Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sysselsättningen i Österbotten överlag god men långtidsarbetslösheten ökar

Operationssal med patient, läkare och sjukskötare i salen.
Bildtext Bland annat inom vården i Österbotten söker man fortfarande sommarvikarier.

Det finns överlag färre arbetslösa i Österbotten och Mellersta Österbotten än för ett år sedan, men långtidsarbetslösheten fortsätter att öka.

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt fanns det inom Österbottens NTM-centrals område i slutet av april sammanlagt 8 555 arbetslösa arbetssökande.

Det är nästan 5 000 färre än för ett år sedan.

Det innebär att arbetslösheten i området är den lägsta i Finland (7,6 %).

Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var lägst i Larsmo (2,3 %) och störst i Lestijärvi (11,6 %). Arbetslöshetsgraden i Vasa var 9,9 %, i Karleby 9,4 % och i Jakobstad 7,8 %.

Samtidigt ökar ändå långtidsarbetslösheten i regionen. I slutet av april fanns det 2 583 långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa utan avbrott i minst ett år.

Finns många lediga jobb

Ur sysselsättningsöversikten kan man även läsa att det just nu finns en hel del nya lediga jobb. Över 2 500 fler än vid motsvarande tidpunkt ifjol.

- Det har även funnits gott om sommarjobbsplatser i sökning denna vår. De största rekryteringarna har redan gjorts, men fortfarande finns det en stor mängd sommarjobbsplatser i sökning inom vårt verksamhetsområde, berättar direktör Mika Palosaari från Österbottens TE-byrå.

- Det är främst inom vård-, försäljnings-, service- och industribranscher som det ännu söks sommararbetare, säger Palosaari enligt ett pressmeddelande.