Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borde Borgå bygga en allaktivitetshall i Kokon? Så här svarar kommunalvalskandidaterna

Från 2021
Flygbild över Borgå.
Bildtext Så här ser idrottsområdet i Kokon ut i dagens läge.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

Borgå bör driva på byggandet av en ny allaktivitetshall i Kokon trots att det är en stor och dyr investering. Så lyder en av frågorna i Yles valkompass. Vi kollade hur Borgåkandidater svarade.

I vintras publicerade Borgå stad ett planutkast för en ny allaktivitetshall i Kokon. Tanken är att bygga en ny arena på ungefär 10 000 kvadratmeter intill friluftsbadet och den nuvarande ishallsparkeringsplatsen.

Prislappen ligger på ungefär 20 miljoner euro. Du kan läsa mer om planerna i vår artikel.

Vi har också talat med idrottsföreningar i Borgå. De säger att det finns behov av en ny hall, men samtidigt har de tappat tron på att en sådan byggs.

En av frågorna i Yles valkompass för Borgås del lyder: Borgå bör driva på byggandet av en ny allaktivitetshall i Kokon trots att det är en stor och dyr investering.

184 av Borgås totalt 317 kommunalvalskandidater har svarat på frågorna i valkompassen.

En graf som visar hur Borgås kommunalvalskandidater har svarat på frågan om en ny allaktivitetshall till Kokon
Bildtext Här ser du hur de kandidater som representerar de nuvarande riksdagspartierna har svarat på frågan i valkompassen.
Bild: Yle

En majoritet av kandidaterna har svarat att de är helt eller delvis av samma åsikt om att Borgå borde driva på byggandet av allaktivitetshallen, men det finns en splittring inom partierna.

Till exempel har en majoritet av de sannfinländska kandidaterna svarat att de är delvis av annan åsikt, men det finns också några som är för att driva på bygget.

Av Vänsterförbundets kandidater har en fjärdedel svarat att de är delvis av annan åsikt.

Procenten som sagt att de är helt eller delvis av annan åsikt är relativt hög också inom till exempel Socialdemokraterna, De Gröna och Kristdemokraterna.

Också inom Svenska folkpartiet och Samlingspartiet finns de som svarat att de är helt eller delvis av samma åsikt. De mest positiva kandidaterna finns i Centern och Rörelse nu.

Arkitektskiss på centralarenan i Kokon.
Bildtext Till exempel så här skulle en ny allaktivitetshall kunna se ut, enligt Borgå stads skiss.
Bild: Borgå stad

Dåligt idrottshallsutbud, säger sannfinländare

Kevin Servin hör till de sannfinländare som svarat att han är helt av samma åsikt om att Borgå borde satsa på en allaktivitetshall i Kokon.

Till Yle Östnyland säger han att han ser motion som en viktig hobby.

– När man tänker på kommunens dragningskraft och hållkraft, så är trivsel väldigt viktigt. Och det påverkas bland annat av vilka hobbymöjligheter som erbjuds, konstaterar Servin.

Enligt honom släpar idrottstjänsterna lite efter i Borgå, med tanke på att staden numera har över 50 000 invånare. Därför skulle han vilja utveckla dem mer – kanske också så att det gynnar grannkommuner som till exempel Askola.

Över lag är det dåligt ställt med just idrottshallsutbudet i Borgå, anser Kevin Servin.

– Jag har bland annat talat med olika instanser om ishockeyns situation, och de anser att den gamla ishallen borde repareras och en ny byggas. Användarna har ökat så mycket att turerna inte räcker till för alla i en hall.

Ishall inifrån
Bildtext Ishallen i Borgå har blivit för liten för alla användare. Arkivbild.
Bild: Yle/Jeannette Lintula

Servin hoppas att en eventuell allaktivitetshall i Kokon också skulle kunna inrymma fler idrottsgrenar.

Den första planskissen hade glömt bort kampsporterna och det finns behov av nya träningslokaler för både boxning och brottning, bland annat.

Över lag är planen bra hittills, säger Servin, men det finns ännu saker att fila på. Dels handlar det om vilka grenar som får plats i den nya hallen, men också till exempel om finansieringen.

– Det som är klart att det i praktiken är omöjligt att förverkliga ett så där omfattande projekt med bara stadens medel. Privata aktörer borde fås med.

– Sedan måste man också se till att brukskostnaderna hålls skäliga, att inte hyrorna blir så dyra att idrottsföreningarna inte har råd, säger Servin.

Bra med idrottshall om inte staden måste betala allt, säger SFP:are

En knapp fjärdedel av Svenska folkpartiets kandidater har också svarat att de är helt eller delvis av annan åsikt om att hallprojektet i Kokon borde drivas framåt.

Emilia Mattsson (SFP) är en av dem som svarat att hon är delvis av annan åsikt.

I sitt öppna svar i valkompassen skriver hon att planerna ser fina ut, men att prislappen på 20 miljoner euro låter hög jämfört med vad det skulle kosta att renovera de nuvarande hallarna.

Renoveringskostnaderna beräknas till mellan 5 och 10 miljoner.

För Yle Östnyland säger hon att hon står bakom sitt svar i valkompassen, men Mattsson vill ändå poängtera att hon inte är mot att en allaktivitetshall byggs om det finns en bra plan för finansieringen.

Det vill säga, att den betalar sig tillbaka på sikt.

– Om det går 20 miljoner euro från stadens kassa så kanske man borde fundera på att renovera och i stället satsa pengarna på annat. Jag har bland annat kollat upp att det är en och en halv månads kö till psykologtjänsterna just nu.

Arkitektskiss på centralarenan i Kokon.
Bildtext En annan skiss över hur ett möjligt idrottscentrum skulle kunna se ut.
Bild: Borgå stad

Hon tillägger att det behövs mera information innan ett så stort beslut fattas. Dessutom behöver kommunens ändrade ekonomiska läge efter den möjliga social- och hälsovårdsreformen tas i beaktande.

Oberoende understöder Emilia Mattsson en renovering av de nuvarande idrottshallarna.

– Motion är en förebyggande åtgärd som skapar välmående, och det måste finnas idrottshallar som fungerar och kan användas. Men kommunal ekonomi handlar också om prioriteringar och pengar växer inte på träd.

Privata finansiärer behövs, säger grön kandidat

Sanna Kivineva (Gröna) hör till dem som svarat att hon är delvis av samma åsikt om att allaktivitetshallen borde byggas.

Till Yle Östnyland säger hon att reparationsbehovet i de nuvarande hallarna är stort. De är inte heller tillräckligt stora för vissa idrottsevenemang och representationsmatcher.

– Vi behöver en allaktivitetshall för att ge bättre träningsmöjligheter för olika grenar. Jag hoppas också att så många idrottsutövare som möjligt beaktas, så att man kan använda hallen fastän man inte nödvändigtvis är medlem i en förening.

– Motion är en viktig hobby och det är stadens uppgift att se till att så många invånare som möjligt kan utöva den. 

Orsaken till att hon valde delvis av samma åsikt i valkompassen är främst finansieringen. Kivineva säger att investeringen är så pass stor att staden inte klarar av den ensam, utan privata finansiärer behövs.

En dimmig och regnig badstrand
Bildtext Redan i dag finns många möjligheter till motion i Kokonområdet. Här en bild från friluftsbadet.
Bild: Yle/ Fredrika Sundén

Sanna Kivineva anser att trafikförbindelserna i Kokon borde förbättras samtidigt som hallen byggs.

– Det går bara en väg dit och om många olika grenar har sin träningslokal där så ökar säkert trafiken. En del av dem som rör sig där är barn och ungdomar, så det är viktigt att se till att det är säkert och lätt att ta sig dit.

Hon nämner både trygga gång- och cykelvägar, och eventuellt mer kollektivtrafik.

Personligen hoppas Kivineva att hallen skulle kunna förverkligas så snabbt som möjligt, och hon tillägger att många politiska grupperingar i Borgå är av samma åsikt.

– Å andra sidan vill jag heller inte skynda om det är så att man inte får med utomstående finansiärer. Man kan inte sätta stadens hela investeringstryck på ett objekt, konstaterar hon.

Diskussion om artikeln