Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU-toppmötet enades om sanktioner mot Belarus och kräver att Roman Protasevitj släpps fri omedelbart

Från 2021
Uppdaterad 25.05.2021 06:20.
Valkovenäläiset aktivistit osoittavat mieltään Ukrainassa.
Bildtext Demonstranter som kämpar för att Roman Protasevitj ska släppas fri den 23 maj 2021.
Bild: Sergei Supinsky / AFP

EU-ledarna som möts i Bryssel har enats om nya sanktioner mot Belarus med anledning av söndagens incident i Minsk. Europeiska rådet kräver att journalisten Roman Protasevitj och Sofia Sapega som gripits av belarusiska myndigheter släpps omedelbart. 

BRYSSEL Stats- och regeringscheferna uppmanar luftfartsorganisationen ICAO att omgående undersöka den oacceptabla incidenten som "saknar motstycke". 

Ledarna uppmanar också ministerrådet att lista personer och enheter med koppling till händelsen som blir föremål för sanktioner. 

Vidare uppmanas EU:s höga utrikespolitiska representant och kommissionen att lägga fram förslag på riktade ekonomiska sanktioner. 

Flygbolag från EU-länder bör undvika Belarus luftrum samtidigt som belarusiska flygbolag kommer att portas från EU:s luftrum och från flygplatser i EU-länder. 

Europeiska rådet uttrycker också sin solidaritet med Lettland vars diplomater utvisats från Belarus.

Överlag har incidenten väckt starka reaktioner bland EU-ledarna eftersom de belarusiska myndigheternas agerande äventyrade passagerarnas säkerhet.

– Det handlar om en attack mot demokratin, mot yttrandefriheten och den europeiska suveräniteten, sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vid en presskonferens efter toppmötets första dag.

Rysslands provokationer fördöms

EU-ledarna diskuterade även EU:s relation till Ryssland. Diskussionen hade skjutits upp i väntan på ett fysiskt möte mellan EU-ledarna.

Europeiska rådet fördömer i sina slutsatser provokationer och illegala aktiviteter mot EU. Man uttrycker även solidaritet med Tjeckien som hamnat i en diplomatisk fejd med Ryssland.

Toppmötet tog ändå i det här skedet inte initiativ till nya sanktioner mot Ryssland.

Statsminister Sanna Marin (SDP) säger att diskussionen om såväl Belarus som Ryssland präglades av samstämmighet.

– Stämningen vid mötet var mycket målmedveten och samlande. I anförandena lyftes fram behovet av att hitta gemensamma svar, att agera samstämt och att föra en gemensam politik.

EU:s utrikespolitiska representant Josep Borrell uppmanas lägga fram en handlingsplan till toppmötet i juni som är i linje med de så kallade fem principerna.

Principerna kom till som en reaktion på annekteringen av Krimhalvön och kriget i östra Ukraina.

I dem slår EU bland annat fast att man måste stå upp mot Rysslands brott mot folkrätten och visa motståndskraft mot ryska påverkansförsök.

Samtidigt utesluter principerna inte ett stöd till de östliga partnerländer och ett samarbete med det ryska civilsamhället.

Vaccinfrågor och klimat på mötets andra dag

I dag, tisdag, kommer EU-ledarna bland annat att tala om hur vaccineringarna framskrider på EU-nivå och globalt.

Man kommer också att diskutera EU:s ambitiösa klimatmålsättningar.

– Vi stöder naturligtvis de målsättningar vi förbundit oss vid tillsammans, säger statsminister Marin.

EU strävar efter att minska koldioxidutsläppen med 55 procent före utgången av 2030. År 2050 ska EU vara koldioxidneutralt.

Bland länderna finns olika åsikter om hur man borde gå till väga för att minska utsläppen.

– Finland betonar att det ska gå att använda alla tillgängliga teknologier och förhålla sig neutralt till de lösningar som går att finna.

Diskussion om artikeln