är relativt små. Det är lätt för främmande rovdjur att ta sig till områdena.

Stiftelsen har hittills koncentrerat sig på att fånga mink utanför Ekenäs och Porkala. Det finns rikligt med mink och de 25 minkarna har fångats med hjälp av lövblåsare, hundar och saxar.

Ögrupp i Skärgårdshavet befriades helt från mårdhund

I Skärgårdshavet har föreningen Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys (SLHSY) fångat 86 mårdhundar. Enbart från och kring Jungfruskär avlägsnades 14 mårdhundar och ögruppen är nu fri från mårdhundar.

Projektet att fånga främmande rovdjur pågår till det här årets slut. Målet är att på längre sikt kunna säkerställa att det finns häckningsområden för fåglar som är fria för rovdjur.

Projektet inleddes hösten 2020. Tack vare samarbete med lokalbefolkning har det blivit möjlig att ta med nya områden.