Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Partiledardebatt om klimatet: Vi måste utveckla vår skogsindustri

Från 2021
Uppdaterad 24.05.2021 18:53.
Programmet är inte längre tillgängligt
Partierna deltar i en kommunalvalsdebatt om klimatet - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Klimatfrågan har hittills haft en biroll inför kommunalvalet, men idag fick partiledarna svara på vilka konkreta insatser partierna kommer att göra i kommunerna för att lösa klimatkrisen och trygga naturens mångfald.

Av partiledarna ser Sanna Marin (SDP), Annika Saarikko (C) och Jussi Halla-Aho (Sannf) investeringarna inom skogsindustrin som nödvändiga även om de kan leda till att skogsavverkningen ökar och därmed också till att den biologiska mångfalden minskar i Finland.

Partiledarna grillades av bland annat av professor Markku Ollikainen, ordförande för Klimatpanelen och professor Janne Kotiaho, ordförande för Naturpanel och andra miljöforskare kring vilka konkreta åtgärder partierna tänker ta till för att lösa klimatkrisen och trygga den biologiska mångfalden. 

Trädstammar som storm har fällt.
Bildtext Partiledarna fick svara på frågor kring hur den biologiska mångfalden kan tryggas i kommunerna.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Halla-aho: Problemet flyttar utomlands

Halla-aho lyfte i flera repriser fram frågan om koldioxidläckage från kommunerna, alltså att utsläppen kan flytta till andra områden där man inte värnar så mycket om miljön.

Om man bara koncentrerar sig på att skydda skogen och det inte finns fabriker i Finland flyttar fabrikerna istället till länder som Indonesien, eftersom det finns en kontinuerlig efterfrågan på skogsindustrins produkter, påpekar Halla-aho. 

Han riktade återigen en känga mot det han anser vara alltför stora ambitioner när det gäller avvecklingen av fossila bränslen.

Marin säger att det nog finns plats för flera investeringar i Finland. Hon påpekar att man bör se på situationen ur ett helhetsperspektiv, och inte se nya investeringar som ett hot mot skogarna i Finland.

Saarikko säger att det finländska guldet finns i skogarna och poängterar att det relevanta är hurdana investeringarna i skogarna är. Enligt henne litar Centern på att skogsägarna kan ta rätt beslut kring hur de sköter sin egendom. Det gäller också kommunerna, varav många äger en betydande andel skog, påpekar hon.

Janne Kotiaho från Naturpanelen poängterar att ingen har krävt att alla skogar i Finland är skyddade. Enligt honom är bara tre procent av skogarna i södra Finland skyddade, och det räcker inte för att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden. 

 

Lam debatt i början

Partiernas representanter är indelade i två grupper på grund av coronarestriktionerna. I den första delen av debatten är Kai Mykkänen, ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp mot Emma Kari, ordförande för De Grönas riksdagsgrupp och riksdagsledamot Mai Kivelä (Vf).

De här tre är nästan rörande ense med varandra bland annat kring stadsplaneringens inverkan på den biologiska mångfalden och hur trafikutsläppen ska minskas. Det råder inte heller någon oenlighet om kommuninvånarnas rätt att njuta av natur måste tryggas. 

Mykkänen understödjer en utveckling där skogsavverkningen hackas i aningen kraftfullare och hållbarare timmer som binder kol också i till exempel byggarbeten. Det är nationalekonomiskt mer vettigt att övergå till mer långvariga produkter, säger han.

Enligt Kivelä borde det finnas mer ekonomisk reglering kring naturresurserna. Kari säger å sin sida att kommunerna som är stora skogsägare borde ansöka om stöd från staten för att skydda sina egna värdefulla skogsområden.

Då den andra gruppen fick svara på motsvarande fråga hettade det till klart mera.

Enligt Halla-aho är frågan aktuell i synnerhet i de stora städerna som står inför utmaningen att man dels måste bygga tätare samtidigt som grönområdena hotar att minska. Enligt honom borde man noggrant överväga en starkt centraliserande bostadspolitik. 

Saarikko lyfter fram naturens inverkan på hälsan och vikten av att dagis- och skolbarn får ta del av naturen. Centern stöder rätten till närliggande natur och ett mer glesbebyggt Finland.

Marin poängterar vikten av att uppmärksamma grönområdena i stadsplaneringen. Hon säger att det också är viktigt med goda kollektivtrafikförbindelser till naturområden i närmiljön och utflyktsområden. 

Debatten ordnades av Klimatpanelen, Naturpanelen och Miljökunskapsforumet.

Diskussion om artikeln