Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Naturvetarnas nya byggnad Aurum står klar – dekan Patrik Henelius: "En upplyftande känsla att välkomna personal och studerande till nya lokaler i höst"

Från 2021
Uppdaterad 25.05.2021 09:30.

Aurum - det nya hemmet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik är färdigt

8:19

Högt uppe på Universitetsbacken i Åbo står nu den splitternya, sex våningar höga byggnaden Aurum, som blir det nya hemmet för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi och institutionen för kemi vid Åbo universitet.

En av de första som fått bekanta sig med den nya byggnaden är Patrik Henelius som är dekan för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Han är imponerad av den nya byggnaden och glad över att den nu står klar.

– Det känns oerhört trevligt. Jag var här för exakt två år och en vecka sedan då vi lade grundstenen till Aurum. Det är fantastiskt att projektet har hållit tidsramarna och budgetramarna, säger Patrik Henelius.

Flyttningsarbetet till Aurum pågår som bäst. I maj flyttas stora instrument in i byggnaden, under sommaren kommer forskare och på hösten kommer studenterna. Flyttningsarbetet i sin helhet är klart vid årsskiftet.

Miljöhänsynen har beaktats i planering och materialval

Aurum är hela 20 000 kvadratmeter stort och har som den första universitetsbyggnaden i Finland tilldelats BREEAM-miljöcertifikatet med betyget Excellent och poängtalet 77,7 procent, vilket är ett exceptionellt bra resultat.

Miljöhänsynen har varit en viktig aspekt i Aurums planeringsarbete och förutom materialvalen, där trä är framträdande, syns miljöaspekten bland annat i att man har installerat solpaneler på taket och i att man kommer att utnyttja jordenergi i både uppvärmning och nedkylning av byggnaden.

En entré till en aula som har högt i tak och stora svarta lampor som hänger från taket.
Bildtext När man stiger in i Aurum möts man av en ljus, öppen entré och mycket trä.
Bild: Yle / Maria Lammassaari

Förutom trä utmärks Aurums arkitektur även av element i betong och stora fönster samt en färgpalett som utgörs av svart och guld, som ju heter Aurum på latin.

Naturvetenskaperna syns i inredningen bland annat i fönsterdekorationer som har formen av molekyler. Man har även döpt föreläsningssalar och andra rum efter grundämnen, vilktiga personer inom vetenskapen, och vetenskapliga enheter.

Patrik Henelius tror att fakulteten för naturvetenskaper och teknik kommer att trivas bra i de nya lokalerna. Som slutanvändare har Åbo Akademi fått vara med i planeringen av Aurum ända sedan början av bygget och kunnat prioritera säkerhet, trivsel och ändamålsenlighet.

En guldfärgad fönsterdekoration som har formen av molekyler.
Bildtext Fönster och glasväggar pryds av dekorationer som har formen av molekyler. Det finns också mycket guldfärgade detaljer i byggnaden - guld heter ju Aurum på latin.
Bild: Yle / Maria Lammassaari

Henelius tror också att flexibilitet är en viktig faktor, speciellt under pågående pandemi- och postpandemiläge.

– Vi vet inte riktigt vad framtidens ideala arbetsformer kommer att vara, och jag tror att den här byggnaden kommer att göra det möjligt för oss, säger Henelius.

Henelius tror också att Aurum passar in i Åbo Akademis strategi, där framtidens arbetsplats och öppna och inspirerande campusmiljöer prioriteras.

Samarbetet mellan Åbo Akademi och Åbo universitet förstärks ytterligare

I och med att fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi och institutionen för kemi vid Åbo universitet flyttar in under samma tak kommer samarbetet mellan de två universiteten att stärkas ännu mer.

– Samarbetet med Åbo universitet är totalt avgörande för vår fakultet och jag vill se det som oerhört positivt att vi kommer att dela byggnaden med kemiavdelningarna från Åbo universitet, säger Henelius.

Enligt Henelius är infrastrukturen och utrustningen så pass dyr att alla vinner på att arbeta i gemensamma lokaler i Aurum.

Åbo domkyrka syns i bakgrunden och i förgrunden finns grönskande träd.
Bildtext Från den sjätte våningens fönster öppnar sig otroliga vyer över Åbo.
Bild: Yle / Maria Lammassaari

Delade lokaler förbättrar också möjligheterna att driva gemensamma forskningsprojekt.

– När det blir bättre och närmare kontakt mellan personalen så är det mycket lättare att söka stora anslag, där det krävs samarbete mellan flera universitet för att man ska lyckas i ansökningarna. Här har vi nu en väldigt bra grund att stå på när vi får ett närmare, rent fysiskt samarbete med Åbo universitet, säger Henelius.

Nya och ändamålsenliga lokaler kan locka fler sökande till naturvetenskaper och teknik

Under många år har det varit utmanande att locka sökande till naturvetenskaperna. Den här trenden har börjat vända under de senaste åren och enligt Henelius kan de nya och moderna lokalerna i Aurum ge ett lyft för naturvetenskaperna och kemiteknikområdet och locka ännu fler sökande.

– Det spelar nog roll att man kommer till en ljus, öppen, modern, flexibel och välkomnande byggnad. Jag tror att det direkt ökar chansen att man väljer Åbo Akademi och väljer naturvetenskaper och teknik hos oss, säger Henelius.

En man i blå tröja och mörkblå byxor står i en trappa gjord av betong.
Bildtext Patrik Henelius, dekan för fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi, säger att samarbetet med Åbo universitet förstärks ytterligare i och med gemensamma lokaler.
Bild: Yle / Maria Lammassaari

I Aurum finns rum av alla slag. I byggnaden finns olika slags undervisnings- och forskningslokaler, laboratorier, mötesrum, kontorsrum och grupprum. Dessutom kommer det att finnas ett gym på källarvåningen och en studentrestaurang direkt i samband med ingången.

Enligt Henelius är moderna och ändamålsenliga laboratorierum viktiga. Viktigt är också att den dyra apparaturen står säkert och att personalens säkerhet kring apparaturen kan beaktas.

Man har också satsat på gemensam användning av utrustning.

– Tre byggnader vid vår fakultet flyttar nu in i samma byggnad. De enheter som flyttar in till Aurum minskar sin totala yta med 40 procent, men samtidigt tror jag att vi kan verka mycket mera ändamålsenligt, säger Henelius.

Alla kommer inte heller att ha egna arbetsrum, till exempel Henelius kommer att arbeta i ettt delat rum.

– Jag ser mycket framemot att kunna ha ett närmare samarbete med mina kolleger i ett modernt allaktivitetsrum, säger Henelius.

Henelius favoritställe i Aurum finns på den sjätte våningen, där fakultetskansliet och mötesrum kommer att finnas. Fönstren från den översta våningen bjuder på fantastiska vyer över Åbo.

– Vi kan se den historiska miljön som byggnaden befinner sig i, Åbo Akademis övriga byggnader och Domkyrkan och Observatoriet. Man kan känna historiens vingslag och jag hoppas att det kan föra oss in i framtiden på ett lyckat sätt, säger Henelius.

En lång, korridoraktig trappa i betong som kantas av väggar i trä.
Bildtext Trappan i Aurum är ljus och leder hela vägen från aulan till den sjätte våningen.
Bild: Yle / Maria Lammassaari

"Tålamodet har verkligen prövats till bristningsgränsen och jag tror att vi alla ser framemot det här"

Under ungefär hälften av den tid som Aurum byggdes har världen befunnit sig mitt i coronapandemin. Under den tiden har distansstudier och -jobb blivit bekanta för de flesta och man har inte kunnat träffas som förr.

I höst är det meningen att Åbo Akademi så småningom ska återgå till närstudier. För personal och studenter vid fakulteten för naturvetenskaper och teknik innebär den stundande hösten inte endast återförening, för de får också äntligen inviga de nya lokalerna. Patrik Henelius ser fram emot att få träffa kolleger och studenter igen.

– Det kommer bli en helt oerhört upplyftande känsla att få välkomna personal och studerande till den nya, ändamålsenliga och moderna byggnaden, säger Henelius.

En karta över utrymmen som finns i Åbo Akademis nya byggnad Aurum.
Bildtext Föreläsningssalar, undervisningslokaler och andra lokaler i Aurum är döpta enligt grundämnen, vetenskapspersoner eller vetenskapliga enheter.
Bild: Yle / Maria Lammassaari

Henelius konstaterar att han inte träffat en del av sina kolleger på över ett år.

– Man får en känsla av att hela världen har varit virtuell, men nu kommer man till den nya byggnaden och ser att vi ju ändå lever i en fysisk värld och att vi kommer att träffa varandra på hösten, säger Henelius.

Henelius berömmer både personalens och studenternas goda arbete under coronapandemin, men konstaterar att måttet börjar vara rågat.

– Tålamodet har verkligen prövats till bristningsgränsen och jag tror att vi alla ser fram emot det här, säger Henelius.

Diskussion om artikeln