Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Flickor allt mer intresserade av chefsansvar, visar ny ungdomsrapport – könsfördelningen i arbetslivet fortfarande traditionell

Från 2021
Ung anonym arbetstagare i Tyskland
Bildtext Ungas intresse för arbetslivet följer en traditionell könsfördelning.
Bild: ullstein bild - Ex-Press / Christine B�rlocher/ All Over Press

Flickor är beredda att ta för sig av chefsansvar i arbetslivet och vill i allt högre grad avancera i karriären, visar en omfattande kartläggning om ungas förväntningar.

I enkätundersökningen av forumet Ekonomi och ungdom nämner flickor oftare än pojkar faktorer som uttrycker intresse för krävande chefsuppgifter och ledarroller då det gäller framtidens arbete.

Jämfört med samma undersökning från i fjol har betydelsen av chefsansvar, möjligheter att avancera och belöning ökat för flickor i större grad än för pojkar.

Totalt 74 procent av flickorna och 66 av procent av pojkarna uppgav sig vara beredda att satsa på studierna för att klara sig arbetslivet.

– Flickor strävar efter möjligheter att påverka och avancera samt ledaransvar. Det kan till exempel bero på att flickor i dag kan identifiera sig med allt fler kvinnliga ledare, bland annat vår regering, säger Liisa Tenhunen-Ruotsalainen, chef för Ekonomi och Ungdom.

Gällande branscher ökade flickornas intresse mer än pojkarnas i försvar, juridik och försäkringsbranschen.

Traditionella könsroller dominerar

Samtidigt visar undersökningen att ungas intresse för arbetslivet följer ett traditionellt könstänk, det vill säga flickor vill börja jobba inom social- och hälsovården, turismnäringen, restaurangbranschen, servicesektorn eller med kultur och nöje.

I pojkarnas svar betonas mansdominerade branscher som teknologi, byggindustrin, försvaret, bank- och finansbranschen samt logistik.

När det gäller val av bransch väger lön och innehåll lika tungt för unga. Den tredje viktigaste nämnaren är att det ska vara god stämning på arbetsplatsen.

Enkätsvaren tyder inte på någon större skillnad i förväntningar mellan unga i städerna och de i glesbygden.

Föräldrarnas bakgrund viktig

Undersökningen visar också att föräldrarnas bakgrund – yrke och utbildning – påverkar ungas val.

Till exempel uppger 81 procent av unga med föräldrar som avlagt universitetsexamen att de tänker söka till gymnasiet. Samma sak uppger bara 36 procent av unga som har föräldrar med yrkesexamen.

Fjorton procent av unga med bägge föräldrarna utanför arbetslivet trodde sig inte kunna hitta en lämplig plats i arbetslivet i framtiden.

För Tenhunen-Ruotsalainen är det oroväckande om ungdomar förlorar tron på de egna möjligheterna.

– Det är viktigt att tala om arbetslivet och betona dess betydelse för välmåendet, säger hon.

Enkätsvaren samlades in i mars 2021. Kring 15 000 unga besvarade enkäten, de flesta högstadieelever.

Diskussion om artikeln