Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Inflyttningen måste prioriteras tycker kommunalvalskandidater i Pargas – men inte alla tycker att en inflyttningskoordinator behövs

Uppdaterad 21.05.2021 13:50.

Många mindre kommuner satsar just nu på att öka inflyttningen på olika sätt. I Pargas har man bland annat funderat på om ett alternativ för att få fart på inflyttningen skulle vara att anställa en inflyttningskoordinator. Men alla kommunalvalskandidater tycker inte att en sådan tjänst behövs.

Enligt Yles valkompass ställde sig SDP, SFP, Vänsterförbundet och De Gröna mest positiva till förslaget om att anställa en inflyttningskoordinator. Från Centern, Samlingspartiet, Kristdemokraterna och Sannfinländarna säger sig majoriteten av kandidaterna vara helt eller delvis av annan åsikt.

”Om ledningen inte får saker att hända, så behöver vi en person som kan jobba för det”

Samlingspartiets kandidat Petri Abrahamsson säger att många inom partiet oroar sig för att ytterligare höja stadens kostnader. Men själv ser han ändå att en inflyttningskoordinator kunde ha positiva effekter på stadens inflyttning.

- I ungefär åtta år har inflyttningen gått på minus i staden, så det skulle vara viktigt att få fart på inflyttningen. På fullmäktiges budgetmöte talar alla partier om att vi måste få mera inflyttning, men ändå händer inget. Om stadens ledning inte får saker att hända, så behöver vi en person som kan jobba för det här så att vi får nya inflyttare, säger Abrahamsson.

Abrahamsson medger att stadens ekonomi egentligen inte tillåter nyanställningar. Men om staden inte lyckas locka nya inflyttare, så dör den med tiden ut.

- Om vi har rätt person på posten så kanske vi får mera inflyttare och mera skatteintäkter, så att det skulle löna sig. Men bäst är om ledningen kunde göra något åt saken, men vi har inte sett några planer ännu och åren går, säger Abrahamsson.

Abrahamsson jobbar själv som fastighetsmäklare i bland annat Pargas och har märkt att det i Pargas finns en efterfrågan på centrala höghus och mindre radhus för äldre invånare. Barnfamiljerna vill gärna bygga eget och önskar tomter med sjöutsikt. Men den här typen av bostäder och tomter finns det inte ett tillräckligt stort utbud av.

Man vid Sundet i Pargas centrum.
Bildtext Petri Abrahamsson tycker att stadens ledning borde göra mer för att locka nya inflyttare till Pargas.

”Någon ny personal har staden inte råd med”

SDP:s Carita Henriksson hör till de kandidater som i valkompassen stöder tanken på en inflyttningskoordinator. Men hon tycker ändå att det bästa alternativet just nu är att dela upp arbetet mellan den personal som redan jobbar inom staden.

- Någon ny personal har vi i det här skedet inte råd med. Men om man omfördelar de arbetsuppgifter som en inflyttningskoordinator skulle ha på redan befintliga tjänster, som exempelvis informationschefen och turismchefen, så skulle det kunna fungera. I så fall måste vi uppdatera de här tjänsternas arbetsbeskrivning, säger Henriksson.

Henriksson tycker att arbetet som informations- eller turismchef redan har som uppgift att välkomna nya invånare och turister till staden, så det är naturligt att de också kunde jobba för att locka nya inflyttare. Överlag önskar hon att staden i större grad skulle lyfta fram de positiva sidorna med staden när det gäller att marknadsföra den till potentiella inflyttare.

- Vi kunde börja med stadens webbplats. Där kunde finnas en digital inflyttningsportal, där det kommer fram hur vi ser på framtiden, att vi har tomter och hyresbostäder, att vi har bra bildning och social- och hälsovård. Det ska också finnas kontaktuppgifter så att du lätt kan få kontakt med inflyttningskoordinatorn och få mera information, säger Henriksson.

Kvinna på en brygga vid havet.
Bildtext Carita Henriksson tycker att staden kunde bli bättre på att lyfta fram det positiva med att bo i Pargas.

”Flera har sagt att de inte trivs här”

Även Centerns Hannele Kauppi tycker att arbetet kunde fördelas på de tjänstemän som redan jobbar i staden.

- Staden har redan många anställda som kan ge den information som nyinflyttade behöver. Det sitter två vid informationsdisken och staden har också en välfärdskoordinator och inom flyktingarbetet finns säkert också de som kan hjälpa, beroende på vem som behöver hjälp, säger Kauppi.

Kauppi tycker att ett problem i Pargas är att många finskspråkiga inte känner sig välkomna i staden. Hon upplever också att stadens arbetskoordinator inte i tillräcklig utsträckning hjälper invånarna att hitta jobb.

- Jag har hört att en del inte har fått tomt och flera har sagt att de inte trivs här. Det är också svårt för finskspråkiga att få jobb i staden. Jag känner en som inte fick fortsätta jobba i staden eftersom hennes svenska inte var tillräckligt bra, så hon flyttade bort, säger Kauppi.

Diagram vad de olika partierna tycker om att Pargas ska anställa en inflyttningskoordinator.
Bildtext Så här svarade de olika partierna på frågan om Pargas borde anställa en inflyttningskoordinator.

”Inflyttningen är en fråga som berör alla sektorer”

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén säger att staden aktivt jobbar med utvecklandet av en strategi för att öka inflyttningen i staden. Bland annat har staden en strategi där målet är att stärka Pargas attraktionskraft för att göra det lättare att besöka Pargas och förbättra kommunikationerna. Nygrén är ändå inte övertygad om att en inflyttningskoordinator är lösningen.

- En inflyttningskoordinator kan te sig som en bra lösning, men jag är inte övertygad om att det är ett bra sätt. Ibland om man har någon utsedd med ett specifikt ansvar kan det i värsta fall leda till att andra tänker att det här sköts av den personen, men inflyttningen är en fråga som berör alla sektorer inom staden, säger Nygrén.

Nygrén är även tveksam till förslaget att arbetet som inflyttningskoordinator skulle fördelas på redan befintliga tjänster i staden.

- Jag tror att de som föreslår det här har en begränsad bild av de hela. Vi är många av stadens tusen anställda vars arbete har en betydelse för inflyttningen. Just nu funderar vi på vad som är det bästa sättet att jobba med de här frågorna, säger Nygrén.

Stadsdirektör Patrik Nygrén.
Bildtext Patrik Nygrén tycker att alla sektorer inom staden ska jobba med inflyttningsfrågorna.

”Alltid kan vi göra mer, men nog gör vi mycket”

Nygrén medger ändå att staden säkert kunde jobba mer strukturerat kring inflyttningsfrågor.

- Alltid kan vi göra mer, men nog gör vi också mycket. Vi jobbar med att utveckla hela samhället. Vi jobbar för att få investerare som vill bygga nytt i staden, vi planlägger med olika aktörer för att möjliggöra det här och vi deltar i olika mässor och vi har arbetsgrupper som jobbar med de här frågorna, säger Nygrén.

Tanken är också att de förtroendevalda ska få en aktivare roll i staden strategiarbete. Bland annat kommer de förtroendevalda i höst att få delta i olika verkstäder där de bland annat arbetar fram lösningar för hur staden kunde öka sin inflyttning.

Staden har även intervjuat avgående fullmäktigeledamöterna för att höra hur de ser på olika frågor i staden.