Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fusionsfrågan blev valfråga igen i Korsholm: "Klart besked till väljarna men man gör det till för stor grej"

Från 2021
Man i blå jacka utomhus utanför universitetsbyggnad
Bildtext Kim Strandberg, professor i statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa, säger att kandidaternas debattinlägg riskerar få motsatt effekt. Arkivbild.
Bild: Yle / Roy Fogde

Frågan om en eventuell fusion mellan Vasa och Korsholm är avgjord, död och begraven sedan april 2019 då Korsholmsfullmäktige röstade ner fusionen.

Eller?

Nej.

Fusionsfrågan har seglat upp som huvudfrågan inför kommunalvalet i Korsholm.

Processen kring fusionsförhandlingarna, den rådgivande folkomröstningen i Korsholm och det slutliga beslutet i fullmäktige var, för att uttrycka det milt, intensiv. Hela den nu snart avslutade valperioden har på ett eller annat sätt präglats av den.

Att frågan nu lyfts igen förvånar inte professorn i statsvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa, Kim Strandberg.

- Den överskuggade allt annat i många år. Frågan lever kvar, och nu vill man gardera sig från att det ska gå likadant igen, säger Strandberg

Men finns inte risken att man just genom att lyfta den här frågan så högt gör just det, garanterar att den är aktuell igen?

- Det är lite av ett dilemma. Nu blir det här en större grej än vad det skulle ha blivit annars.

Ett manifest som kan få motsatt effekt

Att fusionsfrågan delar SFP är känt sedan länge. På fredagen publicerade Vasabladet på sin webbplats en insändare där 28 av SFP:s 55 kandidater i Korsholm (bakom betalmur) förbinder sig att "att jobba för ett fortsatt självständigt Korsholm ifall samgångsdiskussioner aktualiseras på nytt under inkommande period."

- Det ger ett klart besked till väljarna. Men samtidigt gör man det till en alldeles för stor grej, en grej som kan komma att stoppa andra viktiga saker, säger Strandberg och fortsätter:

- Förvisso säger man att man inte lyfter fusionsfrågan, just för att garantera andra viktigare saker. Men indirekt kan ett manifest av det här slaget få motsatt effekt och fusionsfrågan lever kvar som ett spöke också under nästa mandatperiod.

Debatten ligger på en abstrakt nivå

Intressant i fusionsfrågan den här omgången, alltså nu inför kommunalvalet, är att SFP:arna verkar ense om att en fusion inte är aktuell, oavsett var man stod i frågan förra gången. Också många av de politiker som var klart för en fusion då skriver nu i insändare att en fusion inte är aktuell den här gången.

- Jag tror inte det finns någon större beredskap bland politikerna i Korsholm att ta i fusionsfrågan igen under nästa valperiod. På det sättet ligger nog den här debatten på en mer abstrakt nivå, säger Strandberg.

Att Vasa skulle ta initiativ till en ny fusionsdiskussion med Korsholm håller Strandberg i så fall som mer sannolikt, än att initiativet kommer från Korsholm.

- Vasas behov har inte ändrats och Korsholm är en stor grannkommun till Vasa. Samtidigt var den förra processen sådan att det inte fanns några vinnare i någondera kommunen, säger Strandberg.

Diskussion om artikeln