Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Behovet finns kvar, men idrottsföreningar i Borgå har tappat tron på ett nytt idrottscentrum

Skiss över tilltänkta Kokon idrottscentrum
Bildtext Så är det tänkt att det nya idrottscentret eller allaktivitetshallen skulle se ut - här sedd från Kokon siminrättning.

De politiska åsikterna huruvida Borgå stad bör bygga, eller åtminstone vara med och delvis finansiera, en ny allaktivitetshall i Kokon går isär inom de politiska partierna. En del idrottsföreningar har väntat länge och väntar ännu. Andra har tappat tron på att den någonsin kommer att byggas.

I väntan på ett eventuellt slutligt beslut om att ett nytt idrottscentrum byggs i Kokon är många idrottsföreningar i dag tvungna att ty sig till undermåliga hallar. 

Det finns också idrottsföreningar som har dåliga möjligheter eller inga möjligheter alls att utöva sin sport i staden - samtidigt som en del föreningar tycker att de lokaler de har tillgång till fungerar fint.

En idrottsförening som saknar möjligheter att utöva sin sport i Borgå är bowlingföreningen Mistral.

Bowlinghallen i Borgå satte lapp på luckan för drygt fem år sedan på grund av ekonomiska svårigheter.

Sedan dess har föreningens medlemmar varit tvungna att utöva sin hobby i Lovisa eller i Tusby, vilket har påverkat antalet aktiva spelare. 

Trots det har föreningen klarat sig bra och kämpar nu i FM-ligan. Av tolv lag ligger Mistral på en åttonde plats. 

keilaaja mila nevalainen on juuri heittänyt keilapallon radalle
Bildtext I fem år har det saknats en bowlinghall i Borgå. Om ett idrottscentrum byggs i Kokon, skulle man kunna placera bowlingbanor i källarvåningen, tycker bowlingföreningen Mistrals ordförande Jukka Nurminen.

Bowling skapar synergieffekter

Även om det går bra för bowlingföreningen Mistral hoppas föreningens ordförande Jukka Nurminen fortfarande på att Borgå skulle få en bowlinghall så småningom.

– Vi har vridit och vänt på den här frågan många gånger och med olika aktörer, till exempel i samband med att Konstfabriken byggdes. Fortfarande är situationen krånglig för bowlingen i Borgå, säger Jukka Nurminen.

Nurminen säger att det för dem egentligen inte är så stor skillnad om det skulle byggas en separat bowlinghall, alternativt att föreningen skulle hyra sig in i en befintlig hall, eller om bowlingen skulle få plats i den tilltänkta allaktivitetshallen.

– Om bowlingen skulle få plats i allaktivitetshallen och drivas av ett företag, skulle det resultera i synergieffekter för den övriga verksamheten och för caféer och restauranger i byggnaden, eftersom bowlinghallen skulle vara öppen från morgon till kväll sju dagar i veckan, säger Nurminen.

Det har pratats om allaktivitetshallen i så många år att jag har tappat tron på den

― Mika Pietilä, huvudtränare för Borgå Thaiboxing Club

Många sportföreningar lever trångt

Enligt Jukka Nurminen finns det exempel på allaktivitetshallar som fungerar bra just enligt den här principen. Som exempel nämner han idrottscentralen i stadsdelen Kuppis i Åbo.

– I hallens källarvåning finns det bowlingbanor som drivs av en företagare, det vill säga företagaren satsar pengar på inventarierna och gör business med hjälp av dem och betalar hyra för utnyttjade kvadratmetrar. På det sättet binder inte verksamheten stadens kapital, säger Nurminen.

Att också andra idrottsgrenar skulle ha nytta av en ny stor allaktivitetshall är klart. Nurminen påpekar att det finns sportgrenar som lever trångt i dag.

– Både Kokonhallen och Idrottshallen är små för vissa idrottsgrenar. En väl tilltagen bollhall skulle sitta fint. Också innebandyn skulle dra nytta av en större arena i och med att man då kan få in mera publik än vad nu är fallet. Det finns definitivt en beställning för en allaktivitetshall, säger Nurminen.

Borgå Thaiboxing Club tränar i Ånäshallens källare
Bildtext Tidigare höll Borgå Thaiboxing Club till i Ånäshallen. Numera tränar den i Idrottshallens källarvåning.

"Vi har det bra där vi är nu"

Många idrottsföreningar i Borgå torde hålla med Nurminen. Ändå finns det också de som gärna skulle flytta in i en ny allaktivitetshall men som inte känner någon större panik för det aktuella läget.

– Vi har det egentligen ganska bra där vi är nu, det vill säga i Idrottshallens källare. Den lokalen fungerar bra för oss, säger Mika Pietilä, huvudtränare för Borgå Thaiboxing Club.

I och för sig skulle det enligt Pietilä vara fint att kunna koncentrera de olika kampsporterna till en och samma plats.

Som det nu är tränar idrottarna i olika lokaler på olika håll i Borgå. Enligt Pietilä är det ändå huvudsaken att kunna få träna i ändamålsenliga lokaler oberoende var de finns.

– Vi har ingen orsak att klaga för tillfället, säger Pietilä.

Betyder det här att ni skulle bli kvar i Idrottshallens källare också om det skulle byggas en ny allaktivitetshall i Borgå?

– Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det har pratats om allaktivitetshallen i så många år att jag har tappat tron på den. Få se om den någonsin byggs, funderar Mika Pietilä.

Vi har vridit och vänt på den här frågan många gånger. Fortfarande är situationen knepig för bowlingen

― Jukka Nurminen, ordförande för bowlingföreningen Mistral
Arkitektskiss på centralarenan i Kokon.
Bildtext Borgå stads skiss över hur det nya Idrottscentret i Borgå skulle kunna se ut.

Inte själv skapa idrottstjänster - men nog möjligheter

Faktum är i alla fall att stadsplaneringen håller på med en plan för Kokonområdet. Tanken är att undersöka möjligheterna att utveckla området, att hitta lösningar på placeringen av en eventuell allaktivitetshall eller ett större idrottscentrum.

Likaså inbegriper planeringen trafik- och parkeringsfrågor.  

Hela Kokonområdet spelar dessutom en central roll i stadens idrottsprogram, där det handlar om att skapa möjligheter för motion och idrott på 2020-talet och att koordinera olika serviceaktörers verksamhet.

Åtminstone skulle den programförklaringen kunna tyda på att ett idrottscentrum eller en allaktivitetshall i framtiden kan bli verklighet.